Adacel

Adacel to szczepionka stosowana w celu wzmocnienia ochrony przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (kokluszowi) u dzieci w wieku od 4 lat, u nastolatków i dorosłych po pełnym cyklu szczepienia podstawowego. Szczepionka zawiera toksoid tężcowy, toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce oraz zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca. Jest dostępna na receptę.

ADACEL POLIO

Adacel Polio to szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce, toksoid tężcowy, zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca oraz inaktywowany wirus polio. Jest stosowana w celu wzmocnienia ochrony przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (kokluszowi) u dzieci w wieku od 4 lat, u nastolatków i dorosłych po pełnym cyklu szczepienia podstawowego. Lek jest dostępny na receptę.

Boostrix

Boostrix to szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Jest przeznaczona dla dzieci powyżej 4 roku życia, młodzieży oraz dorosłych. Boostrix jest szczepionką przypominającą, nie podstawową. Szczepionka ta jest dostępna na receptę.

Boostrix Polio

Boostrix Polio to szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis. Jest przeznaczona do szczepienia przypominającego (tzw. booster) osób w wieku od 4 lat. Szczepionka nie jest wskazana do szczepienia podstawowego. Jest dostępna na receptę.

Clodivac

Clodivac to szczepionka dostępna na receptę, która skutecznie chroni przed dwoma groźnymi chorobami: tężcem i błonicą. Szczepionka zawiera toksoidy tężcowy i błoniczy, które są niezakaźnymi składnikami pochodzącymi od bakterii. Po podaniu szczepionki organizm wytwarza przeciwciała, które chronią przed zachorowaniem. Clodivac jest wskazany do czynnego uodparniania dzieci, które ukończyły 7. rok życia, młodzieży i dorosłych przeciw tężcowi i błonicy.

Dt – szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana

Szczepionka Dt, czyli szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana, jest szczepionką skojarzoną przeciw błonicy i tężcowi. Jest stosowana w celu zapobiegania zachorowaniom poprzez uzyskanie swoistej odporności na wymienione choroby. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy i toksoid tężcowy, które są toksynami bakteryjnymi pozbawionymi właściwości toksycznych, ale nadal zdolnymi do wywołania odpowiedzi immunologicznej. Szczepionka jest dostępna na receptę. Czynne uodpornienie przeciw błonicy i tężcowi jest uzyskiwane po wykonaniu szczepienia podstawowego, obejmującego 3 dawki i szczepienia przypominającego, obejmującego 1 dawkę.

DTP – Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana

Szczepionka DTP jest skojarzoną szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową, która wywołuje czynną odporność przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Substancjami czynnymi są: toksoid błoniczy (D), toksoid tężcowy (T) adsorbowane na wodorotlenku glinu oraz zawiesina inaktywowanego szczepu Bordetella pertussis – pełnokomórkowy antygen krztuścowy (P). Szczepienie przeprowadza się o upływie miesiąca od zakończenia cyklu szczepienia pierwotnego w okresie pierwszych 6 miesięcy życia. Szczepionka jest dostępna na receptę. Wskazaniem do jej stosowania jest czynne uodpornienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci po ukończeniu 6. tygodnia życia do ukończenia 2. roku życia, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Dultavax

Dultavax to szczepionka przeciw tężcowi i błonicy, która jest dostępna na receptę1. Jest to szczepionka skojarzona wskazana u osób dorosłych jako dawka przypominająca, po wcześniejszym szczepieniu przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis. Szczepionka ta jest przeznaczona dla osób dorosłych, ale w wyjątkowych przypadkach może być podana dzieciom po ukończeniu 6 roku życia i starszym jako dawka przypominająca.

Hexacima

Hexacima to szczepionka złożona, która zawiera szczepy bakterii oraz wirusów uczących organizm odporności na krztusiec, błonicę, tężec, wirusowe zapalenie typu B, poliomyelitis oraz Haemophilus influenzae typu B. Stosuje się ją u dzieci w wieku od sześciu tygodni do dwóch lat. Szczepionkę Hexacima stosuje się w podaniu domięśniowym – dziecko jest szczepione w ramię lub górną część nogi. Jest dostępna na receptę.

Infanrix hexa

Infanrix hexa to skojarzona szczepionka stosowana u dzieci w celu zapobiegania sześciu chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typ b. Szczepionka jest przeznaczona do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego niemowląt i dzieci. Jest dostępna na receptę.

