Losagen

Losartan (substancja czynna leku Losagen) należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując zwężenie tych naczyń.
Prowadzi to do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Losagen zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami i powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych, a tym samym obniżenie ciśnienia tętniczego. Losagen spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Losagen jest stosowany:

• w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia),
• w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą typu 2, u których stwierdza się laboratoryjnie cechy zaburzeń czynności nerek i białkomocz ≥ 0,5 g na dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłowe ilości białka),
• w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, jeśli stosowanie tzw. inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE, leki obniżające wysokie ciśnienie tętnicze) nie jest odpowiednie według lekarza.

Jeśli uzyska się stabilizację niewydolności serca podczas stosowania inhibitora ACE, nie należy zmieniać
leczenia na Losagen.
• u pacjentów z wysokim ciśniemiem krwi i pogrubieniem ściany lewej komory serca, ponieważ wykazano, że Losagen zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu („wskazanie LIFE”).

Jaki jest skład Losagen, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest losartan w postaci losartanu potasowego.
Każda tabletka zawiera 12,5 mg, 25 mg, 50 mg lub 100 mg losartanu potasowego, co odpowiada 11,44 mg, 22,88 mg, 45,76 mg lub 91,52 mg losartanu.

Pozostałe składniki są to laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana; celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian. Skład otoczki to: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), błękit brylantowy FCF (E 133), lak (tylko w tabletkach 12,5mg).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Losagen – jak stosować ten lek?

Lek Losagen zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz ustali odpowiednie dawkowanie losartanu, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta oraz przyjmowane inne leki.
Ważnym jest, aby stosować losartan w tabletkach, tak długo, jak zalecił to lekarz w celu utrzymania stałej kontroli ciśnienia krwi.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi
Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (1 tabletka leku Losagen o mocy 50 mg) raz na dobę. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie obserwuje się od 3 do 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia. U niektórych pacjentów dawkę można następnie zwiększyć do 100 mg (dwie tabletki losartanu 50 mg) raz na dobę.
W przypadku wrażenia, że działanie losartanu jest zbyt silne lub za słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież (6 do 18 lat)
Zalecana dawka u pacjentów o wadze od 20 do 50 kg to 0,7 mg losartanu na kg wagi ciałą, podawane raz dziennie (do 25 mg losartanu). Lekarz może zwiększyć dawkę, jeśli ciśnienie tętnicze krwi nie jest kontrolowane.Inne dawki tego leku mogą być bardziej odpowiednie dla dzieci; należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2
Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (1 tabletka leku Losagen o mocy 50 mg) raz na dobę. Dawkę tę można następnie zwiększyć do 100 mg losartanu (2 tabletki leku Losagen o mocy 50 mg) raz na dobę w zależności od wartości ciśnienia tętniczego.

Losagen można podawać jednocześnie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. leki moczopędne, antagoniści wapnia, alfa- lub beta-adrenolityki i leki działające ośrodkowo), jak również z insuliną i innymi często stosowanymi lekami zmniejszającymi stężenie cukru we krwi (np. pochodne sulfonylomocznika, glitazony i inhibitory glukozydazy).

Pacjenci z niewydolnością serca
Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 12,5 mg losartanu (1 tabletka leku Losagen o mocy 12,5 mg) raz na dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo w odstępach cotygodniowych (tzn. 12,5 mg na dobę w pierwszym tygodniu, 25 mg na dobę w drugim tygodniu, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu), aż do osiągnięcia zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Losagen o mocy 50 mg) raz na dobę, w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

W leczeniu niewydolności serca losartanu jest zazwyczaj stosowany w skojarzeniu z lekiem moczopędnym (lek, który zwiększa ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) preparatem naparstnicy (lek, który sprawia, że serce jest silniejsze i pracuje wydajniej), i (lub) beta-adrenolitykiem.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów
Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia w niektórych grupach pacjentów, takich jak pacjenci leczeni dużymi dawkami leków moczopędnych, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub osoby w wieku powyżej 75. lat. Nie zaleca się stosowania losartanu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku lub w przypadku połknięcia leku przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Do objawów przedawkowania należą: niskie ciśnienie tętnicze, przyspieszenie czynności serca, ewentualnie zwolnienie czynności serca.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Losagen – czy mogę spożywać alkohol?

Losagen można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Losagen w okresie ciąży i karmienia piersią?

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeżeli pacjentka podejrzewa ciążę. Lekarz powinien zalecić przerwanie stosowania Losagenu przed planowaną ciążą lub jak tylko pacjentka zajdzie w ciążę i zalecić stosowanie innego leku zamiast Losagenu. Stosowanie Losagenu nie jest zalecane we wczesnym okresie ciąży, nie można stosować leku powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może on zaszkodzić dziecku.

Ulotka Losagen – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Brak ulotki w bazie.

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Losagen m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Losagen, 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, tabletki powlekane

Opinie o Losagen - forum pacjentów

Stosujesz Losagen? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz