SORTABAX

KATEGORIA:
LEKI KARDIOLOGICZNE

SUBSTANCJA CZYNNA:

SORTABAX - INFORMACJE I OPINIE O LEKUNa tej stronie znajdują się informacje o leku SORTABAX. Znajduje się tutaj pełny opis leku, informacje o tym jak działa ten lek, w tym wskazania do stosowania leku. Dowiecie się Państwo jak prawidłowo stosować ten lek oraz jakie jest zalecane dawkowanie. Ponadto na stronie produktu zawarte zostały następujące informacje: skład leku (substancje czynne i pomocnicze), objawy i zalecenia w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku - przedawkowanie, informacje na temat przyjmowania leku razem pokarmami i napojami (jedzenie, picie - alkohol), wskazówki dla kobiet w ciąży i karmiących piersią - stosowanie w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią.

Bardziej dociekliwi pacjenci mogą ściągnąć pełną ulotkę leku SORTABAX w formacie pdf - ulotka leku zawiera dodatkowe informacje, których nie zdołaliśmy umieścić na portalu m.in.: interakcje z innymi lekami, możliwe działania niepożądane, przeciwwskazania - czyli, kiedy nie stosować leku, jak przechowywać lek, zawartość opakowania, informacje o możliwości prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, przerwanie stosowania leku, pominięcie dawki oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Wraz z ulotką dla pacjentów, udostępniliśmy możliwość pobrania charakterystyki produktu leczniczego (CHPL), która jest profesjonalnym dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego i pracowników aptek (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów itp.). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje m.in.: właściwości farmakologiczne, szczegółowe dane kliniczne, dane farmaceutyczne.

Pod dokumentami znajduje się lista zamienników. Są to produkty lecznicze zawierające co najmniej jedną wspólną substancję czynną, co aktualnie przeglądany lek - znajdź odpowiednik. Zaimplementowaliśmy narzędzie umożliwiające wyszukanie leku w najbliższej aptece, sprawdzenie dostępności i zarezerwowanie go. Istnieje także możliwość sprawdzenia ceny leku, poziomu refundacji oraz weryfikacji, czy wymagana jest recepta, czy też lek dostępny jest bez recepty - zarezerwuj w aptece. Na końcu tej strony znajdują się opinie pacjentów stosujących ten lek (forum o lekach).

CO TO JEST I JAK DZIAŁA SORTABAX? – OPIS I WSKAZANIA

Losartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych powoduje ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego. Losartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i w związku z tym zmiejszenie ciśnienia tętniczego. Losartan spowalnia pogarszanie czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi i cukrzycą typu 2.

Lek Sortabax jest stosowany:
• w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych, dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat
• w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z laboratoryjnie potwierdzonym zaburzeniem czynności nerek i białkomoczem ≥ 0,5 g na dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka);
• w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, gdy stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, leki stosowane w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia krwi) jest, nieodpowiednie w opinii lekarza. W przypadku gdy niewydolność serca została ustabilizowana za pomocą inhibitora ACE, nie należy zmieniać leku na losartan;
• u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi i pogrubieniem ściany lewej komory serca, ponieważ wykazano, że losartan zmiejsza ryzyko wystąpienia udaru (wskazanie „LIFE”).

SKŁAD SORTABAX, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną leku jest losartan potasowy.
Każda tabletka powlekana leku Sortabax, 50 mg, zawiera 50 mg losartanu potasowego, co odpowiada 45,76 mg losartanu. Każda tabletka powlekana leku Sortabax, 100 mg, zawiera 100 mg losartanu potasowego, co odpowiada 91,52 mg losartanu.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń:
– celuloza mikrokrystaliczna
– laktoza bezwodna
– skrobia żelowana, kukurydziana
– magnezu stearynian
– krzemionka koloidalna bezwodna
– talk

Otoczka:
– hypromeloza
– tytanu dwutlenek (E171)
– glikol propylenowy
– hydroksypropyloceluloza
– talk.

JAKIE JEST DAWKOWANIE SORTABAX? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lekarz ustali odpowiednią dawkę leku na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz innych stosowanych przez pacjenta leków. Ważne jest stosowanie leku Sortabax tak długo, jak zalecił lekarz, w celu utrzymania stałej kontroli ciśnienia tętniczego.