Infanrix-DTPa

Infanrix-DTPa to szczepionka stosowana u dzieci w celu zapobiegania trzem chorobom: błonicy, tężcowi i krztuścowi. Szczepionka jest przeznaczona do uodparniania podstawowego przeciwko tym chorobom u dzieci od 2 miesiąca życia, a także jako dawka przypominająca u dzieci w szóstym roku życia. Składniki aktywne szczepionki to substancje niezakaźne wytworzone przez bakterie wywołujące błonicę i tężec oraz oczyszczone białka bakterii wywołującej krztusiec. Infanrix-DTPa jest dostępny na receptę.

Infanrix-IPV

Infanrix-IPV to szczepionka stosowana u dzieci w celu zapobiegania błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz poliomyelitis. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, antygeny krztuśca oraz inaktywowany wirus polio. Jest zalecana do czynnego uodporniania dzieci od 2. miesiąca życia. Lek ten jest dostępny na receptę.

Infanrix-IPV + Hib

Infanrix-IPV + Hib to szczepionka stosowana u dzieci w celu zapobiegania błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typu b. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, antygeny krztuśca, inaktywowany wirus polio oraz polisacharyd otoczkowy Haemophilus influenzae typu b. Jest zalecana do czynnego uodporniania dzieci od 2. miesiąca życia. Lek ten jest dostępny na receptę.

Pentaxim

Pentaxim to szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, 2 rodzaje bezkomórkowych antygenów krztuśca (toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), inaktywowany wirus polio (antygen D wirusów polio typu 1, 2 i 3) oraz polisacharyd otoczkowy Haemophilus influenzae typ b. Szczepienie pierwotne obejmuje podanie 3 dawek w pierwszym roku życia (2., 3–4., 5–6. miesiąc życia) oraz dawkę uzupełniającą w 16–18. miesiącu życia. Lek jest dostępny na receptę.

Szczepionka tężcowa adsorbowana (T)

Szczepionka tężcowa adsorbowana (T) jest lekiem stosowanym do czynnego uodpornienia przeciwko tężcowi. Zawiera toksoid tężcowy, który jest toksyną bakteryjną pozbawioną właściwości toksycznych, ale nadal zdolną do wywołania odpowiedzi immunologicznej. Szczepionka jest przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci nie szczepionych przeciwko tężcowi, a także jako dawka przypominająca dla osób dorosłych po okresie 10 lat od ostatniego cyklu szczepień lub po ostatniej dawce przypominającej. Jest dostępna na receptę.

Td-pur

Td-pur to szczepionka przeciw tężcowi i błonicy, która jest dostępna na receptę. Jest to adsorbowana na uwodnionym wodorotlenku glinu szczepionka, która po podaniu wywołuje odpowiedź ze strony układu immunologicznego, polegającą na wytworzeniu swoistych przeciwciał i uruchamia mechanizmy umożliwiające powstanie pamięci immunologicznej. Wskazania do stosowania to czynne uodpornianie przeciw tężcowi i błonicy osób w wieku 5 lat i starszych oraz profilaktyka przeciwtężcowa w przypadku zranienia, u osób w wieku od 5 lat wraz z jednoczesnym uodparnianiem przeciw błonicy.

Tdap Szczepionka

Tdap Szczepionka to szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkowe antygeny krztuśca. Preparat zawiera substancję toksoid błoniczy, szczepionkę przeciw krztuścowi (bezkomórkową) oraz toksoid tężcowy. Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi typu Tdap. Szczepionka Tdap zawiera zatem toksoid tężcowy, toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce oraz zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca w postaci toksoidu krztuścowego. Jest dostępna na receptę.

Tdap Szczepionka SSI

Tdap Szczepionka SSI to szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Zawiera toksoid tężcowy, toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce oraz zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca w postaci toksoidu krztuścowego. Szczepionka jest wskazana do szczepienia przypominającego przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi u osób w wieku od czterech lat. Tdap Szczepionka SSI jest dostępna na receptę.

Tetana

Tetana to szczepionka przeciw tężcowi, która zawiera substancję czynną – toksoid tężcowy. Szczepionka ta jest stosowana w celu zapobiegania zachorowaniom poprzez uzyskanie swoistej odporności. Szczepionka jest wskazana do czynnego uodpornienia dzieci, młodzieży i dorosłych przeciw tężcowi, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Jest dostępna na receptę.

