Spis leków zawierających substancję: Hydrochlorotiazyd

Accustad H

Lek Accustad H jest lekiem przeciwnadciśnieniowym. Służy do leczenia nadciśnienia tętniczego krwi. Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi. Zawiera dwie czynne substancje (substancje, które mogą łagodzić objawy występujące u pacjenta): • chinapryl, • hydrochlorotiazyd.

Actelsar HCT

Actelsar HCT to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Telmisartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga rozluźnić i rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem tiazydowym, który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody, dodatkowo obniżając ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych, szczególnie u tych, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane przez sam telmisartan. Actelsar HCT jest dostępny na receptę.

Amlodipine + Valsartan+ Hydrochlorothiazide Polpharma

Amlodipine + Valsartan+ Hydrochlorothiazide Polpharma to lek składający się z trzech substancji czynnych: amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu. Amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego, który rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie tętnicze. Walsartan jest inhibitorem receptora angiotensyny II, który pomaga rozluźnić naczynia krwionośne, co również obniża ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Amolisa HCT

Amolisa HCT to lek, który składa się z trzech substancji czynnych: olmesartanu medoksomilu, amlodypiny (w postaci bezylanu) oraz hydrochlorotiazydu. Wszystkie te składniki pomagają w obniżeniu wysokiego ciśnienia tętniczego. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane przyjmowaniem dwuskładnikowego produktu zawierającego olmesartan medoksomil i amlodypinę lub u pacjentów, którzy przyjmują lek złożony zawierający olmesartan medoksomil, hydrochlorotiazyd i amlodypinę w oddzielnych lekach. Jest dostępny na receptę.

Ampril HL / HD

Ampril HL i Ampril HD to leki w formie tabletek, które są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Działają poprzez rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Są dostępne na receptę. Wskazaniem do stosowania tych leków jest nadciśnienie tętnicze, a także niewydolność serca po ostrym zawale mięśnia sercowego.

Anartan HCT

Anartan HCT to lek zawierający dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi, natomiast hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi, które zwiększają ilość moczu, co również obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych pacjentów. Anartan HCT jest dostępny na receptę.

ApoValsart HCT

ApoValsart HCT to lek złożony, który zawiera antagonistę receptora angiotensyny II – walsartan oraz diuretyk tiazydowy – hydrochlorotiazyd. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się wyrównać, podając każdą z zawartych w nim substancji oddzielnie. ApoValsart HCT jest dostępny na receptę.

Arablocktans

Arablocktans to lek zawierający dwa składniki aktywne: irbesartan i hydrochlorotiazyd. Irbesartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który zwiększa wydalanie moczu, co również obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Arablocktans jest dostępny na receptę.

AuroValsart HCT

AuroValsart HCT to lek składający się z dwóch substancji czynnych: walsartanu i hydrochlorotiazydu. Jest to lek na receptę, który pomaga wyrównać wysokie ciśnienie krwi, czyli nadciśnienie. Jest zalecany do stosowania u pacjentów dorosłych, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest wystarczająco kontrolowane za pomocą monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Avasart HCT

Avasart HCT to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który obniża ciśnienie tętnicze krwi, natomiast hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który również obniża ciśnienie. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca u dorosłych pacjentów.

Awalten

Awalten to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Jest to produkt leczniczy złożony, który jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest wystarczająco wyrównane za pomocą monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. Awalten jest dostępny na receptę.

Axudan HCT

Axudan HCT to lek hipotensyjny, który obniża ciśnienie tętnicze krwi. Głównym składnikiem jest walsartan – aktywny, silny i specyficzny antagonista receptora angiotensyny II. Lek nie wiąże się ani nie blokuje innych receptorów hormonalnych ani kanałów jonowych, które odgrywają rolę w czynności układu sercowo-naczyniowego. Axudan HCT jest dostępny na receptę. Wskazany jest do leczenia nadciśnienia tętniczego.

Benalapril Plus

Benalapril PLUS preparat jest wskazany: w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w leczeniu objawowej niewydolności serca, w zapobieganiu objawowej niewydolności serca u chorych z bezobjawowym zaburzeniem czynności lewej komory serca (frakcja wyrzutowa nie większa niż 35%).

Benazepril plus Stada 20/25 mg

Benazepril plus Stada 20/25 mg to lek złożony, który zawiera inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), benazeprylu chlorowodorek i tiazydowy lek moczopędny, hydrochlorotiazyd. Lek ten jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego. Działa poprzez rozkurczanie i poszerzanie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie tętnicze i zwiększa ilość krwi odpływającej z serca. Jest dostępny na receptę.

Bisogen Combi

Lek na nadciśnienie zawierający kombinację dwóch substancji czynnych: bisoprolol i hydrochlorotiazyd.

Candepres HCT

Candepres HCT to lek złożony, który jest wydawany na receptę. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi u dorosłych. Substancjami czynnymi tego produktu leczniczego są: kandesartan cyleksetylu (antagonista receptora angiotensyny II) oraz hydrochlorotiazyd (lek moczopędny). Lek pomaga obniżyć ciśnienie tętniczego krwi. Wskazany jest w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem w monoterapii.

Canderox HCTZ

Canderox HCTZ to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu. Działanie leku polega na rozluźnieniu i rozszerzeniu naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Candesartan + HCT Genoptim

Candesartan + HCT Genoptim to lek, który zawiera dwa składniki aktywne: kandesartan cileksetil i hydrochlorotiazyd. Kandesartan cileksetil jest lekiem z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, które ograniczają działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish

Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish to lek, który zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cileksetyl i hydrochlorotiazyd. Kandesartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru płynów przez zwiększenie produkcji moczu. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama to lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów dorosłych. Lek zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Kandesartan cyleksetyl jest antagonistą receptora angiotensyny II, który działa poprzez rozkurczanie i poszerzanie naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem (lekiem moczopędnym), który pomaga organizmowi w pozbyciu się wody i elektrolitów, takich jak sód wraz z moczem, co również pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Candesartan HCT Actavis

Candesartan HCT Actavis to lek w formie tabletek, który zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Lek ten jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Działa poprzez rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Jest dostępny na receptę.

Candesartan HCT Swyssi

Candesartan HCT Swyssi to lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych pacjentów. Zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd, które razem obniżają ciśnienie tętnicze. Lek ten rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Candesartan HCT Swyssi jest dostępny na receptę.

Candesartan HCT Tchaikapharma

Candesartan HCT Tchaikapharma to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Kandesartan cyleksetyl działa poprzez rozluźnianie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze. Hydrochlorotiazyd zwiększa wydalanie wody i soli z moczem, co również pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze. Lek jest dostępny na receptę.

Candesartan HCT Tiefenbacher

Candesartan HCT Tiefenbacher to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: kandesartan i hydrochlorotiazyd. Kandesartan należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II, które działają poprzez rozluźnianie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd to lek moczopędny, który pomaga organizmowi pozbyć się wody i soli, co również przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi. Lek jest stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest skutecznie kontrolowane podczas stosowania cyleksetylu kandesartanu lub hydrochlotiazydu w monoterapii.

Candesartan/HCT Teva

Lek Candesartan/HCT Teva jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji aktywnych: kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu. Pierwsza z nich rozszerza i rozluźnia naczynia krwionośne, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi, natomiast druga działa moczopędnie, zwiększając wydzielanie moczu i zmniejszając w ten sposób objętość krwi, co dodatkowo pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Carzap HCT

Carzap HCT to lek składający się z dwóch substancji czynnych: kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu. Jest stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych, którego nie można uregulować stosując monoterapię kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem. Lek jest dostępny na receptę.

Casaro HCT

Casaro HCT to lek złożony, który zawiera dwa składniki czynne: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczający po zastosowaniu telmisartanu lub hydrochlorotiazydu podawanych osobno. Lek jest dostępny na receptę.

