Medrol

Substancja czynna leku Medrol, metyloprednizolon należy do grupy glikokortykosteroidów. Lek Medrol przeznaczony jest do stosowania doustnego. Podobnie jak inne glikokortykosteroidy, lek Medrol wpływa m.in. na:
– procesy zapalne i immunologiczne (odpornościowe),
– przemiany węglowodanów, białek i tłuszczów,
– układ krążenia,
– układ sercowo-naczyniowy,
– ośrodkowy układ nerwowy,
– mięśnie szkieletowe,
– tkankę kostną,
– tkankę łączną,
– skórę i błony śluzowe,
– układ wewnątrzwydzielniczy,
– czynność nerek.

Lek Medrol stosuje się jako leczenie objawowe, oprócz przypadków zaburzeń endokrynologicznych, kiedy jest stosowany jako leczenie substytucyjne (zastępcze).

Zaburzenia inne niż endokrynologiczne

Choroby reumatyczne
Leczenie wspomagające do krótkotrwałego stosowania (w czasie epizodu zaostrzenia lub pogorszenia stanu zdrowia) w przebiegu:
– łuszczycowego zapalenia stawów;
reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów (w niektórych przypadkach może być wymagane podawanie małych dawek jako leczenie podtrzymujące);
– zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa;
– ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej;
– ostrego nieswoistego zapalenia pochewki ścięgna;
– ostrego dnawego zapalenia stawów;
– pourazowej choroby zwyrodnieniowej stawów;
– zapalenia błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów;
– zapalenia nadkłykcia.

Układowe choroby tkanki łącznej
W okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymujące w przebiegu:
– tocznia rumieniowatego układowego (i zapalenia nerek w przebiegu tocznia);
– zapalenia wielomięśniowego i zapalenia skórno-mięśniowego;
– ostrego reumatycznego zapalenia mięśnia sercowego;
– polimialgii reumatycznej;
– olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic.

Choroby dermatologiczne
– pęcherzyca;
– pęcherzowe opryszczkowate zapalenie skóry;
– ciężka odmiana rumienia wielopostaciowego (zespół Stevensa-Johnsona);
– złuszczające zapalenie skóry;
– ziarniniak grzybiasty;
– ciężka postać łuszczycy;
– ciężka postać łojotokowego zapalenia skóry.

Choroby alergiczne
Leczenie ciężkich chorób alergicznych, w przypadku, kiedy inne metody leczenia są nieskuteczne:
– sezonowe lub całoroczne (niesezonowe) alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa;
– choroba posurowicza;
astma oskrzelowa;
– reakcje nadwrażliwości na leki;
– wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie skóry);
atopowe zapalenie skóry.

Choroby oczu
Ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalne obejmujące oko i jego przydatki, takie jak:
– alergiczne brzeżne owrzodzenia rogówki;
– półpasiec oczny;
– zapalenie w obrębie odcinka przedniego oka;
– rozlane zapalenie błony naczyniowej tylnego odcinka oka i zapalenie naczyniówki;
– współczulne zapalenie błony naczyniowej;
– alergiczne zapalenie spojówek;
– zapalenie rogówki;
– zapalenie naczyniówki i siatkówki;
– zapalenie nerwu wzrokowego;
– zapalenie tęczówki, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego.

Choroby układu oddechowego
– objawowa sarkoidoza;
– zespół Loefflera niepoddający się leczeniu innymi lekami;
– beryloza;
– piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc, jednocześnie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem przeciwgruźliczym;
– zachłystowe zapalenie płuc.

Choroby krwi
– samoistna plamica małopłytkowa u dorosłych;
– wtórna małopłytkowość u dorosłych;
– nabyta (autoimmunologiczna) niedokrwistość hemolityczna;
– niedobór erytroblastów w szpiku;
– wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna.

Choroby nowotworowe
Leczenie paliatywne:
– białaczki i chłoniaków u dorosłych;
– ostrej białaczki u dzieci.

Obrzęki
– w celu wywołania diurezy (wydzielania moczu) albo remisji proteinurii (białkomoczu) w zespole nerczycowym, bez mocznicy, idiopatycznym lub w przebiegu tocznia rumieniowatego.

Choroby przewodu pokarmowego

W zaostrzeniu przebiegu:
– wrzodziejącego zapalenia jelita grubego;
choroby Leśniowskiego-Crohna.

Choroby układu nerwowego
– zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego;
– obrzęk mózgu związany z obecnością guza mózgu.

Inne
– przeszczepianie narządów.

