PYLOBACTELL - opinie i ulotka, wskazania, dawkowanie, skład, działanie, chpl, zamienniki

CO TO JEST I JAK DZIAŁA PYLOBACTELL? – WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku oraz jak działa ten lek?

Pylobactell jest testem oddechowym. Wykorzystuje się go do oznaczenia obecności bakterii Helicobacter pylori (H. pylori) w jelicie (żołądku i przylegającym do niego fragmencie jelita). Bakteria ta może być przyczyną Pani/Pana dolegliwości żołądkowych.

Pana/Pani lekarz zalecił przeprowadzenie testu oddechowego Pylobactell przy użyciu 13C-mocznik – z jednego z następujących powodów:
– Pana/Pani lekarz chce potwierdzić, czy jest Pan(i) zakażony(a) bakterią H. pylori, aby pomóc w diagnozowaniu Pana/Pani dolegliwości.
– Zakażenie H. pylori zostało już rozpoznane i zażywał(a) Pan(i) leki przeciw tej infekcji. Lekarz chce się dowiedzieć, czy leczenie było skuteczne.

REKLAMA

Ten wyrób medyczny jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych.

W jaki sposób działa ten test?

Wszystkie artykuły żywnościowe zawierają w różnych ilościach substancję znaną jako węgiel – 13 (13C). Obecność 13C można stwierdzić w dwutlenku węgla wydychanym z płuc. Ilość węgla – 13 w wydychanym powietrzu zależy od rodzaju spożytego posiłku.

Przed testem pacjent proszony jest o wypicie „posiłku przedtestowego”. Pomaga on zatrzymać roztwór testowy w żołądku.

Po „posiłku” pobrane zostają 3 próbki wydychanego powietrza. Celem badania próbek jest ustalenie, czy dwutlenek węgla w wydychanym powietrzu pacjenta zawiera normalną ilość 13C.

Następnie pacjent wypija roztwór testowy 13C-mocznika. Jeżeli aktywne bakterie H. pylori znajdują się w żołądku, rozłożą one 13C-mocznik, i zostanie to wykryte w dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Kolejne 3 próbki wydychanego powietrza zostają pobrane 30 minut później.

Ilość 13C zawartego w tych próbkach będzie porównana z normalnym poziomem u pacjenta, a znaczne zwiększenie ilości 13C w drugim zestawie próbek zasygnalizuje możliwą obecność aktywnych bakterii H. pylori.

REKLAMA

Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: .

CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta.

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

PYLOBACTELL SKŁAD – CO ZAWIERA TEN LEK?

Jaki jest skład leku? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną jest 13C-mocznik. Każda tabletka zawiera 100 mg 13C-mocznika

Pozostałe składniki to: Powidon (E1201), celuloza mikrokrystaliczna (E460i), koloidalny bezwodny dwutlenek krzemu, benzoesan sodu (E211).

Każdy zestaw testu oddechowego Pylobactell zawiera:
– 1 saszetkę zawierającą 1 tabletkę
– 6 probówek szklanych, 3 z nich z wieczkami białymi i 3 z czerwonymi
– 30 ml szklaną fiolkę do rozpuszczania i podawania z wieczkiem
– 2 słomki
– 1 kwestionariusz analiz
– 1 etykietę zabezpieczającą i 3 dodatkowe etykiety z kodem paskowym

Zawartość tego zestawu wystarczy do przeprowadzenia jednego testu. Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, konieczny jest nowy zestaw i powtórzenie należy wykonać w ciągu 48 godzin.

PYLOBACTELL DAWKOWANIE – JAK STOSOWAĆ TEN PREPARAT?

Jakie jest zalecane dawkowanie leku? Jak bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować? Instrukcja stosowania.

Wykonanie testu zajmie około 45 minut. Potrzebna będzie dodatkowa ilość wody pitnej. Zaleca się przeprowadzenie testu oddechowego w pozycji siedzącej. Nie wolno palić tytoniu bezpośrednio przed i w trakcie testu.

Na test składają się następujące etapy:
(streszczenie tych zaleceń znajduje się na odwrocie kwestionariusza analiz).

1. Post: Pacjent powinien pościć przynajmniej 4 godziny przed testem (zob. rozdział, Stosowanie Pylobactell z jedzeniem i piciem)

2. Posiłek przedtestowy: Należy wypić zalecany posiłek przedtestowy. Nie jest on zawarty w zestawie, ale może zostać dostarczony osobno. Jeżeli nie dostarczono posiłku przedtestowego, najlepszym posiłkiem jest 200 ml czystego, nierozcieńczonego soku pomarańczowego. Jeżeli nie może Pan/Pani spożyć zalecanego posiłku przedtestowego, lekarz wskaże alternatywny posiłek.

3. Odczekać 5 minut.

4. Przedtestowe próbki wydychanego powietrza (3 probówki z białymi wieczkami). Używając każdej z probówek z białymi wieczkami i białymi etykietami, pobrać próbkę swojego oddechu.
i. Zdjąć wieczko z probówki.
ii. Wydychać przez usta do probówki przy użyciu słomki.
iii. Podczas wydychania stopniowo wyjmować słomkę z probówki.
iv. Natychmiast założyć wieczko.
v. Powtórzyć czynności z pozostałymi probówkami z białymi wieczkami.

Nie jest konieczne silne dmuchanie do probówki, wystarczy normalny wydech i szybkie zamknięcie probówki. Należy unikać wprowadzenia śliny do probówki.

5. Przygotowywanie roztworu 13C-mocznika
Otworzyć torebkę z tabletką i opróżnić do fiolki do rozpuszczania.
Dolać wody do oznaczenia na fiolce i zamknąć fiolkę.
Ostrożnie wstrząsnąć fiolkę w celu rozpuszczenia tabletki.
Wypić roztwór. Zanotować godzinę.
Ponownie napełnić fiolkę wodą i wypić.

6. Odczekać 30 minut od momentu wypicia roztworu. Jest to ważne dla powodzenia testu.

7. Próbki wydychanego powietrza po teście (3 probówki z czerwonymi wieczkami). Używając probówek z czerwonymi wieczkami i czerwonymi etykietami, pobrać próbkę swojego oddechu, tak jak poprzednio (zob. etap 4).

8. Kwestionariusz analiz
Wypełnić kwestionariusz analiz szczegółowymi danymi pacjenta po lewej stronie formularza, a nazwiskiem i adresem lekarza po stronie prawej.

9. Test został zakończony.
Włożyć próbki wydychanego powietrza i wypełniony kwestionariusz analiz z powrotem do pudełka i wysłać na adres wskazany przez lekarza.

Pustą torebkę, fiolkę do rozpuszczania i słomki można wyrzucić jako zwykłe odpady, ale należy zachować niniejszą ulotkę.

Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin..

PRZEDAWKOWANIE – OBJAWY PRZYJĘCIA ZBYT DUŻEJ DAWKI LEKU

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Brak danych.

STOSOWANIE LEKU Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Zastosowanie leku przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów. Czy można jeść i pić stosując lek? Czy można pić alkohol?

Pacjent powinien pościć przynajmniej 4 godziny przed testem, tak więc test wykonywany jest na pusty żołądek. Po zjedzeniu pełnego posiłku pacjent powinien powstrzymywać się od przyjmowania posiłków przez 6 godzin przed poddaniem się testowi.

W czasie postu dozwolone jest picie wody.

Jeżeli bycie na czczo jest dla Pana/Pani problemem (np. u cukrzyków), należy zgłosić to lekarzowi.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

PYLOBACTELL W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek? Jakie środki ostrożności należy zachować?

Pylobactell może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią.

PEŁNA DOKUMENTACJA LEKU

Jeżeli w powyższym opisie nie znaleźliście Państwo poszkiwanych informacji, istnieje możliwość pobrania pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta lub charakterystyki produktu leczniczego (dla lekarzy lub farmaceutów).

PYLOBACTELL ulotka leku, chpl, opinie, dawkowanie

PYLOBACTELL ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

ULOTKA LEKU (pliki PDF lub DOC) - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.


REKLAMA

CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - CHPL (pliki PDF lub DOC) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.


ZAMIENNIKI - LISTA PRODUKTÓW POWIĄZANYCH WG. SUBSTANCJI CZYNNEJ

Potencjalne zamienniki - poniższe zestawienie zawiera wykaz produktów (leków, suplementów diety, wyrobów medycznych) zawierających co najmniej jedną wspólną substancję czynną, co aktualnie przeglądany produkt.

OPINIE PACJENTÓW / FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach. Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność leku.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here