Noxap

Lek Noxap jest mieszaniną gazów do inhalacji.

Lek Noxap to sprężony gaz medyczny, stanowiący mieszaninę gazów zawierających tlenek azotu w stężeniu 200 ppm mol/mol lub 800 ppm mol/mol.

Zastosowania
Lek Noxap może być podawany wyłącznie przez pracownika służby zdrowia i jest przeznaczony jedynie do zastosowań w warunkach szpitalnych. Stosowanie leku Noxap jest wskazane w następujących przypadkach:
1. U noworodków z niedoborem tlenu we krwi (hipoksemiczna niewydolność oddechowa) wywołanym różnymi przyczynami. Lek Noxap poprawia utlenowanie krwi i ogranicza konieczność stosowania krążenia pozaustrojowego.
2. U pacjentów dorosłych i dzieci poddawanych zabiegom chirurgicznym serca z ostrym nadciśnieniem płucnym. Lek Noxapobniża zbyt wysokie ciśnienie krwi w płucach i zmniejsza ryzyko niewydolności prawej części serca.

Jaki jest skład Noxap, jakie substancje zawiera?

Lek Noxap jest mieszaniną gazów.
– Substancją czynną leku jest tlenek azotu w stężeniu 200 lub 800 ppm (mol/mol).
– Pozostały składnik to azot.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Noxap – jak stosować ten lek?

Lek Noxap musi być podawany wyłącznie przez pracownika służby zdrowia i jest przeznaczony do stosowania w warunkach szpitalnych.

Lek Noxap jest podawany w drodze inhalacji z użyciem systemu dostarczania, który doprowadza do płuc przepisane stężenie tlenku azotu w drodze rozcieńczania leku Noxap w mieszaninie tlenu i powietrza.

Dawkę i okres leczenia z użyciem leku Noxap określa lekarz.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noxap spowoduje aktywację sygnału alarmowego w systemie podawania leku. Lekarz zmniejszy wtedy dawkę lub zakończy podawanie leku Noxap oraz określi najbardziej odpowiednią metodę dalszego leczenia.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Noxap – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Noxap w okresie ciąży i karmienia piersią?

Produktu leczniczego Noxap nie należy stosować w trakcie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia z użyciem leku Noxap.

Można oczekiwać szkodliwego działania, ponieważ methemoglobina jest uważana za niebezpieczną dla płodu, a w przypadku tlenku azotu wykazano potencjał genotoksyczny, gdyż powoduje on zmiany strukturalne DNA.

Podczas leczenia z użyciem leku Noxap należy przerwać karmienie piersią.

Ulotka Noxap – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

NOXAP, 200 ppm mol/mol, gaz medyczny, sprężony (tlenek azotu)


NOXAP, 800 ppm mol/mol, gaz medyczny, sprężony (tlenek azotu)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Noxap m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

NOXAP, 200 ppm mol/mol, gaz medyczny, sprężony (tlenek azotu)


NOXAP, 800 ppm mol/mol, gaz medyczny, sprężony (tlenek azotu)

Opinie o Noxap - forum pacjentów

Stosujesz Noxap? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz