Methotrexat-Ebewe

Methotrexat-Ebewe to lek na recept臋, kt贸ry jest stosowany w leczeniu r贸偶nych stan贸w zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie staw贸w, 艂uszczyca czy choroba Crohna. Substancj膮 czynn膮 leku jest metotreksat, kt贸ry dzia艂a poprzez hamowanie aktywno艣ci niekt贸rych enzym贸w kom贸rkowych, co prowadzi do zmniejszenia szybko艣ci podzia艂u kom贸rek. Methotrexat-Ebewe jest zalecany dla pacjent贸w doros艂ych oraz dzieci powy偶ej 3 roku 偶ycia. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Methotrexat-Ebewe. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Methotrexat-Ebewe i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Methotrexat-Ebewe zawiera substancj臋 czynn膮 metotreksat. Metotreksat jest pochodn膮 kwasu foliowego, jest lekiem cytostatycznym z grupy antymetabolit贸w, hamuje namna偶anie szybko dziel膮cych si臋 kom贸rek (takich jak nowotworowe, szpiku kostnego, p艂odowe, b艂ony 艣luzowej jamy ustnej, jelita cienkiego, p臋cherza moczowego).

Methotrexat-Ebewe stosuje si臋 w skojarzonym leczeniu wielolekowym nowotwor贸w z艂o艣liwych i ostrych bia艂aczek, gdy wyst臋puj膮 wskazania do leczenia doustnego. Je偶eli kom贸rki nowotworowe dziel膮 si臋 du偶o szybciej od prawid艂owych, metotreksat mo偶e hamowa膰 rozw贸j kom贸rek nowotworowych bez nieodwracalnego uszkodzenia tkanek prawid艂owych.

Methotrexat-Ebewe jest stosowany w najci臋偶szej, opornej na leczenie postaci uog贸lnionej 艂uszczycy pospolitej (psoriasis vulgaris), w艂膮cznie z 艂uszczycowym zapaleniem staw贸w – tzw. 艂uszczyc膮 stawow膮. Rozrost kom贸rek nab艂onka sk贸ry jest znacznie wi臋kszy u chorych na 艂uszczyc臋 ni偶 u os贸b zdrowych; objaw ten jest podstaw膮 do stosowania metotreksatu w tych wskazaniach.

Methotrexat-Ebewe stosuje si臋 r贸wnie偶 w innych chorobach autoimmunologicznych, np. w reumatoidalnym zapaleniu staw贸w. Mechanizm dzia艂ania w reumatoidalnym zapaleniu staw贸w najprawdopodobniej zwi膮zany jest z immunosupresyjnym dzia艂aniem leku.

Jaki jest sk艂ad Methotrexat-Ebewe, jakie substancje zawiera?

Substancj膮 czynn膮 leku jest metotreksat. Jedna tabletka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg metotreksatu.

Pozosta艂e sk艂adniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Methotrexat-Ebewe 鈥 jak stosowa膰?

Methotrexat -Ebewe mo偶e by膰 stosowany jedynie pod nadzorem lekarza maj膮cego do艣wiadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej lub w prowadzeniu leczenia immunosupresyjnego.

W zale偶no艣ci od wskazania i stosowanego schematu leczenia dawka leku Methotrexat-Ebewe mo偶e waha膰 si臋 w bardzo szerokich granicach, dlatego lek ten nale偶y zawsze stosowa膰 zgodnie z zaleceniami lekarza.

Methotrexat -Ebewe przyjmuje si臋 raz na tydzie艅.
Tabletki nale偶y po艂yka膰 w ca艂o艣ci popijaj膮c wod膮.

Methotrexat-鈥揈bewe przyjmuje si臋 doustnie zazwyczaj w dw贸ch lub trzech dawkach pojedynczych z zachowaniem 12-godzinnych przerw, bez podawania w pozosta艂ej cz臋艣ci tygodnia.
Przyk艂adowo: pacjent przyjmuje Methotrexat-Ebewe w poniedzia艂ek rano, w poniedzia艂ek wieczorem i we wtorek rano, a p贸藕niej do ko艅ca tygodnia nast臋puje przerwa w leczeniu.

Lekarz mo偶e r贸wnie偶 zaleci膰 pacjentowi, aby przyj膮艂 dawk臋 tygodniow膮 jednorazowo, na czczo, bezpo艣rednio przed posi艂kiem.

Oporna na leczenie uog贸lniona posta膰 艂uszczycy pospolitej, 艂uszczycowego zapalenia staw贸w oraz inne choroby autoimmunologiczne
Dawkowanie i czas trwania terapii zale偶y od stopnia zaawansowania choroby i tolerancji na metotreksat.
Dawka tygodniowa wynosi zazwyczaj od 10 do 25 mg metotreksatu podawanego doustnie.
Dawkowanie zale偶y od wynik贸w terapii i wyst臋powania dzia艂a艅 niepo偶膮danych leku. Dlatego lekarz rozpocznie leczenie najcz臋艣ciej od dawki 2,5鈥5 mg na tydzie艅. Dawka taka mo偶e zosta膰 zwi臋kszona do 7,5鈥25 mg na tydzie艅.

Nowotwory z艂o艣liwe i ostre bia艂aczki
Dawkowanie metotreksatu lekarz uzale偶ni od wskazania, stanu zdrowia pacjenta oraz wynik贸w morfologii krwi. Stosowane najcz臋艣ciej ma艂e (dawka pojedyncza nie wi臋ksza ni偶 100 mg/m虏 pc.
[powierzchni cia艂a pacjenta]), 艣rednie (dawka pojedyncza od 100 do 1000 mg/m虏 pc.) lub du偶e (dawka pojedyncza wi臋ksza ni偶 1000 mg/m虏 pc.) dawki metotreksatu zale偶膮 od prowadzonego schematu wielolekowej chemioterapii.

