Inevica

Lek Inevica zawiera substancję czynną iwabradynę. Inevica jest lekiem nasercowym stosowanym w leczeniu:
– objawowej stabilnej dławicy piersiowej (która powoduje ból w klatce piersiowej) u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 70 lub więcej uderzeń na minutę. Jest stosowany u dorosłych, którzy nie tolerują lub nie mogą przyjmować leków stosowanych w chorobach serca zwanych beta-adrenolitykami. Jest także stosowany w skojarzeniu z beta-adrenolitykami u dorosłych, których stan nie jest w pełni kontrolowany za pomocą beta-adrenolityku.
– przewlekłej niewydolności serca u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 75 lub więcej uderzeń na minutę. Jest stosowany w skojarzeniu ze standardowym leczeniem, w tym z beta adrenolitykiem lub gdy beta-adrenolityki są przeciwwskazane albo nie są tolerowane.

Lek Inevica działa głównie poprzez zmniejszenie częstości pracy serca o kilka uderzeń na minutę. Prowadzi to do zmniejszenia zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen, szczególnie w sytuacjach, gdy bardziej prawdopodobne jest wystąpienie napadu bólu dławicowego. W ten sposób lek Inevica pomaga kontrolować i zmniejszać liczbę napadów bólu dławicowego. Ponadto, ponieważ zwiększona częstość akcji serca niekorzystnie wpływa na czynność serca i rokowanie odnośnie przeżycia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, swoiste działanie iwabradyny zmniejszające częstość akcji serca pomaga poprawić czynność serca oraz rokowanie odnośnie przeżycia u tych pacjentów

Jaki jest skład Inevica, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest iwabradyna (w postaci chlorowodorku).
Inevica, 5 mg: każda tabletka powlekana zawiera 5 mg iwabradyny (w postaci chlorowodorku).
Inevica, 7,5 mg: każda tabletka powlekana zawiera 7,5 mg iwabradyny (w postaci chlorowodorku).

Pozostałe składniki wchodzące w skład rdzenia tabletki to: magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna oraz składniki wchodzące w skład otoczki tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Inevica – jak stosować ten lek?

Leczenie pacjentów ze stabilną dławicą piersiową
Dawka początkowa nie powinna być większa niż jedna tabletka leku Inevica 5 mg, dwa razy na dobę. Jeśli pacjent wciąż ma objawy dławicy piersiowej i dobrze toleruje dawkę 5 mg dwa razy na dobę, dawka może zostać zwiększona. Dawka podtrzymująca nie powinna być większa niż 7,5 mg dwa razy na dobę. Lekarz przepisze odpowiednią dawkę dla pacjenta. Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka rano i jedna tabletka wieczorem. W niektórych przypadkach (np. jeśli pacjent jest w podeszłym wieku) lekarz może przepisać połowę dawki, tj. połowę tabletki 5 mg leku Inevica 5 mg (co odpowiada 2,5 mg iwabradyny) rano i połowę tabletki 5 mg wieczorem.

Leczenie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka leku Inevica 5 mg dwa razy na dobę, w razie konieczności dawkę zwiększa się do jednej tabletki leku Inevica 7,5 mg dwa razy na dobę. Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla danego pacjenta. Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka rano i jedna tabletka wieczorem. W niektórych przypadkach (np. jeśli pacjent jest w podeszłym wieku) lekarz może zalecić połowę dawki, tj. połowę tabletki 5 mg leku Inevica 5 mg (co odpowiada 2,5 mg iwabradyny) rano i połowę tabletki 5 mg wieczorem.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Po przyjęciu dużej dawki leku Inevica może wystąpić duszność lub uczucie zmęczenia, ponieważ dochodzi do nadmiernego spowolnienia pracy serca. W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Inevica – czy mogę spożywać alkohol?

Należy unikać picia soku grejpfrutowego podczas leczenia lekiem Inevica.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Inevica w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie należy przyjmować leku Inevica w okresie ciąży lub gdy ciąża jest planowana. W przypadku przyjęcia leku Inevica w ciąży, należy zgłosić się do lekarza. Nie należy przyjmować leku Inevica, jeśli pacjentka może zajść w ciążę, chyba że stosuje odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

Nie należy przyjmować leku Inevica w okresie karmienia piersią. Pacjentka powinna zwrócić się do lekarza, jeśli karmi lub zamierza karmić piersią, ponieważ karmienie piersią należy przerwać, jeśli pacjentka przyjmuje lek Inevica. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek Inevica może powodować przemijające zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła w polu widzenia. W razie ich wystąpienia, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w sytuacjach, gdy może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów nocą.

Ulotka Inevica – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Inevica, 5 mg, 7,5 mg, tabletki powlekane (Ivabradinum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Inevica m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Inevica, 5 mg, 7,5 mg, tabletki powlekane (Ivabradinum)

Opinie o Inevica - forum pacjentów

Stosujesz Inevica? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz