OLFEN

WSKAZANIA

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU OLFEN ORAZ JAK DZIAŁA TEN LEK?

Olfen 100/ Olfen 100 SR/ Olfen 25/ Olfen 50
Olfen 100/ Olfen 100 SR należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), które stosowane są w leczeniu bólu i stanów zapalnych.

Olfen 100/ Olfen 100 SR/ Olfen 25/ Olfen 50 łagodzi objawy stanów zapalnych, takich jak obrzęk i ból. Nie wpływa na przyczyny stanów zapalnych i gorączki.
U dorosłych, lek Olfen 100/ Olfen 100 SR/ Olfen 25/ Olfen 50 może być stosowany w leczeniu bólu i stanów zapalnych, w przypadku:
– ostrych stanów zapalnych stawów (włączając ostrą dnę moczanową);
– przewlekłych stanów zapalnych stawów, w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów (przewlekłe zapalenie stawów);
– zaburzeń powstałych w trakcie choroby zwyrodnieniowej stawów i zapaleń stawów kręgosłupa;
– reumatycznych stanów zapalnych tkanek miękkich;
– bolesnego obrzęku lub zapalenia po kontuzji.

Olfen 100/ Olfen 100 SR/ Olfen 25
– zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa) i innych zapalnych reumatycznych chorób kręgosłupa;

Olfen 50
– młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów (choroba Stilla) zaburzeń powstałych w trakcie choroby zwyrodnieniowej stawów i zapaleń stawów kręgosłupa;

Olfen 25
U dzieci i młodzieży w wieku powyżej 9 lat i ważących powyżej 35 kg, lek Olfen 25 może być stosowany w krótkotrwałym leczeniu:
– Bólu związanego z infekcjami zapalnymi ucha, nosa lub gardła, np. zapalenie gardła i migdałków, zapalenie ucha. Zgodnie z ogólnymi zasadami terapii, należy zastosować podstawowe leczenie przeciwbakteryjne. Gorączka sama bez oznak stanu zapalnego nie jest wskazaniem do leczenia.
– Ostrego bólu pooperacyjnego po niewielkim zabiegu.
W przypadku wątpliwości dotyczących działania lub powodów przepisania leku Olfen 100/ Olfen 100 SR/ Olfen 25/ Olfen 50, należy zwrócić się do lekarza.

SKŁAD

JAKI JEST SKŁAD LEKU OLFEN ? JAKĄ ZAWIERA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ ORAZ SUBSTANCJE POMOCNICZE?

Olfen 100
– Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Każda tabletka zawiera 100 mg diklofenaku sodowego.
– Substancje pomocnicze: trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, tłuszcz stały, lecytyna sojowa, żelatyna, glicerol 85%, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), makrogol 20 000, makrogol 1550, glicerolu mono-oleiniany, poliwinylowy octan, talk.
Olfen 100 SR
– Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Każda tabletka zawiera 100 mg diklofenaku sodowego.

– Substancje pomocnicze:
Skład kapsułki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna PH102, celuloza mikrokrystaliczna i kroskarmeloza sodowa, glicerolu trójmirystynian , tytanu dwutlenek (E171), trietylu cytrynian, krzemionka koloidalna uwodniona, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B)
Skład otoczki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172), erytrozyna (E127).
Olfen 25
– Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Każda tabletka zawiera 25 mg diklofenaku sodowego.

– Substancje pomocnicze:
Rdzeń tabletki: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, hypromeloza.
Otoczka (oporna na działanie soku żołądkowego): kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, talk, trietylu cytrynian.
Otoczka (barwna): hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żółcień chinolinowa (E 104), talk.

Olfen 50
– Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Każda tabletka zawiera 50 mg diklofenaku sodowego.

– Substancje pomocnicze:
Rdzeń tabletki: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),celuloza mikrokrystaliczna sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, hypromeloza.
Otoczka (oporna na działanie soku żołądkowego): kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, talk, trietylu cytrynian.
Otoczka (barwna): hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żółcień chinolinowa (E104), talk.

