Barium Sulfuricum Medana

Zawiesina Barium sulfuricum Medana jest pozytywnym środkiem cieniującym wykorzystywanym w rentgenodiagnostyce przewodu pokarmowego. Zastosowanie: Badania radiologiczne przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Zawiesina Barium sulfuricum Medana jest pozytywnym środkiem cieniującym wykorzystywanym w rentgenodiagnostyce przewodu pokarmowego. Nie rozpuszcza się w wodzie i nie wchłania się z przewodu pokarmowego. W odróżnieniu od rozpuszczalnych soli baru nie powoduje zatruć.

Mechanizm działania wynika z jego zdolności do pochłaniania promieniowania rentgenowskiego.

Po podaniu środka cieniującego (doustnie lub we wlewie doodbytniczym) w badaniu rtg zostają uwidocznione rzeźba błony śluzowej i światło przewodu pokarmowego, co pozwala na wykrycie zmian chorobowych przełyku, żołądka, jelita cienkiego lub jelita grubego.

Lek nie wpływa na czynności wydzielnicze i motoryczne przewodu pokarmowego.

Wydalany jest w postaci niezmienionej z kałem.

Wskazania do stosowania
Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki radiologicznej.
Badania radiologiczne przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego.

Skład

Pozostałe składniki leku to: karmeloza sodowa; pektyna; kwas cytrynowy jednowodny; sodu cytrynian; sorbitol 70% (E 420), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216); substancja poprawiająca smak i zapach, landrynkowa; woda oczyszczona.

Dawkowanie

Produkt przeznaczony wyłącznie do wykonywania diagnostycznych badań radiologicznych

Do użycia pod kontrolą medyczną.
Ilość podawanej zawiesiny powinna być każdorazowo określona przez prowadzącego badanie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Barium sulfuricum Medana, to 80-200 g zawiesiny, zależnie od badanego odcinka przewodu pokarmowego, masy ciała osoby badanej, czasu trwania badania, itp. Dla otrzymania jednolitej zawiesiny, przed otwarciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć butelką. Produkt przed podaniem należy ogrzać do temperatury ciała.

Doustnie – do badania przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita cienkiego.
Doodbytniczo w postaci wlewu – do badania jelita grubego:
– metodą podwójnego kontrastu leku nie rozcieńcza się;
– metodą konwencjonalną należy lek rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1.

Po zakończeniu badania przewodu pokarmowego należy dążyć do usunięcia pozostałego kontrastu (przez odpowiednie nawodnienie, ewentualnie zastosowanie środków przeczyszczających), aby zapobiec powikłaniom związanym z zaleganiem siarczanu baru w przewodzie pokarmowym.

Przedawkowanie

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana konieczna jest konsultacja lekarska.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak informacji na temat związku stosowania leku Barium sulfuricum Medana z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy wykonywać badań radiologicznych u kobiet w ciąży ze względu na zagrożenie dla płodu.
Warunki bezpiecznego stosowania leku u kobiet w ciąży nie zostały ustalone.

Ulotka Barium Sulfuricum Medana

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Barium Sulfuricum Medana (forum)

Stosujesz Barium Sulfuricum Medana? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Barium Sulfuricum Medana. Podziel się doświadczeniami na forum.