LAKEA

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA LAKEA? – WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku oraz jak działa ten lek?

Lakea zawiera losartan, który należy do leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Leki te zmniejszają napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co z kolei zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi.

Tabletki LAKEA stosowane są:
– w leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi (nadciśnieniem tętniczym)
– u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i pogrubieniem lewej komory serca, gdzie lek zmniejsza ryzyko udaru mózgu
– w celu ochrony nerek u pacjentów z cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym, u których badania
laboratoryjne potwierdziły zaburzenia czynności nerek i białkomocz ≥0,5 g/dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka w moczu)
– w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, gdy w opinii lekarza stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, leki stosowane w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi) nie jest właściwe. Jeśli niewydolność serca została ustabilizowana przez zastosowanie inhibitora ACE, nie należy zmieniać leczenia na losartan.

Jedna z postaci farmaceutycznych tego produktu posiada następujący nr BLOZ: 8136701.

LAKEA CENA - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta.

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

LAKEA SKŁAD – CO ZAWIERA TEN LEK?

Jaki jest skład leku? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną jest losartan potasowy. Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasowego.

Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię żelowaną, laktozę jednowodną, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną
Otoczka: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek, talk.

LAKEA DAWKOWANIE – JAK STOSOWAĆ TEN PREPARAT?

Jakie jest zalecane dawkowanie leku? Jak bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

Lek Lakea należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy przyjmować, popijając szklanką wody, niezależnie od posiłków.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym
Zwykle stosowaną dawką początkową i podtrzymującą losartanu jest 50 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz dostosowuje dawkę w odstępach co najmniej tygodnia. Odpowiedź na leczenie ustala się na podstawie pomiaru ciśnienia tętniczego przed samym podaniem następnej dawki (zwykle po 24 godzinach).
Maksymalne działanie uzyskuje się po upływie 3 do 6 tygodni leczenia. Jeśli działanie przeciwnadciśnieniowe nie jest wystarczające, lekarz zaleci podanie tej samej dawki dobowej w dwóch dawkach podzielonych. Zabieg ten może poprawić u niektórych pacjentów skuteczność leku.

Pacjenci z niewydolnością serca
Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg losartanu raz na dobę. Lekarz może zadecydować o dodaniu małej dawki hydrochlorotiazydu i (lub) zwiększyć dawkę leku Lakea do 100 mg raz na dobę, w zależności od ciśnienia tętniczego krwi pacjenta.

* Do podania tej dawki dostępne są tabletki z mniejszą zawartością substancji czynnej.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II
Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg raz na dobę w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego po miesiącu od rozpoczęcia leczenia.
Lek Lakea może być przyjmowany z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. lekami moczopędnymi, antagonistami wapnia, lekami alfa- lub beta-adrenolitycznymi i lekami o działaniu ośrodkowym), a także z insuliną i innymi zwykle stosowanymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitorami glukozydazy).

Stosowanie u pacjentów z niedoborem krwi krążącej
U bardzo niewielkiego odsetka pacjentów z niedoborem krwi krążącej (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych) zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg raz na dobę.

Stosowanie w zaburzeniach czynności nerek
U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (tzn. z klirensem kreatyniny od 20 do 50 ml/min) dostosowanie dawki początkowej nie jest konieczne. U pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (tzn. z klirensem kreatyniny mniejszym niż 20 ml/min) lub u pacjentów dializowanych zaleca się stosowanie mniejszej dawki początkowej (25 mg raz na dobę).

Stosowanie w zaburzeniach czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz rozważy podanie mniejszej dawki.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku
Pacjenci w wieku do 75 lat: dostosowanie dawki nie jest konieczne.
Pacjenci w wieku powyżej 75 lat: dotychczasowe doświadczenie kliniczne w tej grupie jest ograniczone. Zaleca się stosowanie mniejszej dawki początkowej (25 mg raz na dobę).

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat są ograniczone. Również ograniczone są dostępne dane farmakokinetyczne dotyczce dzieci w wieku powyzej 1 miesiąca z nadciśnieniem.

Dla pacjentów o masie ciała od większej niż 20 kg do 50 mg i którzy mogą połykać tabletki, zalecana
dawka wynosi 25 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
U pacjentów o masie ciała większej niż 50 kg, dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Dawkę tę można dostosowywać maksymalnie do 100 mg raz na dobę.

Nie zaleca się stosowania losartanu u niemowląt i dzieci ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego poniżej 30 ml/min/1,73 m2 pc. ze względu na brak danych.

Losartan nie jest również zalecany u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby.

PRZEDAWKOWANIE – OBJAWY PRZYJĘCIA ZBYT DUŻEJ DAWKI LEKU

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Jeśli pacjent (lub ktoś inny) połknie naraz wiele tabletek lub w przypadku podejrzenia, że dziecko połknęło jakieś tabletki, należy niezwłocznie skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala lub lekarzem. Przedawkowanie może wywołać zaburzenia czynności serca. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę, pozostałe tabletki i pojemnik.

STOSOWANIE LEKU Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Podczas przyjmowania tabletek Lakea nie zaleca się picia alkoholu. Alkohol i lek mogą wzajemnie nasilać swoje działanie.

Nadmierne ilości soli mogą zakłócać działanie leku Lakea, zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi.

Lek Lakea można przyjmować niezależnie od posiłków.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

LAKEA W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek? Jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Lakea przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Lakea. Nie zaleca się stosowania leku Lakea we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

LAKEA ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

ULOTKA LEKU (pliki PDF lub DOC) - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - CHPL (pliki PDF lub DOC) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.


ZAMIENNIKI - LISTA LEKÓW POWIĄZANYCH WG. SUBSTANCJI CZYNNEJ

Zamienniki - poniższe zestawienie zawiera wykaz leków zawierających co najmniej jedną wspólną substancje czynną co ten lek.

LAKEA OPINIE PACJENTÓW / OCENA PRODUKTU / FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach. Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność tego leku.

Możesz także ocenić ten produkt przyznając gwiazdkę od 1 do 10. :)

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here