Oftensin

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Substancją czynną leku Oftensin jest tymolol. Tymolol należy do grupy leków zwanych lekami β-
adrenolitycznymi. Tymolol obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w gałce ocznej i jednoczesne zwiększenie jej odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Tymolol wywiera także nieznaczny wpływ na ciśnienie żylne nadtwardówki.

Lek nie wpływa na szerokość źrenicy ani akomodację, dzięki czemu nie zaburza widzenia. Działanie leku rozpoczyna się po około 10 – 30 minutach po wkropleniu, a największy spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po 1 – 2 godzinach. Działanie leku utrzymuje się do 24 godzin po jednorazowym podaniu.

Wskazaniami do stosowania leku są:
Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z:
• nadciśnieniem ocznym,
• przewlekłą jaskrą z otwartym kątem.

Cena

Sprawdź ile kosztuje Oftensin.

Skład

Substancją czynną leku jest tymolol. 1 ml roztworu zawiera odpowiednio 2,5 mg lub 5 mg tymololu w postaci maleinianu tymololu.

Pozostałe składniki leku to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu wodorofosforan dwunastowodny, benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Oftensin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać
dawkowania leku. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku dla dorosłych, to:
Początkowo jedna kropla roztworu Oftensin 2,5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.
Jeżeli wynik leczenia jest niewystarczający, lekarz zleci stosowanie jednej kropli roztworu Oftensin
5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.

Należy regularnie kontrolować ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego lek Oftensin można stosować jednocześnie z innymi lekami. Nie jest jednak wskazane równoczesne miejscowe podawanie dwóch leków β-adrenolitycznych (patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftensin). Ze względu na to, że u niektórych pacjentów stabilizacja ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje dopiero po kilku tygodniach leczenia tymololem, ocena działania leku powinna być oparta na pomiarach ciśnienia wewnątrzgałkowego po mniej więcej 4 tygodniach stosowania. W wielu przypadkach, jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe ulegnie stabilizacji, lekarz może zmniejszyć dawkę leku zlecając jego stosowanie go raz na dobę.

Zmiana dotychczasowego sposobu leczenia
Jeżeli pacjent stosował poprzednio inny lek β-adrenolityczny w postaci kropli do oczu, powinien w ostatnim dniu jego stosowania zakroplić zwykłą jego dawkę. Następnego dnia należy odstawić poprzedni lek i zastosować Oftensin 2,5 mg/ml – po jednej kropli do każdego chorego oka dwa razy na dobę. Jeśli wynik leczenia nie jest zadowalający, lekarz może zwiększyć dawkę do jednej kropli leku Oftensin 5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę. Jeśli pacjent stosował poprzednio jeden lek przeciwjaskrowy, nie będący lekiem β-adrenolitycznym, należy, nadal go stosując w danym dniu, dodać jedną kroplę leku Oftensin 2,5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę. Następnego dnia należy odstawić poprzednio stosowany lek przeciwjaskrowy i kontynuować leczenie lekiem Oftensin. Jeśli konieczna jest większa dawka leku, lekarz zleci stosowanie po jednej kropli leku Oftensin 5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przedawkowanie

W razie zastosownia większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie. Objawami przedawkowania mogą być: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, spowolnienie skurczów serca, skurcz oskrzeli i ostra niewydolność serca.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak informacji na temat związku stosowania leku Oftensin z jedzeniem i piciem.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku w ciąży chyba że lekarz zadecyduje, że jest to konieczne.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

Poniżej możesz dodać swój komentarz.

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here