Konsultacja merytoryczna:

Depo-medrol

Substancja czynna leku Depo-Medrol, metyloprednizolonu octan, należy do grupy glikokortykosteroidów przeznaczonych do stosowania ogólnego i miejscowego.

Podobnie jak inne glikokortykosteroidy Depo-Medrol wpływa m.in. na:
− procesy zapalne i immunologiczne
− metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów
− układ krążenia
− układ sercowo-naczyniowy
− ośrodkowy układ nerwowy
− mięśnie szkieletowe
− tkankę kostną
− tkankę łączną
− skórę i błony śluzowe
− układ wewnątrzwydzielniczy
− czynność nerek

Lek Depo-Medrol powinien być stosowany w leczeniu objawowym, oprócz przypadków zaburzeń endokrynologicznych, kiedy jest stosowany jako leczenie substytucyjne.
Lek Depo-Medrol podaje się domięśniowo, dostawowo, do kaletki maziowej, okołostawowo, na zmianę chorobową, doodbytniczo.

Jaki jest skład Depo-medrol, jakie substancje zawiera?

− Substancją czynną leku jest metyloprednizolonu octan. 1 ml zawiesiny do wstrzykiwań zawiera 40 mg metyloprednizolonu.

− Pozostałe składniki to: makrogol 3350, sodu chlorek, mirystylo-gamma pikoliny chlorek, woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) i kwas solny (do ustalenia pH).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Depo-medrol – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce, sposobie i miejscu podania leku Depo-Medrol.

A. PODAWANIE W CELU UZYSKANIA OGÓLNOUSTROJOWEGO DZIAŁANIA LEKU
Lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku podawaną domięśniowo w zależności od ciężkości leczonego schorzenia i reakcji pacjenta na leczenie.

Dawki zazwyczaj wynoszą od 40 mg do 120 mg.
Okres leczenia powinien być jak najkrótszy. Konieczne jest pozostawanie pacjenta pod obserwacją lekarską. U niemowląt i dzieci należy zmniejszyć zalecane dawki, jednak dawkowanie powinno raczej zależeć od ciężkości choroby niż od przeliczenia z dokładnym uwzględnieniem wieku lub masy ciała.
Terapia hormonalna stanowi uzupełnienie leczenia konwencjonalnego, ale go nie zastępuje. Po podawaniu leku przez więcej niż kilka dni lekarz zadecyduje o stopniowym zmniejszeniu dawki lub o stopniowym odstawieniu leku. Jeżeli lekarz zadecyduje o zakończeniu przewlekłego leczenia, pacjent powinien przebywać pod ścisłą obserwacją. Jeżeli w przypadku przewlekłego schorzenia rozpocznie się okres samoistnej remisji, lek należy odstawiać stopniowo, pod kontrolą lekarza.
W trakcie leczenia przewlekłego lekarz zleci regularne wykonywanie rutynowych badań dodatkowych.

