Leki na niewydolność serca

Spis leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca.

Zobacz także:

Anemia
Arytmia
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologiczne)
Hemoroidy
Leki przeciwzakrzepowe
Miażdżyca
Nadciśnienie
Niskie ciśnienie (niedociśnienie)
Obniżenie stężenia cholesterolu
Zawał serca
Żylaki
Wszystkie leki kardiologiczne

Czym jest niewydolność serca?

Niewydolność serca to poważne schorzenie, które dotyka coraz większej liczby osób. Związane jest z zaburzeniami prawidłowej pracy tego narządu, co przejawia się między innymi w nieprawidłowym tłoczeniu przez nie krwi i w konsekwencji – do niedotlenienia organizmu. Dochodzi wobec tego do poważnego osłabienia jednego z najważniejszych organów w ludzkim organizmie, co przynosić może poważne i często nieodwracalne skutki.

Do niewydolności serca może dojść na skutek występowania chorób układu sercowo-naczyniowego lub wystąpienia niedokrwienia mięśnia sercowego. W drugim przypadku ma to związek ze schorzeniami takimi jak miażdżyca lub zawał. Niewydolność serca może występować także na skutek chorób układu krwionośnego takich jak nadciśnienie tętnicze, zapalenie mięśnia sercowego lub cukrzyca. Spowodować mogą ją także nieprawidłowości w zakresie zastawek serca lub choroby ogólnoustrojowe.

Leczenie niewydolności serca

Stan niewydolności serca stanowi niewątpliwie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, dlatego niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia w większości farmakologicznego. Zazwyczaj osoby cierpiące na niewydolność serca przyjmują leki doustnie, choć zdarza się, że jest również konieczna interwencja chirurgiczna. Najważniejszym elementem jeśli chodzi o farmakoterapię jest indywidualność – leki powinny być dobrane zgodnie z potrzebami pacjenta, ponieważ niewydolność serca to schorzenie, które może przebiegać w różny sposób, być większe lub mniejsze i przynosić odmienne skutki.

Podstawą leczenia niewydolności serca są trzy grupy leków, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI), β-blokery i antagoniści aldosteronu (blokery receptora aldosteronowego). Zaleca się je u każdego pacjenta z niewydolnością serca

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, dławicy piersiowej, stabilnej choroby wieńcowej i innym schorzeń o podłożu kardiologicznym:

Amlodypina
Bisoprolol
Chinapryl
Cylazapryl
Doksazosyna
Enalapryl
Hydrochlorotiazyd
Indapamid
Irbesartan
Karwedylol
Kwas acetylosalicylowy
Lerkanidypina
Lidokaina
Lizynopryl
Losartan
Metoprolol
Nebiwolol
Olmesartan medoksomilu
Peryndopryl
Ramipryl
Rozuwastatyna
Telmisartan
Walsartan
Witamina B1 (tiamina)
Witamina E (α-Tokoferol)
Wodoroasparginian magnezu

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia żylaków i innych chorób zakrzepowo-zatorowych.

Enoksaparyna sodowa
Heparyna sodowa
Nagietek
Kasztanowiec
Rutozyd (rutyna)
Trokserutyna

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia hemoroidów:

Kasztanowiec
Tlenek cynku