Leki na RZS

Spis leków stosowanych w RZS – Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów.

Zobacz także:

Dna moczanowa
Osteoporoza
Zwyrodnienia stawów
Wszystkie leki na zdrowe mięśnie, stawy i kości

Co to jest Reumatoidalne Zapalenie Stawów

Reumatoidalne Zapalenie Stawów to układowa choroba tkanki łącznej charakteryzująca się symetrycznym zapaleniem stawów, zmianami pozastawowymi oraz powikłaniami występującymi w innych układach. Schorzenie dotyczy głównie małych i średnich stawów prowadząc do ich zniekształcenia oraz funkcjonalnego upośledzenia. Przyczyny RZS nie są dokładnie znane, a na rozwój choroby wpływ może mieć kilka czynników takich jak:

  • Zaburzenia nabytej odpowiedzi immunologicznej – biorące udział w zapoczątkowaniu choroby.
  • Ilość przebytych infekcji wirusowych – przekłada się na pobudzenie układu odpornościowego co u osób predysponowanych do RZS może prowadzić do reakcji autoimmunologicznej
    czynniki genetyczne

RZS jakie leki

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów to długi proces, który należy rozpocząć niezwłocznie po zdiagnozowaniu choroby. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie remisji choroby. Farmakoterapia składa się z dwóch trupów leków. Pierwsza grupa to leki, które modyfikują przebieg choroby i zalicza się do nich leki klasyczne (np. sole złota, azatiopyrynę, cyklosporynę, metotreksat czy leflunomid) oraz leki biologiczne (Inhibitory TNF, inhibitory interleukiny 1, inhibitory stymulacji komórek T). Do drugiej grupy zalicza się leki przeciwzapalne oraz przeciwbólowe takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz glikokortykoidy.

W leczeniu RZS oprócz farmakoterapii duże znaczenie ma także odpowiednia suplementacja diety (dowiedziono, że suplementacja kwasami tłuszczowymi omega-3 zmniejsza poranną sztywność stawów) oraz zabiegi rehabilitacyjne (kinezyterapia, krioterapia).