DAWKOWANIE

JAKIE JEST ZALECANE DAWKOWANIE LEKU OLFEN? JAK BEZPIECZNIE STOSOWAĆ TEN LEK? JAK DŁUGO STOSOWAĆ? INSTRUKCJA STOSOWANIA.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Olfen 100
Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Ważne jest aby stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do kontroli objawów oraz aby nie stosować leku Olfen 100 dłużej niż jest to konieczne.
Lekarz powie dokładnie jak stosować lek Olfen 100. Zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie lekarz może zalecić wyższą lub mniejszą dawkę leku.

Dorośli
Zalecana dawka dla dorosłych to 1 kapsułka doodbytnicza na dobę (100 mg substancji czynnej diklofenaku sodowego) chyba że lekarz zaleci inaczej.
Całkowita dawka dobowa dla dorosłych: 1kapsułka doodbytnicza (= 100 mg diklofenaku sodowego). W razie konieczności, terapia może być łączona z 25 mg lub 50 mg tabletkami lub kapsułkami doodbytniczymi do maksymalnej dawki 150 mg na dobę.
Czas trwania terapii określi lekarz.

Dzieci i młodzież
Nie stosować leku Olfen 100 u dzieci i młodzieży.

Kiedy i jak długo stosować lek Olfen 100
Lek Olfen 100 nie mogą być stosowane doustnie, przeznaczone są tylko do stosowania doodbytniczego.
Kapsułki doodbytnicze powinny być właściwie zaaplikowane do odbytu. Zaleca się podanie kapsułek doodbytniczych po wypróżnieniu.

Jak długo stosować lek Olfen 100
Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Olfen 100 SR
Lekarz powie dokładnie jak stosować lek Olfen 100 SR. Zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę leku.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Ważne jest aby stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do kontroli objawów oraz aby nie stosować leku Olfen 100 SR dłużej niż jest to konieczne.
Lekarz powie dokładnie jak stosować lek Olfen 100 SR. Zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie lekarz może zalecić wyższą lub niższą dawkę leku.

Dorośli
Zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 100 mg do 150 mg.
Zalecana dawka dla dorosłych to 1 kapsułka na dobę (100 mg substancji czynnej diklofenaku sodowego), chyba że lekarz zaleci inaczej.
W razie konieczności, terapia może być łączona z dawką 25 mg lub 50 mg w postaci tabletek lub kapsułek doodbytniczych do maksymalnej dawki 150 mg substancji czynnej diklofenaku sodowego na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby
U pacjentów z łagodnym i umiarkowanym zaburzeniem nerek lub wątroby nie ma konieczności dostosowywania dawki.

Pacjenci w podeszłym wieku
Podczas stosowania leku Olfen 100 SR u osób w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność i zastosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów. Należy regularnie monitorować możliwość wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego.

Dzieci i młodzież
Nie należy stosować leku Olfen 100 SR u dzieci i młodzieży.

Kiedy i jak długo stosować lek Olfen 100 SR
Kapsułki należy połykać w całości przed jedzeniem, nie żuć, popić szklanką wody.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Jak długo stosować lek Olfen 100 SR
Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Olfen 25
Lekarz powie dokładnie jak stosować lek Olfen 25. Zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę leku.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Ważne jest aby stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do kontroli objawów oraz aby nie stosować leku Olfen 25 dłużej niż jest to konieczne.

Dorośli
Zalecana dawka dla dorosłych to 2 do 6 tabletek na dobę (50 do 150 mg substancji czynnej diklofenaku sodowego), chyba że lekarz zaleci inaczej.
Jeśli stosuje się więcej niż dwie tabletki na dobę, należy rozdzielić przyjmowane dawki możliwie na cały dzień, np. dwie tabletki przed śniadaniem, dwie przed obiadem i dwie przed kolacją.

Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku 9 – 11 lat o masie ciała 35 – 44 kg Pojedyncza dawka: 1 tabletka (= 25 mg sodu diklofenak). Maksymalna dobowa dawka: 1 tabletka dwa razy na dobę (= 50 mg diklofenaku sodowego). Dzieci i młodzież w wieku 12 – 16 lat o masie ciała 45- 55 kg Pojedyncza dawka: 1 tabletka (= 25 mg diklofenaku sodowego). Maksymalna dawka dobowa: 1 tabletka dwa razy na dobę (= 50 mg diklofenaku sodowego) do 1 tabletki cztery razy na dobę (= 100 mg diklofenaku sodowego).
Leku Olfen 25 nie wolno stosować u dzieci poniżej 9 lat.

Kiedy i jak stosować lek Olfen 25
Tabletki należy połykać w całości, nie żuć, przed jedzeniem, popić szklanką wody.

Jak długo stosować lek Olfen 25
Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Olfen 50
Lekarz powie dokładnie jak stosować lek Olfen 50. Zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę leku.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Ważne jest aby stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do kontroli objawów oraz aby nie stosować leku Olfen 50 dłużej niż jest to konieczne.

Dorośli
Zalecana dawka dla dorosłych to 1 do 3 tabletki na dobę (50 do 150 mg substancji czynnej diklofenaku sodowego), chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dzieci i młodzież
Lek Olfen 50 w dawce 50 mg w postaci tabletek powlekanych nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat..

Kiedy i jak długo stosować lek Olfen 50
Tabletki należy połykać w całości przed jedzeniem, nie żuć, popić szklanką wody.

Jak długo stosować lek Olfen 50
Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

PRZYJĘCIE ZBYT DUŻEJ DAWKI

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU? CO ZROBIĆ, GDY PRZYPADKOWO PRZYJĘTO WIĘKSZĄ DAWKĘ LEKU NIŻ ZALECANA?

Jeśli przypadkowo zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Olfen, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę lub udać się natychmiast do szpitalnego oddziału ratunkowego. Może być konieczna pomoc medyczna.

PRZYJMOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

ZASTOSOWANIE LEKU PRZY JEDNOCZESNYM SPOŻYWANIU POKARMÓW I NAPOJÓW. CZY MOŻNA JEŚĆ I PIĆ STOSUJĄC LEK? CZY MOŻNA PIĆ ALKOHOL?

Brak danych.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

STOSOWANIE W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

CZY KOBIETA BĘDĄCA W CIĄŻY LUB KARMIĄCA PIERSIĄ MOŻE ZAŻYWAĆ LEK? JAKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NALEŻY ZACHOWAĆ?

Olfen 100/ Olfen 25/ Olfen 50
Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Olfen 100/ Olfen 25/ Olfen 50 należy stosować w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży, tylko wtedy jeśli jest to absolutnie konieczne. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwzapalnych, nie należy stosować leku Olfen 100/ Olfen 25 w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży, ponieważ może to zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub powodować problemy z donoszeniem ciąży.

Karmienie piersią
Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli karmi piersią.

Nie należy karmić piersią, jeśli pacjentka przyjmuje Olfen 100/ Olfen 25/ Olfen 50, ponieważ może wywierać szkodliwe działanie na niemowlę.

Płodność
Diklofenak może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeśli planujesz ciążę lub masz problemy z zajściem w ciążę.

Olfen 100 SR
Ciąża
Lek Olfen 100 SR należy stosować w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży, tylko wtedy jeśli jest to absolutnie konieczne.
Nie wolno stosować leku Olfen 100 SR w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży, ponieważ może to zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub powodować problemy z donoszeniem ciąży.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią, jeśli pacjentka przyjmuje lek Olfen 100 SR, ponieważ może wywierać szkodliwe działanie na niemowlę.

Płodność
Diklofenak może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę.

ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.

ULOTKA LEKU OLFEN (pliki PDF lub DOC)

CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHPL zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznyc.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - OLFEN CHPL (pliki PDF lub DOC)

CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta. Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: 4779601.

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

OPINIE PACJENTÓW / FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność leku.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here