Abapter

Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca. Zmniejsza również ryzyko zawał serca lub choroby niedokrwiennej serca. Zawiera peryndopryl, zaliczany do inhibitorów konwertazy angiotensynowej.

Accupro

Lek Accupro jest stosowany w chorobach nadciśnienia tętniczego, preparat ten hamuje skurcz naczyń, przez co jest szeroko stosowany również w niewydolności serca oraz podawany razem z lekami moczopędnymi. Lek zwieraja chlorodowek chinaprylu. Ta substancja lecznicza należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE).

Accustad H

Lek Accustad H jest lekiem przeciwnadciśnieniowym. Służy do leczenia nadciśnienia tętniczego krwi. Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi. Zawiera dwie czynne substancje (substancje, które mogą łagodzić objawy występujące u pacjenta): • chinapryl, • hydrochlorotiazyd.

Acecor

Acecor jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej i zaburzeń rytmu serca – tachyarytmie nadkomorowe (częstoskurcz zatokowy, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe, trzepotanie przedsionków) oraz komorowe.

Acesan

Acesan to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Substancja ta hamuje zdolność płytek krwi do agregacji (zlepiania się) i tworzenia zakrzepów. Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek jest zalecany w profilaktyce zawału serca, udaru mózgu, powikłań zatorowo-zakrzepowych po interwencjach na naczyniach, w dławicy piersiowej oraz po świeżym zawale mięśnia sercowego.

Acoren

Acoren to lek, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Stosowany jest w małych dawkach jako lek przeciwpłytkowy. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w procesie zakrzepicy. Acoren jest zalecany do stosowania w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Lek ten nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. Może być stosowany jedynie profilaktycznie. Decyzję o rozpoczęciu leczenia i stosowanej dawce leku Acoren powinien podjąć lekarz.

Actelsar

Actelsar to lek zawierający substancję czynną telmisartan, który jest antagonistą receptora angiotensyny II. Lek hamuje działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia samoistnego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi) u dorosłych. Lek może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Acurenal

Acurenal to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który obniża ciśnienie tętnicze oraz rozszerza naczynia obwodowe co ułatwia przepływ krwi i zmniejsza pracę serca. Preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego oraz zastoinowej niewydolności serca. Acurenal jest dostępny na receptę i objęty refundacją.

Akanid

Akanid to lek kardiologiczny, który zawiera substancję czynną kandesartan cyleksetylu. Działa poprzez rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze i ułatwia sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała. Jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u pacjentów dorosłych oraz w leczeniu niewydolności serca u pacjentów dorosłych, u których czynność skurczowa mięśnia sercowego jest osłabiona.

Aldactone

Aldactone to lek, który jest antagonistą receptora aldosteronu, powodującym, że nerki usuwają wodę i sód z organizmu, przy jednoczesnym zmniejszeniu strat potasu. Jest stosowany do leczenia niewydolności serca, wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) lub hipokaliemii (niskiego poziomu potasu we krwi). Aldactone jest również stosowany do leczenia retencji płynów (obrzęków) u osób z niewydolnością serca, marskością wątroby lub zaburzeniem nerek zwanym zespołem nerczycowym. Aldactone jest również stosowany do diagnozowania lub leczenia stanu, w którym masz zbyt dużo aldosteronu w organizmie.

Aldan

Aldan to lek przeciwbólowy, który zawiera substancję czynną o nazwie tramadol. Lek stosuje się w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, takiego jak ból zęba, ból menstruacyjny i ból mięśniowo-szkieletowy. Aldan jest dostępny na receptę.

Aldospir

Aldospir to lek moczopędny, który zawiera substancję czynną o nazwie spironolakton. Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, obrzęków spowodowanych niewydolnością serca, zespołu nerczycowego i zespołu policystycznych jajników. Aldospir jest dostępny na receptę.

