Konsultacja merytoryczna:

Lakea

Lakea - ulotka, opinie, cena, dawkowanie, zamienniki

Lakea zawiera losartan, który należy do leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Leki te zmniejszają napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co z kolei zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi.

Tabletki LAKEA stosowane są:
– w leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi (nadciśnieniem tętniczym)
– u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i pogrubieniem lewej komory serca, gdzie lek zmniejsza ryzyko udaru mózgu
– w celu ochrony nerek u pacjentów z cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym, u których badania
laboratoryjne potwierdziły zaburzenia czynności nerek i białkomocz ≥0,5 g/dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka w moczu)
– w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, gdy w opinii lekarza stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, leki stosowane w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi) nie jest właściwe. Jeśli niewydolność serca została ustabilizowana przez zastosowanie inhibitora ACE, nie należy zmieniać leczenia na losartan.

Serdecznie zachęcamy do zakupów za pośrednictwem naszego sklepu - przejdź do BL Market.

Więcej informacji na temat leku Lakea:

Skład

Substancją czynną jest losartan potasowy. Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasowego.

Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię żelowaną, laktozę jednowodną, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną
Otoczka: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek, talk.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie / stosowanie

Lek Lakea należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy przyjmować, popijając szklanką wody, niezależnie od posiłków.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym
Zwykle stosowaną dawką początkową i podtrzymującą losartanu jest 50 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz dostosowuje dawkę w odstępach co najmniej tygodnia. Odpowiedź na leczenie ustala się na podstawie pomiaru ciśnienia tętniczego przed samym podaniem następnej dawki (zwykle po 24 godzinach).
Maksymalne działanie uzyskuje się po upływie 3 do 6 tygodni leczenia. Jeśli działanie przeciwnadciśnieniowe nie jest wystarczające, lekarz zaleci podanie tej samej dawki dobowej w dwóch dawkach podzielonych. Zabieg ten może poprawić u niektórych pacjentów skuteczność leku.

Pacjenci z niewydolnością serca
Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg losartanu raz na dobę. Lekarz może zadecydować o dodaniu małej dawki hydrochlorotiazydu i (lub) zwiększyć dawkę leku Lakea do 100 mg raz na dobę, w zależności od ciśnienia tętniczego krwi pacjenta.

* Do podania tej dawki dostępne są tabletki z mniejszą zawartością substancji czynnej.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II
Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg raz na dobę w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego po miesiącu od rozpoczęcia leczenia.
Lek Lakea może być przyjmowany z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. lekami moczopędnymi, antagonistami wapnia, lekami alfa- lub beta-adrenolitycznymi i lekami o działaniu ośrodkowym), a także z insuliną i innymi zwykle stosowanymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitorami glukozydazy).

Stosowanie u pacjentów z niedoborem krwi krążącej
U bardzo niewielkiego odsetka pacjentów z niedoborem krwi krążącej (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych) zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg raz na dobę.

Stosowanie w zaburzeniach czynności nerek
U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (tzn. z klirensem kreatyniny od 20 do 50 ml/min) dostosowanie dawki początkowej nie jest konieczne. U pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (tzn. z klirensem kreatyniny mniejszym niż 20 ml/min) lub u pacjentów dializowanych zaleca się stosowanie mniejszej dawki początkowej (25 mg raz na dobę).

Stosowanie w zaburzeniach czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz rozważy podanie mniejszej dawki.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku
Pacjenci w wieku do 75 lat: dostosowanie dawki nie jest konieczne.
Pacjenci w wieku powyżej 75 lat: dotychczasowe doświadczenie kliniczne w tej grupie jest ograniczone. Zaleca się stosowanie mniejszej dawki początkowej (25 mg raz na dobę).

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat są ograniczone. Również ograniczone są dostępne dane farmakokinetyczne dotyczce dzieci w wieku powyzej 1 miesiąca z nadciśnieniem.

Dla pacjentów o masie ciała od większej niż 20 kg do 50 mg i którzy mogą połykać tabletki, zalecana
dawka wynosi 25 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
U pacjentów o masie ciała większej niż 50 kg, dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Dawkę tę można dostosowywać maksymalnie do 100 mg raz na dobę.

Nie zaleca się stosowania losartanu u niemowląt i dzieci ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego poniżej 30 ml/min/1,73 m2 pc. ze względu na brak danych.

Losartan nie jest również zalecany u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby.

Przedawkowanie

Jeśli pacjent (lub ktoś inny) połknie naraz wiele tabletek lub w przypadku podejrzenia, że dziecko połknęło jakieś tabletki, należy niezwłocznie skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala lub lekarzem. Przedawkowanie może wywołać zaburzenia czynności serca. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę, pozostałe tabletki i pojemnik.

Pokarm, napoje (alkohol)

Podczas przyjmowania tabletek Lakea nie zaleca się picia alkoholu. Alkohol i lek mogą wzajemnie nasilać swoje działanie.

Nadmierne ilości soli mogą zakłócać działanie leku Lakea, zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi.

Lek Lakea można przyjmować niezależnie od posiłków.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Lakea przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Lakea. Nie zaleca się stosowania leku Lakea we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Lakea ulotka

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Lakea, 50 mg, tabletki powlekane (Losartanum kalicum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 31 razy

Rozmiar plku 116.95 KB

ChPL

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Lakea m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Lakea, 50 mg, tabletki powlekane (Losartanum kalicum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 34 razy

Rozmiar plku 187.99 KB

Lakea cena

Cena Lakea i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Lakea.

Lakea opinie - forum pacjentów

Stosujesz Lakea? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz