Spis leków zawierających substancję: Metotreksat

Aldesta

Aldesta to lek, którego substancją czynną jest metotreksat. Metotreksat to związek chemiczny, który wykazuje wiele właściwości. Przede wszystkim hamuje namnażanie się komórek, co czyni go skutecznym lekiem przeciwnowotworowym. Ponadto, metotreksat wpływa na układ immunologiczny, zmniejszając jego aktywność, co jest korzystne w przypadku chorób autoimmunologicznych. Lek ten wykazuje również działanie przeciwzapalne, co jest szczególnie ważne w przypadku chorób reumatycznych. Aldesta jest stosowana w leczeniu różnych chorób, takich jak czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów, wielostawowa postać ciężkiego, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, ciężka, oporna na leczenie łuszczyca, prowadząca do niepełnosprawności, w której nie uzyskano zadowalającej odpowiedzi na inne rodzaje leczenia, takie jak fototerapia, terapia PUVA i retinoidy oraz choroba Leśniowskiego-Crohna o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych pacjentów, gdy odpowiednie leczenie innymi lekami nie jest możliwe. Lek jest dostępny na receptę.

Ebetrexat

Lek działa przeciwnowotworowo, immunosupresyjnie i przeciwzapalnie. Zawiera substancję czynną metotreksat, stosowaną w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.

Jylamvo

Jylamvo to lek zawierający metotreksat, który jest lekiem przeciwnowotworowym i immunosupresyjnym. Działa poprzez hamowanie syntezy nukleotydów purynowych oraz tymidynianów, które są niezbędne do syntezy i naprawy DNA oraz replikacji komórkowej. Jylamvo jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują różne formy ciężkiego, aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów oraz ciężkiej łuszczycy, które nie reagują na inne leki.

Metex

Metex to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną metotreksat. Jest to lek z grupy cytostatyków i antymetabolitów, antagonistów kwasu foliowego, inhibitorów reduktazy dihydrofolianowej. Stosowany jest w leczeniu takich schorzeń jak czynne, reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów, wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (gdy niesteroidowe leki przeciwzapalne są niewystarczające), ciężka łuszczyca oporna na leczenie oraz łuszczycowe zapalenie stawów u dorosłych.

Metex PEN

Metex PEN to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu różnych stanów zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca czy choroba Crohna. Substancją czynną leku jest metotreksat, który działa poprzez hamowanie aktywności niektórych enzymów komórkowych, co prowadzi do zmniejszenia szybkości podziału komórek. Metex PEN jest zalecany dla pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia.

Methofill

Methofill to lek, który zawiera substancję czynną metotreksat. Jest to antymetabolit, antagonista kwasu foliowego. Lek jest dostępny na receptę. Methofill jest wskazany w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów oraz w wielostawowych postaciach ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi okazało się nieskuteczne.

Methofill SD

Methofill SD to lek zawierający metotreksat. Jest stosowany w leczeniu wielu schorzeń, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, ciężkie postacie łuszczycy, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Lek ten modyfikuje i spowalnia postęp choroby. Methofill SD jest dostępny na receptę.

Methotrexat Cipla

Methotrexat Cipla to lek zawierający metotreksat, substancję czynną o działaniu przeciwnowotworowym i immunosupresyjnym. Jest stosowany w leczeniu wielu schorzeń, takich jak nowotwory (szczególnie raka piersi, białaczki, raka głowy i szyi oraz raka płuc), a także w leczeniu chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczyca. Lek jest dostępny na receptę.

Methotrexat-Ebewe

Methotrexat-Ebewe to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu różnych stanów zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca czy choroba Crohna. Substancją czynną leku jest metotreksat, który działa poprzez hamowanie aktywności niektórych enzymów komórkowych, co prowadzi do zmniejszenia szybkości podziału komórek. Methotrexat-Ebewe jest zalecany dla pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia.

Methotrexate EVER Pharma

Methotrexate EVER Pharma to lek, który zawiera metotreksat – substancję czynną, która działa na organizm na kilka sposobów. Przede wszystkim, zmniejsza ona zapalenie i obrzęk, a także redukuje aktywność układu immunologicznego, który jest odpowiedzialny za obronę organizmu. Nadmierna aktywność układu immunologicznego jest związana z chorobami zapalnymi. Methotrexate EVER Pharma stosowany jest w leczeniu ciężkiej postaci czynnego, reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów, wielostawowej postaci ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeżeli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) jest niewystarczająca oraz ciężkiej, opornej na leczenie łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów.

Methotrexate Orion

Methotrexate Orion to lek, którego substancją czynną jest metotreksat. Jest to lek przeciwnowotworowy i immunosupresyjny, który jest często stosowany w terapii różnych schorzeń, takich jak nowotwory (szczególnie raka piersi, białaczki, raka głowy i szyi oraz raka płuc), a także w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania Methotrexate Orion obejmują czynną postać reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych, ciężkie postacie łuszczycy zwykłej, które nie reagują odpowiednio na inne sposoby leczenia, takie jak fototerapia, PUVA i retinoidy u dorosłych, ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów u dorosłych oraz w leczeniu podtrzymującym ostrej białaczki limfoblastycznej.

Metoject

Metoject to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu różnych stanów zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca czy choroba Crohna. Substancją czynną leku jest metotreksat, który działa poprzez hamowanie aktywności niektórych enzymów komórkowych, co prowadzi do zmniejszenia szybkości podziału komórek. Metoject jest zalecany dla pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia.

Metotab

Metotab to lek zawierający metotreksat, który modyfikuje i spowalnia przebieg choroby. Jest wskazany w leczeniu ciężkiej, czynnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów oraz ciężkiej i uogólnionej łuszczycy, szczególnie typu plackowatego, u dorosłych pacjentów, którzy nie reagują na standardowe leczenie. Metotab występuje w trzech dawkach: 2,5 mg, 7,5 mg i 10 mg, w postaci tabletek. Lek jest dostępny na receptę.

Metotreksat Accord

Metotreksat Accord to lek, którego substancją czynną jest metotreksat. Jest to lek cytostatyczny, który działa hamująco na wzrost komórek, w szczególności wpływa na komórki szybko dzielące się, takie jak komórki nowotworowe, szpiku kostnego i skóry. Stosowany jest w leczeniu chorób nowotworowych, takich jak ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniaki nieziarnicze, kostniakomięsak, zaawansowany rak piersi, rak głowy i szyi z przerzutami lub wznową, kosmówczak i inne rodzaje choroby trofoblastycznej, zaawansowany rak pęcherza moczowego. Lek Metotreksat Accord jest dostępny na receptę.

Namaxir

Namaxir to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną metotreksat. Jest to roztwór do wstrzykiwań stosowany w leczeniu pewnych rodzajów zapalenia stawów i łuszczycy. Wskazany jest do stosowania w leczeniu aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów, wielostawowych postaci ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) jest niewystarczająca. Lek ten należy stosować tylko raz w tygodniu.

Nordimet

Nordimet to lek na receptę, który zawiera metotreksat. Jest to substancja czynna, która jest stosowana w leczeniu różnych chorób, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i niektóre formy nowotworów. Lek ten jest dostępny w postaci iniekcji podskórnej. Wskazania do stosowania Nordimetu obejmują reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów oraz ciężką łuszczycę, dla której inne leki okazały się nieskuteczne.

Trexan

Trexan to lek zawierający metotreksat, substancję czynną o działaniu przeciwnowotworowym i immunosupresyjnym. Stosowany jest w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, ciężkiej postaci łuszczycy oraz ostrej białaczki limfoblastycznej. Jest dostępny na receptę.

Trexan Neo

Trexan Neo to lek zawierający metotreksat, substancję czynną o działaniu przeciwnowotworowym i immunosupresyjnym. Metotreksat wpływa na wzrost komórek ciała oraz zmniejsza aktywność układu immunologicznego. Lek jest stosowany w celu zakłócenia wzrostu pewnych komórek w organizmie, które szybko się namnażają i w ten sposób spowalnia wzrost komórek nowotworowych. Jest dostępny na receptę.

Tullex

Tullex to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań. Jest wskazany w leczeniu wielu chorób, takich jak czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów, wielostawowe postaci ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, ciężka łuszczycowa zapalenia stawów u dorosłych pacjentów, choroby Leśniowskiego-Crohna o przebiegu łagodnym do umiarkowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z kortykosteroidami u dorosłych pacjentów. Lek zawiera substancję o nazwie metotreksat, która spowalnia wzrost pewnych komórek w organizmie, zmniejsza aktywność układu immunologicznego i ma działanie przeciwzapalne. Jest dostępny na receptę.