B. PODANIE MIEJSCOWE (W CELU UZYSKANIA DZIAŁANIA MIEJSCOWEGO)
Leczenie lekiem Depo-Medrol nie eliminuje potrzeby zastosowania środków konwencjonalnych. Chociaż ta metoda leczenia prowadzi do złagodzenia objawów, nie zapewnia pod żadnym względem pełnego wyleczenia i hormon nie wpływa na przyczynę zapalenia.
1. Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów
Wielkość dawki do podania dostawowego zależy od wielkości stawu i ciężkości leczonego stanu u danego pacjenta. Zazwyczaj zalecane dawki mogą wynosić od 4 mg do 80 mg. W przypadkach schorzeń przewlekłych wstrzyknięcia można powtarzać w odstępach od jednego do pięciu lub więcej tygodni, zależnie od stopnia zmniejszenia objawów uzyskanego dzięki podaniu pierwszego wstrzyknięcia.
2. Zapalenie kaletki maziowej
Lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku podawaną do kaletki stawowej w zależności od przebiegu choroby i reakcji pacjenta na leczenie.
3. Pozostałe stany: ganglion, zapalenie ścięgna, zapalenie nadkłykcia
Lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku w zależności od ciężkości leczonego schorzenia i reakcji pacjenta na leczenie.
Zazwyczaj zalecane dawki mogą wynosić od 4 mg do 30 mg. W leczeniu stanów nawracających lub przewlekłych konieczne może być powtórne wykonanie wstrzyknięcia.
Każde wstrzyknięcie należy wykonać w warunkach jałowych.
4. Wstrzyknięcia w celu uzyskania działania miejscowego w leczeniu schorzeń skórnych
Lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku w zależności od ciężkości leczonego schorzenia i reakcji pacjenta na leczenie.
Po rozległym oczyszczeniu skóry właściwym preparatem antyseptycznym, takim jak 70% alkohol, do zmiany wstrzykuje się od 20 do 60 mg leku. W przypadku większych zmian lekarz może zadecydować o konieczności podania dawek od 20 do 40 mg podzielonych na kilka kolejnych wstrzyknięć miejscowych. Należy unikać wstrzykiwania ilości, które mogą spowodować zmianę barwy skóry, ponieważ po ich podaniu może powstać niewielkie ognisko martwicy. Zazwyczaj lek podaje się w jednym do czterech wstrzyknięć. Długość okresów pomiędzy wstrzyknięciami zależy od rodzaju zmiany oraz od czasu trwania poprawy uzyskanej po pierwszym wstrzyknięciu.

C. PODANIE WE WLEWIE DOODBYTNICZYM
Lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku w zależności od ciężkości leczonego schorzenia i reakcji pacjenta na leczenie.
Podanie we wlewie doodbytniczym stosuje się w leczeniu uzupełniającym w terapii niektórych pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Zazwyczaj stosowane dawki wynoszą od 40 mg do 120 mg w postaci wlewek doodbytniczych (np. 40 mg leku w objętości 30 do 300 ml wody) lub ciągłego wlewu doodbytniczego od trzech do siedmiu razy tygodniowo przez okres dwóch lub więcej tygodni. Lekarz zadecyduje również o stosowaniu innych uznanych środków terapeutycznych.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Nie istnieje zespół kliniczny ostrego przedawkowania metyloprednizolonu octanu.
Długotrwałe stosowanie leku w dawkach często powtarzanych (raz na dobę lub kilka razy w tygodniu) może wywołać zespół Cushinga.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Depo-medrol – czy mogę spożywać alkohol?

Brak informacji na temat związku stosowania leku Depo-Medrol z jedzeniem i piciem.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Depo-medrol w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Niektóre badania na zwierzętach wykazały, że kortykosteroidy podawane matkom mogą powodować wystąpienie wad rozwojowych płodu. Odpowiednie badania u ludzi nie były przeprowadzone. Dlatego zastosowanie leku Depo-Medrol u kobiet w okresie ciąży, karmiących matek czy kobiet w wieku rozrodczym wymaga oceny korzyści wynikających ze stosowania leku do potencjalnego ryzyka dla matki, zarodka czy płodu. Lek Depo-Medrol należy stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne.
Jeśli w czasie ciąży istnieje potrzeba przerwania przewlekłego stosowania leku Depo-Medrol powinno to być przeprowadzone stopniowo. W niektórych sytuacjach (np. w przypadku terapii zastępczej w leczeniu niewydolności kory nadnerczy) może być konieczna kontynuacja leczenia lub nawet zwiększenie dawki.

Niemowlęta urodzone przez pacjentki, które przyjmowały znaczne dawki leku Depo-Medrol w czasie ciąży powinny być dokładnie obserwowane i badane w kierunku niewydolności kory nadnerczy, pomimo że niewydolność kory nadnerczy noworodków wydaje się rzadko występować u niemowląt narażonych na kortykosteroidy w okresie życia płodowego.
Kortykosteroidy łatwo przechodzą przez barierę łożyskową. W jednym retrospektywnym badaniu stwierdzono zwiększenie wystąpienia niskiej masy urodzeniowej noworodków, których matki stosowały kortykosteroidy.

U niemowląt urodzonych przez matki długotrwale stosujące kortykosteroidy w okresie ciąży obserwowano rozwój zaćmy.

Nie jest znany wpływ kortykosteroidów na przebieg porodu.

Ulotka Depo-medrol – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

DEPO-MEDROL, 40 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań (Methylprednisoloni acetas)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 208 razy

Rozmiar plku 463.50 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Depo-medrol m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

DEPO-MEDROL, 40 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań (Methylprednisoloni acetas)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 105 razy

Rozmiar plku 549.06 KB

Cena - ile kosztuje Depo-medrol?

Cena Depo-medrol i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Depo-medrol.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Depo-medrol? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

1 komentarz do “Depo-medrol”

Dodaj komentarz

BL Market - Kupuj produkty w zaufanej aptece

Filters Sort results
Reset Apply

Zastosowanie Polocard 75 mg tabletki dojelitowe (Opakowanie: 60 )Polocard 75 mg tabletki dojelitowe (Opakowanie: 60 ) jest lekiem o właściwościach przeciwzakrzepowych, który może być stosowane profilaktycznie przy chorobach układu krążenia w celu uniknięcia zatorów w naczyniach krwionośnych, a także przy zawałach serca.Efekt działania Polocard 75 mg tabletki dojelitowe (Opakowanie: 60 )Lek Polocard 75 mg zawiera kwas acetylosalicylowy – substancję hamującą agregację płytek krwi…

11.49 

Zastosowanie Mollers Serce Omega 3 kapsułki (Opakowanie: 60 )Mollers Serce Omega 3 kapsułki (Opakowanie: 60 ) to suplement diety wspierający funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego oraz pracę serca. Zawiera kompleks nienasyconych kwasów tłuszczowych, które ograniczają ryzyko zachorowania na miażdżycę czy zawał.Efekt działania Mollers Serce Omega 3 kapsułki (Opakowanie: 60 )Mollers Serce Omega 3 zawiera skoncentrowany olej rybny, bogaty w kwasy DHA i EPA. Przeciwdziałają one arytmii serca…

23.99 

Zastosowanie Riposton (Opakowanie: 10 )Riposton (Opakowanie: 10 ) pomaga uzupełnić płyny i składniki mineralne utracone na skutek picia alkoholu lub w trakcie wysiłku fizycznego.Efekt działania Riposton (Opakowanie: 10 )Riposton (Opakowanie: 10 ) redukuje nieprzyjemne objawy kaca będące skutkiem odwodnienia organizmu. Działa nawadniająco i pomaga przywrócić równowagę elektrolitową w organizmie zaburzoną pod wpływem spożywanego alkoholu. Może być stosowany także po wysił…

24.05 

Zastosowanie Lactocontrol tabletki (Opakowanie: 30 )Lactocontrol tabletki (Opakowanie: 30 ) to suplement diety przeznaczony dla osób cierpiących na nietolerancję laktozy. Zawiera laktazę, która umożliwia prawidłowe trawienie cukru, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości ze strony układu pokarmowego wywołane niedoborem endogennego enzymu.
Efekt działania Lactocontrol tabletki (Opakowanie: 30 )Lactocontrol tabletki (Opakowanie: 30 ) zawiera laktazę – oczyszczony enzym trawienny, który odpowiada za trawienie laktozy i jej rozkład do…

20.67 

Zastosowanie Dr Wolz Zell Oxygen Plus preparat probiotyczny (Opakowanie: 250 ml)Dr Wolz Zell Oxygen Plus preparat probiotyczny (Opakowanie: 250 ml) zawiera biologicznie czynne enzymy komórek drożdży wspierających naturalną mikroflorę bakteryjną jelit oraz stanowiący niezwykle bogate źródło cennych witamin i pierwiastków śladowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz wspierających odporność. Efekt działania Dr Wolz Zell Oxygen Plus preparat probiotyczny (Opakowanie: 250 ml)…

44.99 

Szukasz innego produktu? Sprawdź w BL Market.

Popularne wyszukiwania w 2022 roku:

polprazol, ozempic odchudzanie, saxenda opinie, mysimba opiniewelbox, neurovit opinie, dorminox opinie, pitamet, structum opinie, pramolan opinie, trittico opinie, aklief