Zaburzenia endokrynologiczne
– pierwotna lub wtórna niedoczynność kory nadnerczy (lekami z wyboru są hydrokortyzon lub kortyzon; w razie konieczności syntetyczne analogi mogą być stosowane jednocześnie z mineralokortykosteroidami; u niemowląt i dzieci uzupełniające podawanie mineralokortykosteroidów jest szczególnie istotne);
– wrodzony przerost nadnerczy;
– nieropne zapalenia tarczycy;
– hiperkalcemia (zwiększenie stężenia wapnia we krwi) w przebiegu choroby nowotworowej.

Jaki jest skład Medrol, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest: metyloprednizolon (Methylprednisolonum). Jedna tabletka leku Medrol 4 mg zawiera 4 mg metyloprednizolonu. Jedna tabletka leku Medrol 16 mg zawiera 16 mg metyloprednizolonu.

Pozostałe składniki to:
tabletki 4 mg: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana wysuszona, sacharoza, wapnia stearynian.
tabletki 16 mg: laktoza jednowodna, sacharoza, parafina ciekła, wapnia stearynian, skrobia kukurydziana.

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu Medrol – jak stosować ten lek?

Lekarz zadecyduje o wielkości dawki początkowej, która może wynosić od 4 mg do 48 mg metyloprednizolonu na dobę, w zależności od jednostki chorobowej. W przypadku chorób o lżejszym przebiegu stosowane są na ogół mniejsze dawki, jednak u niektórych pacjentów konieczne może być podawanie większych dawek. Leczenie dużymi dawkami stosuje się w przypadku: stwardnienia rozsianego (200 mg/dobę), obrzęku mózgu (200-1000 mg/dobę) oraz przeszczepienia narządów (do 7 mg/kg mc./dobę). W przypadku braku poprawy stanu klinicznego, lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia lekiem Medrol i zastosowaniu innego leczenia. W przypadku konieczności przerwania długoterminowego leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

W przypadku uzyskania poprawy stanu klinicznego, lekarz ustali dawkę podtrzymującą poprzez stopniowe zmniejszanie dawki początkowej w odpowiednich odstępach czasu, aż do uzyskania najmniejszej dawki zapewniającej utrzymanie uzyskanego korzystnego efektu klinicznego. Wielkość dawki powinna być stale monitorowana. W przypadku remisji lub zaostrzenia procesu chorobowego, indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie lub zaistnienia sytuacji powodującej stres u pacjenta, lekarz może zadecydować o konieczności modyfikacji dawki. U pacjentów narażonych na stres, może być konieczne zwiększenie dawki leku Medrol, w czasie trwania sytuacji stresowej. Wielkość dawki jest zmienna i musi być ustalana indywidualnie, w zależności od rodzaju schorzenia oraz osobniczej reakcji pacjenta.

Schemat leczenia przerywanego
Lekarz może zadecydować o zastosowaniu schematu leczenia przerywanego: stosowaniu podwójnej dawki dobowej, co drugi dzień rano. Celem takiego schematu leczenia jest zapewnienie korzystnego wpływu kortykosteroidów i minimalizacja niektórych objawów niepożądanych, takich jak: zahamowanie osi przysadkowo-nadnerczowej, zespół Cushinga (zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem zwiększonego stężenia kortyzolu), zahamowanie wzrostu u dzieci oraz objawy nagłego przerwania leczenia kortykosteroidami.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W razie przyjęcia zbyt dużej ilości leku Medrol, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie ma objawów klinicznych ostrego przedawkowania leku Medrol. Nie istnieje swoista odtrutka w przypadku przedawkowania leku Medrol. W takim przypadku stosuje się leczenie wspomagające i objawowe. Przewlekłe przedawkowanie wywołuje typowe objawy zespołu Cushinga. Dializa jest skuteczną metodą usuwania leku Medrol z ustroju.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Medrol – czy mogę spożywać alkohol?

Brak odrębnych zaleceń.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Medrol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W badaniach na zwierzętach wykazano, że lek Medrol ma działanie upośledzające płodność.

Lek Medrol należy stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne. Jeśli w czasie ciąży istnieje konieczność przerwania przewlekłego stosowania leku Medrol należy przeprowadzić to stopniowo. W niektórych sytuacjach (np. w przypadku terapii zastępczej w leczeniu niewydolności kory nadnerczy) może być konieczna kontynuacja leczenia lub nawet zwiększenie dawki. Dzieci urodzone przez pacjentki, które przyjmowały lek Medrol w czasie ciąży należy dokładnie obserwować i badać czy nie występuje u nich niewydolność kory nadnerczy.

Nie jest znane działanie leku Medrol na przebieg porodu. U niemowląt urodzonych przez matki, leczone lekiem Medrol przez dłuższy czas w okresie ciąży, obserwowano rozwój zaćmy.

Lek Medrol przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować go u kobiet karmiących.

Ulotka Medrol – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Medrol? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz