Fludeoxyglucose (18F) UJV

Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki.

Substancją czynną zawartą w leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV jest fludeoksyglukoza (18F). Lek przeznaczony jest do wykonywania obrazowych badań diagnostycznych części ciała pacjenta.

Po wstrzyknięciu niewielkiej ilości leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV obrazy uzyskane w trakcie badania za pomocą specjalnej kamery pomogą lekarzowi zlokalizować chorobę lub ocenić jej postęp.

Stosowanie leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV powoduje narażenie na małe dawki promieniowania. Lekarz prowadzący oraz lekarz medycyny nuklearnej ocenili, że korzyści kliniczne związane ze stosowaniem produktu radiofarmaceutycznego przeważają nad ryzykiem narażenia na promieniowanie.

Jaki jest skład Fludeoxyglucose (18F) UJV, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest fludeoksyglukoza (18F).
– 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 100 – 1,500 MBq fludeoxyglucose (18F) na dzień i godzinę kalibracji.
– Pozostałe substancje to: sodu chlorek, etanol bezwodny, woda do wstrzykiwań.

Zobacz krótki, przystępny opis farmaceuty na temat substancji czynnej oraz listę produktów zawierających:

Dawkowanie preparatu Fludeoxyglucose (18F) UJV – jak stosować ten lek?

Istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania preparatów radiofarmaceutycznych, obchodzenia się z nimi i ich usuwania. Lek FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV będzie stosowany tylko w uprawnionych do tego placówkach medycznych. Lek mogą przygotowywać i podawać wyłącznie osoby z odpowiednim przeszkoleniem i kwalifikacjami w zakresie bezpieczeństwa stosowania tego leku. Osoby te zapewnią, że lek będzie stosowany w bezpieczny sposób, i poinformują pacjenta, w jaki sposób podawany jest lek.

Lekarz nadzorujący badanie dobierze odpowiednią dla pacjenta dawkę leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV do podania. Będzie to najmniejsza ilość potrzebna do uzyskania wymaganych informacji. Zwykle zalecana dawka dla osoby dorosłej wynosi od 100 do 400 MBq (w zależności od masy ciała pacjenta, typu kamery użytej do obrazowania i trybu podania). Megabekerel (MBq) to jednostka miary radioaktywności w układzie metrycznym.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Ilość leku podana dzieciom i młodzieży będzie zależała od masy ciała pacjenta.

Podanie leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV i wykonanie badania
Lek FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV podaje się dożylnie. Jedno wstrzyknięcie wystarczy do przeprowadzenia badania, które zlecił lekarz. Po wstrzyknięciu pacjent powinien odpoczywać w wygodnej pozycji, nie wolno czytać ani rozmawiać. Po wstrzyknięciu leku pacjent zostanie poproszony o wypicie wody, a następnie, bezpośrednio przed rozpoczęciem badania, o oddanie moczu.

Czas trwania badania
Lekarz poinformuje o dokładnym czasie trwania badania. Lek FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV podaje się w jednym wstrzyknięciu dożylnym, 45-60 minut przed rozpoczęciem badania. Badanie za pomocą kamery do obrazowania zazwyczaj trwa od 30 do 60 minut.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ pacjent otrzymuje wyłącznie jedną dawkę leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV, starannie przygotowaną pod kontrolą lekarza wykonującego badanie. Jednakże, w przypadku przedawkowania lekarz wdroży odpowiednie leczenie. Lekarz nadzorujący procedurę może zalecić picie dużych ilości płynów, co ułatwi usunięcie leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV z organizmu (podstawowym sposobem usuwania tego leku z organizmu jest jego usuwanie w moczu).

W przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących zażywania lekarstwa, prosimy zwrócić się do swojego lekarza medycyny nuklearnej, który nadzoruje procedurę

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Fludeoxyglucose (18F) UJV – czy mogę spożywać alkohol?

Pacjent powinien pozostawać na czczo co najmniej 4 godziny przed podaniem leku. Pacjent powinien pić duże ilości wody i unikać picia napojów zawierających cukier.

Lekarz przeprowadzi pomiar stężenia cukru we krwi przed podaniem leku; Wysokie stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia) może utrudnić interpretację wyników badania.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Fludeoxyglucose (18F) UJV w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed podaniem leku FLUDEOXYGLUCOSE (18F) UJV należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka może być w ciąży, jeżeli miesiączka się spóźnia lub jeżeli pacjentka karmi piersią. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem wykonującym badanie.

Ciąża
Lekarz rozważy przeprowadzenie tego badania u pacjentki w ciąży tylko w przypadku absolutnej konieczności, kiedy spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Karmienie piersią
Pacjentka musi przerwać karmienie piersią na 12 godzin od wstrzyknięcia leku, pokarm odciągnięty wówczas z piersi należy wyrzucić. Ponowne rozpoczęcie karmienia piersią należy uzgodnić z lekarzem nadzorującym badanie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza medycyny nuklearnej przed podaniem jej tego leku.

Ulotka Fludeoxyglucose (18F) UJV – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pylera m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Fludeoxyglucose (18F) UJV? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz