Spis leków zawierających substancję: Atorwastatyna

Actozora

Actozora to lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi, zawierający atorwastatynę jako substancję czynną. Lek jest stosowany jako uzupełnienie do jednocześnie zalecanej diety w celu obniżenia stężenia lipidów we krwi, takich jak cholesterol, triglicerydy, kiedy niskotłuszczowa dieta i inne postępowanie, takie jak ćwiczenia fizyczne czy zmiana stylu życia nie są wystarczające. Lek Actozora jest również stosowany jednocześnie z innymi lekami obniżającymi poziom lipidów we krwi.

Amlator

Amlator to lek dwuskładnikowy, zawierający amlodypinę i atorwastatynę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych z przewlekłą stabilną chorobą niedokrwienną serca lub bez niej i/lub dławicą piersiową typu Prinzmetala oraz jedną ze współistniejących chorób: pierwotna hipercholesterolemia, w tym hipercholesterolemia rodzinna (heterozygotyczna) albo mieszana hipercholesterolemia, homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna, zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże. Lek dostępny jest na receptę.

Amlaxopin

Amlaxopin to lek, który zawiera substancję czynną amlodypinę, należącą do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) oraz bólu w klatce piersiowej zwanego dławicą piersiową i jej rzadko występującej postaci zwanej dławicą piersiową typu Prinzmetala. Lek Amlaxopin dostępny jest na receptę.

Amlodipine + Atorvastatin Polpharma

Lek Amlodipine + Atorvastatin Polpharma jest lekiem na receptę, który ma postać tabletek. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zespołów niedokrwiennych serca. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, obniżanie poziomu cholesterolu, obniżanie ciśnienia krwi i poprawę ukrwienia serca. Dzięki temu zwiększa ilość tlenu dostarczanego do serca, co zmniejsza ból w klatce piersiowej spowodowany niedotlenieniem serca.

Amlodipine/ Atorvastatin Krka

Amlodipine/ Atorvastatin Krka to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i atorwastatynę. Amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego, który działa na naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie i obniżenie ciśnienia krwi. Atorwastatyna jest inhibitorem reduktazy HMG-CoA, który obniża stężenie cholesterolu we krwi. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca.

Amlodipine/ Atorvastatin Pfizer

Lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer jest lekiem na receptę, który ma postać tabletek. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zespołów niedokrwiennych serca. Lek ten działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, obniżanie poziomu cholesterolu, obniżanie ciśnienia krwi i poprawę ukrwienia serca. Wskazany jest dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których występuje dodatkowy czynnik ryzyka chorób krążenia.

Amlosatin

Amlosatin to lek składający się z trzech substancji czynnych: amlodypiny, tamsulozyny i atorwastatyny. Amlodypina jest lekiem na nadciśnienie tętnicze i dławicę piersiową, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Tamsulozyna jest lekiem stosowanym w leczeniu łagodnego przerostu prostaty, który działa poprzez rozluźnienie mięśni w gruczole krokowym i cewce moczowej. Atorwastatyna jest lekiem stosowanym do obniżania poziomu cholesterolu we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Apo-Atorva

Apo-Atorva to lek na receptę, który zawiera atorwastatynę. Jest to lek z grupy statyn, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Stosowany jest przy zwiększonym poziomie cholesterolu (hipocholesterolemii) oraz tłuszczów (hiperlipidemii) we krwi, jeśli inne metody (zmiana diety, ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) nie przynoszą pożądanych rezultatów. Dzięki obniżaniu stężenia cholesterolu, Apo-Atorva zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyn

Aston

Aston to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i atorwastatynę. Amlodypina jest lekiem stosowanym w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie tętnicze), a atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Atolinka

Atolinka to lek, który obniża poziom lipidów w organizmie, w tym cholesterolu i trójglicerydów. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest zalecany do stosowania w leczeniu hipercholesterolemii oraz profilaktycznie u osób z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Cholesterol naturalnie występuje w organizmie i jest niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania.

Atordapin

Atordapin to lek, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i atorwastatynę. Amlodypina jest lekiem na nadciśnienie tętnicze, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, obniżanie ciśnienia krwi i poprawianie ukrwienia serca. Atorwastatyna jest lekiem stosowanym do obniżania podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, co pomaga zapobiegać zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów dorosłych, u których występuje ryzyko takich zdarzeń. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania Atordapinu obejmują leczenie nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii.

Atorgamma

Atorgamma to lek, który działa na układ sercowo-naczyniowy. Jego głównym zadaniem jest obniżanie stężenia cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi. Stosuje się go, gdy nie można osiągnąć odpowiedniego obniżenia poziomu cholesterolu i trójglicerydów za pomocą diety i zmiany stylu życia. Lek Atorgamma jest dostępny na receptę.

Atoris

Atoris to lek doustny w postaci tabletek powlekanych, który obniża poziom lipidów w organizmie, w tym cholesterolu i trójglicerydów. Stosuje się go, gdy do obniżenia poziomu cholesterolu nie wystarczy sama dieta czy zmiana stylu życia. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania w hipercholesterolemii oraz w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim ryzykiem pierwszego zdarzenia.

Atorock

Atorock to lek, który ma za zadanie obniżanie poziomu lipidów we krwi. Jest dostępny tylko na receptę. Stosuje się go wtedy, gdy niskotłuszczowa dieta, aktywność fizyczna czy inne metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Lek zawiera substancję czynną atorwastatynę.

Atorvagen

Atorvagen to lek na receptę, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Zawiera substancję czynną atorwastatynę, która zmniejsza stężenie “złego” cholesterolu (LDL) i triglicerydów we krwi, a zwiększa stężenie “dobrego” cholesterolu (HDL). Lek jest stosowany do obniżenia stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy we krwi, gdy sama dieta niskotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Atorvagen może być także stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe.

Atorvanorm

Atorvanorm to lek z grupy statyn, który pomaga normalizować stężenie lipidów we krwi. Działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia “złego” cholesterolu (LDL) oraz triglicerydów we krwi i zwiększenia stężenia “dobrego” cholesterolu (HDL). Stosuje się go w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Actavis

Atorvastatin Actavis to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazany jest jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną).

Atorvastatin Aurovitas

Atorvastatin Aurovitas to lek, który zawiera atorwastatynę, substancję należącą do grupy statyn. Jest stosowany w celu obniżenia zwiększonego stężenia cholesterolu, apolipoproteiny B lub triglicerydów we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Lek jest również stosowany w profilaktyce zapobiegającej zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Atorvastatin Aurovitas jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Beximco

Atorvastatin Beximco to lek z grupy statyn, który pomaga normalizować stężenie lipidów we krwi. Działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia “złego” cholesterolu (frakcji LDL) oraz triglicerydów we krwi oraz zwiększenia stężenia “dobrego” cholesterolu (frakcji HDL) we krwi. Stosuje się go w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu (hipercholesterolemia) lub triglicerydów we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Bluefish

Atorvastatin Bluefish to lek z grupy statyn, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, takich jak cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to podwyższone stężenie całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną).

Atorvastatin Bluefish AB

Atorvastatin Bluefish AB to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Zawiera substancję czynną atorwastatynę, która należy do grupy leków zwanych statynami. Lek jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy we krwi, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiana stylu życia nie są skuteczne. Atorvastatin Bluefish AB jest dostępny na receptę.

Atorvastatin EGIS

Atorvastatin EGIS to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów. Lek ten jest dostępny na receptę. Atorvastatin EGIS może być stosowany u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 10 lat z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną).

Atorvastatin Genoptim

Atorvastatin Genoptim to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Atorvastatin Genoptim może także być stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca. Jest to lek na receptę.

Atorvastatin Krka

Atorvastatin Krka to lek z grupy statyn, który pomaga normalizować stężenie lipidów we krwi. Działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia “złego” cholesterolu (LDL) oraz triglicerydów we krwi i zwiększenia stężenia “dobrego” cholesterolu (HDL). Stosowany jest w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi. Jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Medical Valley

Atorvastatin Medical Valley to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Zmniejsza stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi, co pomaga zmniejszyć ryzyko chorób serca. Lek jest stosowany jako uzupełnienie diety w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów. Jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Medreg

Atorvastatin Medreg to lek z grupy statyn, który pomaga w regulacji przemian lipidów w organizmie. Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi, szczególnie w przypadkach, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie przynoszą oczekiwanych efektów. Lek jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną). Atorvastatin Medreg jest dostępny na receptę.

Atorvastatin MSN

Atorvastatin MSN to lek, który obniża poziom lipidów w organizmie, w tym cholesterolu i trójglicerydów. Jest stosowany jako uzupełnienie diety w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 10 lat z hipercholesterolemią pierwotną, w tym hipercholesterolemią rodzinną (wariant heterozygotyczny) lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną). Lek jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Orion

Atorvastatin Orion to lek z grupy statyn, który pomaga w regulacji przemian lipidów w organizmie. Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi, szczególnie w przypadku, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie przynoszą oczekiwanych efektów. Lek ten może być również stosowany w celu zmniejszenia ryzyka chorób serca, nawet w przypadku, gdy poziom cholesterolu jest prawidłowy. W trakcie leczenia zaleca się stosowanie diety o zmniejszonej zawartości cholesterolu, aby osiągnąć najlepsze efekty. Jest dostępny na receptę.

Atorvastatin STADA

Atorvastatin STADA to lek z grupy statyn, które pomagają normalizować stężenie lipidów we krwi. Działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia “złego” cholesterolu (frakcji LDL) oraz triglicerydów we krwi oraz zwiększenia stężenia “dobrego” cholesterolu (frakcji HDL) we krwi. Stosowany jest w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi. Jest dostępny na receptę.

Atorvastatin US Pharmacia

Atorvastatin US Pharmacia to lek, który reguluje przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Jego głównym zadaniem jest obniżanie podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i trójglicerydów. Lek jest stosowany jako uzupełnienie diety u pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 10 lat z hipercholesterolemią pierwotną, w tym hipercholesterolemią rodzinną (wariant heterozygotyczny) lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną). Atorvastatin US Pharmacia jest dostępny na receptę.

Atorvastatin Vitama

Atorvastatin Vitama to lek z grupy statyn, który pomaga normalizować stężenie lipidów we krwi. Działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia “złego” cholesterolu (frakcji LDL) oraz triglicerydów we krwi oraz zwiększenia stężenia “dobrego” cholesterolu (frakcji HDL) we krwi. Stosuje się go w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Atorvastatin-1A Pharma

Atorvastatin-1A Pharma to lek w postaci tabletek powlekanych, który obniża poziom lipidów w organizmie, w tym cholesterolu i trójglicerydów. Lek ten jest stosowany w celu zmniejszenia ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe. Atorvastatin-1A Pharma jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują hipercholesterolemię pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemię rodzinną lub hiperlipidemię złożoną (mieszaną), w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia.

Atorvastatinum 123ratio

Atorvastatinum 123ratio to lek, który jest dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną atorwastatynę i jest zaliczany do grupy leków zwanych statynami. Lek ten jest stosowany do obniżania stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy we krwi. Może być także stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet jeśli stężenie cholesterolu jest prawidłowe. Podczas leczenia należy utrzymywać standardową dietę o zmniejszonej zawartości cholesterolu.

Atorvasterol

Atorvasterol

Atorvasterol to lek, który zawiera atorwastatynę jako substancję czynną. Jest to lek z grupy statyn, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. Atorvasterol jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy we krwi, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiana stylu życia okazały się nieskuteczne. Lek jest dostępny na receptę.

Atorvox

Atorvox to lek, który należy do grupy statyn i jest stosowany do obniżania stężenia lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy, we krwi. Jest szczególnie skuteczny, gdy dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych.

Atorvox Plus

Atorvox Plus to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu hipercholesterolemii. Lek ten obniża poziom lipidów, takich jak cholesterol i trójglicerydy, we krwi. Jest zalecany dla pacjentów, u których dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Atorvox Plus jest często stosowany w połączeniu z dietą ograniczającą spożycie tłuszczów nasyconych i cholesterolu.

Atosener

Atosener to lek, który zawiera substancję czynną atorwastatynę. Jest to lek z grupy statyn, które pomagają normalizować stężenie lipidów we krwi. Atorwastatyna hamuje enzym biorący udział w syntezie cholesterolu, co powoduje zmniejszenie stężenia “złego” cholesterolu (frakcji LDL) oraz triglicerydów we krwi oraz zwiększenie stężenia “dobrego” cholesterolu (frakcji HDL) we krwi. Dlatego stosuje się go w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu (hipercholesterolemia) lub triglicerydów we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Atostat

Atostat to lek zawierający substancję czynną atorwastatynę, która należy do grupy leków zwanych statynami. Lek ten pomaga normalizować stężenie lipidów we krwi, zmniejszając stężenie “złego” cholesterolu (frakcji LDL) oraz triglicerydów we krwi, a zwiększając stężenie “dobrego” cholesterolu (frakcji HDL). Atostat stosuje się w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, takich jak zbyt duże stężenie cholesterolu (hipercholesterolemia) lub triglicerydów we krwi. Jest dostępny na receptę.

Atozet

Lek Atozet zawiera dwa składniki czynne: ezetymib i atorwastatynę. Jest stosowany u pacjentów dorosłych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego, „złego” cholesterolu (LDL) oraz substancji tłuszczowych określanych mianem triglicerydów we krwi. Dodatkowo lek Atozet powoduje zwiększenie stężenia „dobrego” cholesterolu (HDL). Lek jest dostępny na receptę.

Atractin

Atractin to lek, który obniża poziom lipidów we krwi, w tym cholesterolu i trójglicerydów. Jest stosowany, gdy dieta niskotłuszczowa i inne metody leczenia, takie jak ćwiczenia fizyczne czy zmiana stylu życia, nie przynoszą oczekiwanych efektów. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 10 lat z hipercholesterolemią pierwotną i rodzinną oraz hiperlipidemią mieszaną.