Tetraxim

Tetraxim to szczepionka stosowana do ochrony przed błonicą, tężcem, krztuścem i poliomyelitis. Jest przeznaczona do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dla niemowląt i dzieci od ukończenia 2. miesiąca życia. Szczepionka zawiera toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, 2 rodzaje bezkomórkowych antygenów krztuśca (toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową) oraz inaktywowany wirus polio (antygen D wirusów polio typu 1, 2 i 3). Tetraxim jest dostępny na receptę.

Tripacel

Tripacel to szczepionka skojarzona stosowana w zakażeniach o właściwościach przeciwinfekcyjnych oraz uodparniających. Jest stosowana w celu uodpornienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Szczepienie podstawowe i szczepienie przypominające przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi jest wskazane u dzieci w wieku od ukończenia 2. miesiąca życia do ukończenia 7. roku życia. Tripacel jest dostępny na receptę.

Tyt – szczepionka durowo – tężcowa

Tyt – Szczepionka durowo-tężcowa to zawiesina do wstrzykiwań, która zawiera inaktywowane pałeczki Salmonella typhi oraz toksoid tężcowy. Szczepionka ta jest stosowana do czynnego uodpornienia przeciwko durowi brzusznemu i tężcowi zgodnie z wskazaniami epidemiologicznymi. Jest dostępna na receptę. Szczepionka jest przeznaczona dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 5 roku życia.

Vaxelis

Vaxelis to szczepionka sześciowalentna, która jest stosowana do ochrony przeciwko sześciu chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis oraz zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typu b. Szczepionka jest przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia do 5 lat. Jest dostępna na receptę.

Lista szczepionek przeciw tężcowi.

Zobacz także:

Szczepionki przeciw błonicy
Szczepionki przeciw durowi brzusznemu
Szczepionki przeciw grypie
Szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
Szczepionki przeciw koronawirusowi COVID-19
Szczepionki przeciw krztuścowi
Szczepionki przeciw meningokokom
Szczepionki przeciw odrze
Szczepionki przeciw ospie wietrznej
Szczepionki przeciw pneumokokom
Szczepionki przeciw polio
Szczepionki przeciw rotawirusom
Szczepionki przeciw różyczce
Szczepionki przeciw śwince
Szczepionki przeciw wściekliźnie
Szczepionki przeciw WZW typu A
Wszystkie rodzaje szczepionek

Tężec szczepionka

Tężec jest to choroba, która występuje nie tylko u ludzi, ale również u zwierząt. Choroba ta jest zakaźna, ale nie jest zaraźliwa. Tężec jest powikłaniem po skaleczeniu, na którego powstawanie ma wpływ bakterie beztlenowe – Clostridium tetani. W bakteriach tych zawarte są toksyny, które powodują uszkodzenie centralnego układu nerwowego.
Kiedy wzrasta zachorowanie na tężec?
Zachorowanie na tężec wzrasta w przypadku, gdy:

 • rana nie zostanie natychmiast odkażona
 • została stracona spora ilość krwi
 • rana jest głęboka
 • rana jest szarpana
 • rana jest zabrudzona
 • rana została spowodowana ugryzieniem przez zwierzę

Co należy zaliczyć do objawów wynikających z zakażenia się tężcem?

Do objawów wynikających z zakażenia się tężcem należy zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

 • ostre bóle głowy
 • zaburzenia czucia
 • pojawienie się uczucia niepokoju
 • pojawienie się zaburzenia ciśnienia tętniczego oraz krążenia obwodowego
 • pojawienie się problemów z oddychaniem
 • odczuwanie bólu w okolicy rany
 • jak również uczucie napięcia różnych grup mięśniowych

Metody leczenia

Leczenie tej choroby opiera się na przyjmowaniu antybiotyków, bądź chemioterapeutyków w sposób dożylny. Jednym z nich jest metronidazol, dzięki któremu następuje powstrzymanie powstawania flory bakteryjnej, pozytywnie działającej na laseczki tężca. Oprócz tego niezwykle istotne jest dokładne oczyszczenia rany, jak również aplikacja ludzkiej antytoksyny tężcowej. Antytoksyna tężcowa ulega wiązaniu z toksyną tężca po przedostaniu się do krwi, w wyniku czego ją niszczy.