Dorośli z podwyższonym ciśnieniem krwi
Leczenie zazwyczaj zaczyna się od dawki 50 mg losartanu potasowego (jedna tabletka leku Sortabax, 50 mg) raz na dobę. Maksymalne obniżenie ciśnienia krwi uzyskuje się po 3-6 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. U niektórych pacjentów, dawka może następnie być zwiększona do 100 mg losartanu potasowego (dwie tabletki leku Sortabax, 50 mg lub jedna tabletka leku Sortabax, 100 mg) raz na dobę.
Jeżeli pacjent ma wrażenie, że działanie losartanu jest zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży z podwyższonym ciśnieniem krwi
Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 6 lat
Nie zaleca się stosowania leku Sortabax u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie wykazano skuteczności działania w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (od 6 do 18 lat)
• Zalecana dawka u pacjentów o wadze od 20 do 50 kg wynosi 25 mg leku Sortabax raz dziennie. W wyjątkowych przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 50 mg (jedna tabletka leku Sortabax, 50 mg) raz na dobę.
• Zalecana dawka u pacjentów o wadze powyżej 50 kg wynosi 50 mg (jedna tabletka leku Sortabax, 50 mg) raz na dobę . W wyjątkowych przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg raz na dobę (dwie tabletki leku Sortabax, 50 mg lub jedna tabletka leku Sortabax, 100 mg) raz dziennie.

Inna postać leku może być bardziej odpowiednia dla dzieci. Należy porozmawiać o tym z lekarzem.

Dorośli z podwyższonym ciśnieniem krwi i cukrzycą typu 2
Leczenie zazwyczaj zaczyna się od dawki 50 mg losartanu potasowego (jedna tabletka leku Sortabax, 50 mg) raz na dobę. Dawkę można następnie zwiększyć do 100 mg losartanu potasowego (dwie tabletki leku Sortabax, 50 mg lub jedną tabletkę leku Sortabax, 100 mg) raz na dobę, w zależności od reakcji na leczenie.

Losartan potasowy można stosować z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (np. lekami moczopędnymi, blokerami kanału wapniowego, lekami alfa- lub beta-adrenolitycznymi oraz środkami działającymi ośrodkowo) jak również z insuliną i innymi lekami, które obniżają stężenie glukozy we krwi (np. pochodne sulfonylomocznika, glitazony oraz inhibitory glukozydazy).

Dorośli z niewydolnością serca
Leczenie zazwyczaj zaczyna się od dawki 12,5 mg losartanu potasowego raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać w odstępach cotygodniowych (tj. 12,5 mg na dobę w pierwszym tygodniu, 25 mg na dobę w drugim tygodniu, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu, 100 mg na dobę w czwartym tygodniu, 150 mg w piątym tygodniu) do uzyskania dawki podtrzymującej ustalonej przez lekarza. Maksymalna dawka losartanu potasu wynosi 150 mg na dobę (trzy tabletki leku Sortabax, 50 mg lub po jednej tabletce odpowiednio leku Sortabax, 100 mg i leku Sortabax, 50 mg).

W leczeniu niewydolności serca losartan potasowy jest zazwyczaj stosowany w połączeniu z lekiem moczopędnym (lek zwiększający ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) glikozydem naparstnicy (lek wzmacniający serce i poprawiający jego wydajność) i (lub) lekiem beta-adrenolitycznym.

Dorośli z podwyższonym ciśnieniem krwi oraz przerostem lewej komory (zgrubienie mięśnia sercowego).
Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 50 mg leku raz dziennie (jedna tabletka leku Sortabax, 50 mg). Lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg leku raz na dobę (dwie tabletki leku Sortabax, 50 mg lub jedna tabletka leku Sortabax, 100 mg).

Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów
Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów takich jak pacjenci stosujący leki moczopędne w dużych dawkach, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub pacjenci w wieku powyżej 75 lat. Nie należy stosować losartanu potasowego pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Sposób podawania
Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Należy przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Sortabax, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Pacjenci, którzy wymagają dawek mniejszych niż 50 mg losartanu nie mogą stosować leku Sortabax.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI SORTABAX, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

W razie przypadkowego zastosowania większej niż zalecana liczby tabletek należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania to: obniżone ciśnienie krwi, przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Lek Sortabax można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SORTABAX W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Ciąża
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży lub gdy planuje ciążę. Lekarz zazwyczaj zaleci zaprzestanie przyjmowania leku Sortabax przed zajściem w ciążę lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Sortabax. Lek Sortabax nie jest zalecany do stosowania we wczesnym okresie ciąży. Nie może być przyjmowany powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może powodować ciężkie uszkodzenie płodu.

Karmienie piersią
Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią. Lek Sortabax nie jest zalecany do stosowania u matek, które karmią piersią. Lekarz może zalecić inne leki, jeżeli pacjentka chciałaby karmić piersią. Dotyczy to szczególnie noworodków lub wcześniaków.

Przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

ULOTKA LEKU SORTABAX – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – SORTABAX CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE


REZERWACJA LEKU W APTECE - SORTABAX CENA, REFUNDACJA

SORTABAX OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here