Cazacombi

Lek Cazacombi jest skojarzeniem dwóch substancji czynnych: cylazaprylu i hydrochlorotiazydu. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane cylazaprylem stosowanym w monoterapii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Co-Bespres

Co-Bespres to lek zawierający dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi, natomiast hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który zwiększa ilość moczu, co również obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się kontrolować podając każdego ze składników oddzielnie. Co-Bespres jest dostępny na receptę.

Co-Diovan

Co-Diovan to lek, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem, który zwiększa wydalanie moczu, co dodatkowo obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Co-Diovan jest dostępny na receptę.

Co-Dipper

Co-Dipper to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Lek ma postać różowej, owalnej tabletki powlekanej. Zalecaną dawką produktu Co-Dipper jest 1 tabletka raz na dobę. Produkt Co-Dipper można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając wodą.

Co-Nortivan

Co-Nortivan to lek, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Pierwsza z nich rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi przez naczynia krwionośne i obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. Druga substancja ma właściwości moczopędne, zwiększa wydzielanie moczu, zmniejszając w ten sposób objętość krwi oraz jej ciśnienie. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Co-Nortivan jest dostępny na receptę.

Co-Olimestra

Co-Olimestra to lek na receptę, który składa się z dwóch substancji czynnych: olmesartanu medoksomilu oraz hydrochlorotiazydu. Jest on stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych pacjentów. Olmesartan medoksomil należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II, które obniżają ciśnienie tętnicze krwi poprzez zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych. Z kolei hydrochlorotiazyd to lek moczopędny, który usuwa nadmiar płynów z organizmu poprzez zwiększenie ilości wydalanego moczu. Lek Co-Olimestra jest szczególnie polecany dla pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania tylko olmesartanu medoksomilu.

Co-Valsacor

Co-Valsacor to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego u osób dorosłych. Zawiera dwie substancje czynne: walsartan, który rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi i obniżając ciśnienie krwi, oraz hydrochlorotiazyd, który zwiększa wydzielanie moczu, zmniejszając objętość krwi i jej ciśnienie. Lek jest dostępny na receptę.

Coaprovel

Coaprovel to lek na receptę, który jest często stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch aktywnych składników: irbesartanu i hydrochlorotiazydu. Irbesartan należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają rozszerzyć naczynia krwionośne. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym (diuretykiem) pomagającym organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody. Wskazania do stosowania Coaprovel obejmują nadciśnienie tętnicze oraz ochronę nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nieprawidłowościami laboratoryjnymi w badaniu moczu.

Copalia HCT

Copalia HCT to lek na receptę, który zawiera trzy substancje czynne: amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, gdy ciśnienie krwi pacjenta nie jest skutecznie kontrolowane przez amlodypinę i walsartan, stosowane razem jako terapia podwójna. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Dafiro HCT

Dafiro HCT to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest to lek złożony, który zawiera trzy substancje czynne: walsartan, amlodypinę i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest inhibitorem receptora angiotensyny II, amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego, a hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym. Dafiro HCT jest dostępny na receptę.

Dipperam HCT

Dipperam HCT to lek zawierający trzy substancje czynne: amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wszystkie te substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Lek jest dostępny na receptę.

Enap H / Enap HL

Enap H / Enap HL to lek, który obniża ciśnienie tętnicze. Zawiera dwie substancje czynne: enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd. Enalapryl należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), które rozszerzają naczynia krwionośne, zmniejszając opory przepływu krwi, ułatwiając sercu tłoczenie krwi i zmniejszając ciśnienie krwi. Druga substancja, hydrochlorotiazyd, zwiększa wydalanie moczu, co zmniejsza objętość krwi i przyczynia się w ten sposób do obniżenia jej ciśnienia. Lek jest dostępny na receptę i jest wskazany do leczenia nadciśnienia tętniczego.

Enarenal Plus

Enarenal Plus to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz objawowej niewydolności serca. Jest to preparat z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Jego aktywną postacią jest metabolit – enalaprylat. Działa poprzez wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.