Konsultacja merytoryczna:

Orencia

Lek ORENCIA zawiera substancję czynną abatacept, białko wytworzone w hodowlach komórkowych. ORENCIA osłabia atak układu odpornościowego na prawidłowe tkanki poprzez zakłócanie czynności komórek odpornościowych (zwanych limfocytami T), które przyczyniają się do rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów. Lek ORENCIA wybiórczo wpływa na aktywację limfocytów T biorących udział w odpowiedzi zapalnej ze strony układu immunologicznego.

ORENCIA jest stosowana w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u osób dorosłych. Reumatoidalne zapalenie stawów jest długotrwałą, postępującą chorobą ogólnoustrojową, która nie leczona może prowadzić do poważnych następstw, takich jak: zniszczenie stawów, narastająca niepełnosprawność oraz zaburzenie zdolności wykonywania czynności codziennych. U osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, własny układ odpornościowy atakuje prawidłowe tkanki, co powoduje ból i obrzęk stawów. Może to powodować zniszczenie stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) może mieć różny przebieg u różnych osób. U większości pacjentów objawy dotyczące stawów rozwijają się stopniowo na przestrzeni kilku lat. Jednakże, u niektórych osób, RZS może postępować szybko, a u jeszcze innych RZS może się utrzymywać przez ograniczony czas, a następnie choroba może osiągnąć stadium remisji. RZS jest zazwyczaj przewlekłą (długotrwałą), postępującą chorobą. Oznacza to, iż nawet w przypadku stosowania leczenia, niezależnie od tego, czy u pacjenta występują nadal objawy, czy też nie, RZS może powodować dalsze uszkodzenia stawów. Określenie odpowiedniego dla pacjenta planu leczenia może umożliwić spowolnienie tego procesu chorobowego, co może pomóc w zredukowaniu uszkodzenia stawów w długim okresie, jak również uczucia bólu i
zmęczenia, a także może poprawić ogólną jakość życia pacjenta. Lek ORENCIA jest stosowany w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, u pacjentów, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na dotychczasowe leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby lub lekami innej grupy, nazywanymi inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (inhibitorami TNF). Lek jest stosowany w skojarzeniu z lekiem o nazwie metotreksat.

Lek ORENCIA może być również stosowany z metotreksatem w leczeniu wysoce czynnego i postępującego reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni metotreksatem. Postać wielostawowa młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów Postać wielostawowa młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów jest długotrwałą chorobą zapalną występującą u dzieci i młodzieży obejmującą jeden lub więcej stawów.

Lek ORENCIA jest stosowany u dzieci i młodzieży w wieku 6 do 17 lat po zastosowaniu innej grupy leków nazywanych inhibitorami TNF. Jeśli pomimo stosowania opisywanych środków pacjent nie uzyskał wystarczającej odpowiedzi na leczenie wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, otrzyma on lek ORENCIA w połączeniu z metotreksatem.

Lek ORENCIA jest stosowany aby:
– opóźnić proces niszczenia stawów,
– poprawić sprawność fizyczną pacjenta,
– złagodzić objawy obserwowane przez lekarza i odczuwane przez pacjenta wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Jaki jest skład Orencia, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest abatacept.
Każda fiolka zawiera 250 mg abataceptu.
Po rozpuszczeniu, każdy ml zawiera 25 mg abataceptu.

Pozostałe składniki to: maltoza, diwodorofosforan sodu jednowodny i chlorek sodu (patrz punkt 2 wyodrębnione „Lek ORENCIA zawiera sód”).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Orencia – jak stosować ten lek?

Zalecana dawka u dorosłych

Zalecana dawka abataceptu, podawana dorosłemu pacjentowi z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zależy od masy ciała:

Poniżej 60 kg 500 mg 2 fiolki
60 kg – 100 kg 750 mg 3 fiolki
Powyżej 100 kg 1 000 mg 4 fiolki

Stosowanie u dzieci i młodzieży
W przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat chorujących na postać wielostawową młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o masie ciała mniejszej niż 75 kg zalecaną dawką abataceptu jest 10 mg/kg masy ciała. Dzieci o masie ciała 75 kg i więcej powinny otrzymywać lek ORENCIA w schemacie dawkowania ustalonym dla osób dorosłych.

Lek ORENCIA podawany jest dożylnie, zazwyczaj do jednej z żył przedramienia, przez okres 30 minut. Metoda ta jest nazywana infuzją (wlewem). Profesjonalni pracownicy służby zdrowia będą monitorować stan pacjenta podczas podawania leku ORENCIA w infuzji.

Lek ORENCIA jest dostarczany w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji. Oznacza to, że przed podaniem leku ORENCIA pacjentowi, jest on najpierw rozpuszczany w wodzie do wstrzykiwań, a następnie rozcieńczany w roztworze chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%), przeznaczonym do wstrzykiwań.

Lek ORENCIA należy ponownie podać po 2, a następnie po 4 tygodniach od wykonania pierwszej infuzji. Następnie podaje się jedną dawkę co 4 tygodnie. Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta o czasie trwania leczenia oraz o tym, jakie inne leki może pacjent kontynuować w trakcie przyjmowania leku ORENCIA.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli to nastąpi, lekarz prowadzący będzie obserwował pacjenta, czy nie występują subiektywne i obiektywne objawy niepożądanych działań leku oraz stosował leczenie, jeśli będzie konieczne.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Orencia – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Orencia w okresie ciąży i karmienia piersią?

Działanie leku w ciąży nie jest znane, tak więc lek nie powinien być podawany w ciąży, chyba że zostanie on specjalnie zalecony przez lekarza prowadzącego.
– jeśli istnieje możliwość, że pacjentka zajdzie w ciążę, musi stosować skuteczne metody antykoncepcji (kontroli urodzin) podczas stosowania leku oraz w ciągu 14 tygodni po podaniu ostatniej dawki. Lekarz prowadzący zaleci odpowiednią metodę.
– w przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania leku , należy o tym powiadomić lekarza prowadzącego.

Jeśli pacjentka otrzymała lek w okresie ciąży, u dziecka może wystąpić zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji. Ważne jest, aby poinformować lekarza pediatrę oraz innych pracowników opieki zdrowotnej o przyjmowaniu leku w czasie ciąży, zanim dziecko otrzyma jakąkolwiek szczepionkę (dodatkowe informacje, patrz dotyczący szczepień).

Nie wiadomo czy lek jest wydzielany do mleka ludzkiego. Podczas stosowania leku oraz przez 14 tygodni od ostatniej dawki, należy przerwać karmienie piersią.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Orencia

Ulotka Orencia – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

ORENCIA, wszystkie rodzaje (abatacept)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 28 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Orencia m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

ORENCIA, wszystkie rodzaje (abatacept)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 25 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Cena - ile kosztuje Orencia?

Cena Orencia i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Orencia.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Orencia? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

1 komentarz do “Orencia”

  1. chce sie podzielić moja opinią używam tego leku 7 lat i pomaga mogę normalnie funkcjonować na reumatyzm charuje bardzo długo w wieku 13 lat dostałam gorączkę reumatyczna i tak już ten reumatyzm został ze mną i mam różne doświadczenia z różnymi lekami

    Odpowiedz

Dodaj komentarz