Metotreksat w postaci doustnej stanowi najcz臋艣ciej uzupe艂nienie leczenia pozajelitowego i stosowany jest tylko w ma艂ych dawkach.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Nale偶y stosowa膰 dawk臋 zalecon膮 przez lekarza prowadz膮cego. Nigdy nie nale偶y jej samodzielnie zmienia膰.

W razie podejrzenia, 偶e pacjent (lub kto艣 inny) zastosowa艂 wi臋ksz膮 dawk臋 leku ni偶 powinien, nale偶y natychmiast skontaktowa膰 si臋 z lekarzem lub oddzia艂em ratunkowym najbli偶szego szpitala. Nale偶y zabra膰 ze sob膮 opakowanie leku, aby wiadomo by艂o, jaki lek zosta艂 za偶yty.

Przedawkowanie metotreksatu mo偶e spowodowa膰 ci臋偶kie reakcje toksyczne. Do objaw贸w przedawkowania nale偶膮: 艂atwe powstawanie siniak贸w lub krwawienia, os艂abienie, rany w jamie ustnej, nudno艣ci, wymioty, czarne lub krwiste stolce, odkrztuszanie krwi lub wymioty z tre艣ci膮 przypominaj膮c膮 fusy od kawy oraz oddawanie mniejszej ilo艣ci moczu. Patrz tak偶e punkt 4.

Tylko lekarz mo偶e zadecydowa膰 o rodzaju podj臋tych metod leczenia, zale偶nie od ci臋偶ko艣ci objaw贸w zatrucia.

Odtrutk膮 stosowan膮 w przypadku zatrucia jest folinian wapnia.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Methotrexat-Ebewe 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Tabletki przyjmuje si臋 na czczo, popijaj膮c ma艂膮 ilo艣ci膮 wody.

Podczas leczenia lekiem Methotrexat-Ebewe nale偶y unika膰 spo偶ywania alkoholu, a tak偶e nadmiernej ilo艣ci kawy, napoj贸w zawieraj膮cych kofein臋 i czarnej herbaty. Podczas leczenia nale偶y pi膰 du偶o p艂yn贸w, gdy偶 odwodnienie (zmniejszenie ilo艣ci wody w organizmie) mo偶e nasili膰 toksyczne dzia艂ania leku.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Methotrexat-Ebewe w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

e艣li kobieta jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza, 偶e mog艂a zaj艣膰 w ci膮偶臋 lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ci膮偶a
Nie nale偶y stosowa膰 leku Methotrexat-Ebewe, je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub planuje ci膮偶臋.
Metotreksat mo偶e spowodowa膰 wyst膮pienie wad wrodzonych, dzia艂a膰 szkodliwie na nienarodzone dziecko lub wywo艂a膰 poronienie. Przed rozpocz臋ciem leczenia pacjentek w wieku rozrodczym lekarz wykluczy ci膮偶臋, np. wykonuj膮c test ci膮偶owy. Nale偶y unika膰 zaj艣cia w ci膮偶臋 w trakcie leczenia metotreksatem oraz przez co najmniej 6 miesi臋cy po zako艅czeniu terapii. W tym celu konieczne jest stosowanie skutecznych metod zapobiegania ci膮偶y przez ca艂y ten czas (patrz tak偶e punkt 鈥濷strze偶enia i 艣rodki ostro偶no艣ci鈥).
Je艣li jednak kobieta zajdzie w ci膮偶臋 podczas leczenia, powinna zasi臋gn膮膰 porady lekarza na temat zwi膮zanego z leczeniem ryzyka uszkodzenia p艂odu.

Je艣li pacjentka planuje ci膮偶臋, lekarz prowadz膮cy mo偶e skierowa膰 j膮 przed planowanym rozpocz臋ciem leczenia na specjalistyczn膮 konsultacj臋, poniewa偶 metotreksat mo偶e wykazywa膰 dzia艂anie genotoksyczne, co oznacza, 偶e mo偶e powodowa膰 uszkodzenie genetyczne.

Karmienie piersi膮
Nie nale偶y karmi膰 piersi膮 podczas leczenia, poniewa偶 metotreksat przenika do mleka kobiecego. Je艣li lekarz prowadz膮cy uzna stosowanie leku Methotrexat-Ebewe za bezwzgl臋dnie konieczne w tym czasie, nale偶y przerwa膰 karmienie piersi膮.

P艂odno艣膰 m臋偶czyzn
Metotreksat mo偶e wp艂ywa膰 na wytwarzanie plemnik贸w i owulacj臋, powodowa膰 zmiany genetyczne z mo偶liwo艣ci膮 wywo艂ywania wad wrodzonych. Dlatego pacjenci przyjmuj膮cy Methotrexat-Ebewe nie powinni planowa膰 ojcostwa w czasie leczenia oraz przez co najmniej 6 miesi臋cy po jego zako艅czeniu.

Ze wzgl臋du na to, 偶e metotreksat mo偶e powodowa膰 niep艂odno艣膰, nale偶y zapyta膰 lekarza o mo偶liwo艣膰 przechowania nasienia przed rozpocz臋ciem leczenia.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Methotrexat-Ebewe

Ulotka Methotrexat-Ebewe 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Methotrexat-Ebewe w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Methotrexat-Ebewe

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Methotrexat-Ebewe? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

1 komentarz do “Methotrexat-Ebewe”

  1. L Methotrexatem lecze sie od trzech lat na polimialgie reumatyczna i chorobe tkanki lacznej – rok temu przeszlam ostry zawal serca a teraz udar az sie boje co dalej.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Methotrexat-Ebewe. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.