Amiokordin

Amiokordin to lek przeciwarytmiczny klasy III, który jest dostępny w formie roztworu do wstrzykiwań. Jest stosowany w leczeniu groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca, takich jak zaburzenia rytmu serca w przebiegu zespołu WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe (częstoskurcz nadkomorowy i węzłowy, gdy nie można zastosować innych leków), komorowe zaburzenia rytmu (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), gdy inne leki przeciwarytmiczne są nieskuteczne. Lek jest dostępny na receptę i jest stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Ampril

Ampril to lek przeciwnadciśnieniowy, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego różnego pochodzenia. Może być również stosowany w leczeniu niewydolności serca, jeśli serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu. Ampril jest dostępny na receptę.

Anacard medica protect

Anacard medica protect

Anacard Medica Protect to lek w postaci tabletek dojelitowych, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Jest przeznaczony do długotrwałego stosowania w chorobach z ryzykiem zakrzepów i zatorów naczyń krwionośnych. Lek ten działa poprzez zapobieganie zlepianiu się (agregacji) płytek krwi. Anacard Medica Protect jest dostępny bez recepty.

Anacard Protect

Anacard Protect to lek zawierający substancję czynną – kwas acetylosalicylowy. Jest to produkt leczniczy stosowany u pacjentów z chorobami, które stwarzają zagrożenie tworzenia się zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Wskazany jest do długotrwałego stosowania w profilaktyce chorób układu krążenia, które mogą powodować zakrzepy i zatory w naczyniach krwionośnych, takich jak zawał serca; niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca. Jest dostępny bez recepty.

Anartan

Anartan to lek, który zawiera substancję czynną walsartan. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi. Walsartan działa przez blokowanie działania angiotensyny II, co prowadzi do rozluźnienia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi. Anartan jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi u dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Jest dostępny na receptę.

Angioton

Angioton to lek, który ma postać tabletek. Jest to lek, który rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie tętnicze krwi. Nieleczone nadciśnienie może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w różnych narządach, co w niektórych przypadkach może prowadzić do zawału serca, niewydolności serca lub nerek, udaru mózgu lub utraty wzroku. Lek jest dostępny na receptę.

Apo-Doxan

Apo-Doxan to lek, który zawiera substancję czynną doksazosynę. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, który działa poprzez zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Apo-Doxan jest również stosowany w leczeniu objawów wywołanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego. Lek jest dostępny na receptę.

Apo-Lozart

Apo-Lozart to lek na receptę, który zawiera substancję czynną losartan potasowy. Jest to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, przewlekłej niewydolności serca (u pacjentów w wieku 60 lat i starszych), a także do zmniejszenia ryzyka udaru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory.

Apo-Perindox

APO-PERINDOX to lek doustny w postaci tabletek, stosowany w leczeniu nadciśnienia, niewydolności serca, mający działanie profilaktyczne przy zawałach. Niewydolność serca (stan, kiedy serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu).

Apo-Rami

Apo-Rami to lek na receptę, który ma postać tabletek. Lek ten należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny i działa poprzez zmniejszenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także po zawale serca powikłanym niewydolnością serca. Dodatkowo, poprawia ukrwienie serca, zwiększając transport tlenu do mięśnia sercowego, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału.

Apo-Valsart

Apo-Valsart to lek na receptę, który zawiera substancję czynną walsartan. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają kontrolować nadciśnienie tętnicze. Walsartan działa poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, u pacjentów po przebytym ataku serca oraz w leczeniu niewydolności serca.

Apoauronarami

Apoauronarami jest stosowany do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego), obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia chorób nerek (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę), leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca) oraz leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca. Lek jest dostępny na receptę.

ApoValsart HCT

ApoValsart HCT to lek złożony, który zawiera antagonistę receptora angiotensyny II – walsartan oraz diuretyk tiazydowy – hydrochlorotiazyd. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się wyrównać, podając każdą z zawartych w nim substancji oddzielnie. ApoValsart HCT jest dostępny na receptę.

Aprilgen

Aprilgen to lek na receptę, który zawiera chinapryl (Quinaprilum). Jest to lek hipotensyjny z grupy inhibitorów ACE. Aprilgen jest prolekiem, którego aktywną postacią jest metabolit – chinaprylat. Lek ten rozszerza naczynia krwionośne, obniżając w ten sposób ciśnienie w naczyniach krwionośnych. Wskazany jest do stosowania w przypadku nadciśnienia tętniczego samoistnego oraz zastoinowej niewydolności serca.

Asapirine 150 mg

Asapirine 150 mg to lek zawierający kwas acetylosalicylowy. Jest to substancja o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Lek ten jest często stosowany w celu złagodzenia objawów związanych z przeziębieniem i grypą. Asapirine 150 mg jest dostępny bez recepty.

Asicor

Asicor to lek, który zawiera substancję czynną milrinon. Jest to syntetyczny związek o działaniu inotropowym dodatnim i rozszerzającym naczynia krwionośne. Mechanizm działania polega na selektywnym hamowaniu izoenzymu fosfodiesterazy cyklicznego AMP. Lek jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu (do 48 godzin) ciężkiej zastoinowej niewydolności serca u dorosłych, która jest oporna na konwencjonalne leczenie podtrzymujące. Asicor jest dostępny na receptę.

Aspicont

Aspicont to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Jest to substancja zaliczana do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), która wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Lek ten jest stosowany w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Aspicont dostępny jest w postaci tabletek dojelitowych.

Aspirin 300

Aspirin 300 to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Jest to jedna z najpopularniejszych substancji przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Aspirin obniża gorączkę, ogranicza powstawanie i rozwój stanów zapalnych, wykazuje również działanie przeciwbólowe. Stosowany jest w przypadku przeziębień lub słabych bólów. Aspirin 300 hamuje agregację płytek krwi w chorobach układu sercowo-naczyniowego, takich jak niestabilna choroba wieńcowa, świeży zawał mięśnia sercowego lub podejrzenie świeżego zawału serca, zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencjach na naczyniach.

Aspirin Cardio

Aspirin Cardio

Aspirin Cardio to lek zawierający kwas acetylosalicylowy (ASA) w dawce 100 mg. Jest to lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, przeciwzapalny i antyagregacyjny. Stosowany jest w celu zapobiegania zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów w grupie ryzyka czy powikłaniom zatorowo- zakrzepowym po dużych zabiegach chirurgicznych. Aspirin Cardio jest dostępny bez recepty.

Atacand

Atacand to lek w postaci tabletek, który obniża ciśnienie krwi i zwalcza nadciśnienie tętnicze. Jest stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz w leczeniu dorosłych pacjentów z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory. Lek jest dostępny na receptę.

Atenolol Accord

Atenolol Accord to lek, który należy do grupy tzw. beta-blokerów. Działa poprzez spowolnienie akcji serca i zmniejszenie jego obciążenia, co może pomóc obniżyć ciśnienie krwi i poprawić jej przepływ. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz niektórych rodzajów arytmii. Jest dostępny na receptę.

Atram

Atram to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Należy on do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami oraz do grupy leków o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej oraz niewydolności serca. Atram jest dostępny na receptę.

Atropinum Sulfuricum WZF

Atropinum Sulfuricum WZF to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną atropinę. Jest to alkaloid tropinowy, antagonista pozazwojowych receptorów cholinergicznych M1 i M2. Lek jest stosowany w różnych stanach, takich jak bradykardia zatokowa, zaburzenia rytmu serca, zatrucie związkami fosforoorganicznymi, lekami cholinomimetycznymi, grzybami zawierającymi muskarynę oraz w stanach spastycznych mięśni gładkich jamy brzusznej. Atropinum Sulfuricum WZF dostępne jest również w postaci kropli do oczu, które są stosowane w celu rozszerzenia źrenicy podczas badań diagnostycznych oka oraz w leczeniu zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego.

AuroValsart

AuroValsart to lek kardiologiczny dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie walsartan. Jest to lek z grupy antagonistów receptorów angiotensyny II, które pomagają w regulacji wysokiego ciśnienia tętniczego. AuroValsart stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. W przypadku osób dorosłych znajduje zastosowanie również w terapii objawowej niewydolności serca oraz świeżo po przebytym zawale.

Avalsan

Avalsan to lek w postaci tabletek powlekanych, który rozszerza naczynia krwionośne, zwiększając przepływ krwi przez nie i obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Lek ten obniża zbyt wysokie ciśnienie tętnicze. Avalsan jest dostępny na receptę.

Avasart

Avasart to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w terapii po niedawno przebytym zawale serca i niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.

Avasart HCT

Avasart HCT to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który obniża ciśnienie tętnicze krwi, natomiast hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który również obniża ciśnienie. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca u dorosłych pacjentów.

Avedol

Avedol

Avedol to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Jest to lek na receptę, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co poprawia przepływ krwi i obniża ciśnienie krwi. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi oraz dławicy piersiowej. Avedol jest również wskazany jako leczenie wspomagające w niewydolności serca, poprawiając jego czynność.

Leki na niewydolność serca

Spis leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca.

Zobacz także:

Anemia
Arytmia
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologiczne)
Hemoroidy
Leki przeciwzakrzepowe
Miażdżyca
Nadciśnienie
Niskie ciśnienie (niedociśnienie)
Obniżenie stężenia cholesterolu
Zawał serca
Żylaki
Wszystkie leki kardiologiczne

Czym jest niewydolność serca?

Niewydolność serca to poważne schorzenie, które dotyka coraz większej liczby osób. Związane jest z zaburzeniami prawidłowej pracy tego narządu, co przejawia się między innymi w nieprawidłowym tłoczeniu przez nie krwi i w konsekwencji – do niedotlenienia organizmu. Dochodzi wobec tego do poważnego osłabienia jednego z najważniejszych organów w ludzkim organizmie, co przynosić może poważne i często nieodwracalne skutki.

Do niewydolności serca może dojść na skutek występowania chorób układu sercowo-naczyniowego lub wystąpienia niedokrwienia mięśnia sercowego. W drugim przypadku ma to związek ze schorzeniami takimi jak miażdżyca lub zawał. Niewydolność serca może występować także na skutek chorób układu krwionośnego takich jak nadciśnienie tętnicze, zapalenie mięśnia sercowego lub cukrzyca. Spowodować mogą ją także nieprawidłowości w zakresie zastawek serca lub choroby ogólnoustrojowe.

Leczenie niewydolności serca

Stan niewydolności serca stanowi niewątpliwie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, dlatego niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia w większości farmakologicznego. Zazwyczaj osoby cierpiące na niewydolność serca przyjmują leki doustnie, choć zdarza się, że jest również konieczna interwencja chirurgiczna. Najważniejszym elementem jeśli chodzi o farmakoterapię jest indywidualność – leki powinny być dobrane zgodnie z potrzebami pacjenta, ponieważ niewydolność serca to schorzenie, które może przebiegać w różny sposób, być większe lub mniejsze i przynosić odmienne skutki.

Podstawą leczenia niewydolności serca są trzy grupy leków, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI), β-blokery i antagoniści aldosteronu (blokery receptora aldosteronowego). Zaleca się je u każdego pacjenta z niewydolnością serca

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, dławicy piersiowej, stabilnej choroby wieńcowej i innym schorzeń o podłożu kardiologicznym:

Amlodypina
Bisoprolol
Chinapryl
Cylazapryl
Doksazosyna
Enalapryl
Hydrochlorotiazyd
Indapamid
Irbesartan
Karwedylol
Kwas acetylosalicylowy
Lerkanidypina
Lidokaina
Lizynopryl
Losartan
Metoprolol
Nebiwolol
Olmesartan medoksomilu
Peryndopryl
Ramipryl
Rozuwastatyna
Telmisartan
Walsartan
Witamina B1 (tiamina)
Witamina E (α-Tokoferol)
Wodoroasparginian magnezu

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia żylaków i innych chorób zakrzepowo-zatorowych.

Enoksaparyna sodowa
Heparyna sodowa
Nagietek
Kasztanowiec
Rutozyd (rutyna)
Trokserutyna

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia hemoroidów:

Kasztanowiec
Tlenek cynku