MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M

KATEGORIA:
LEKI DIAGNOSTYCZNE

SUBSTANCJA CZYNNA:

MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M - INFORMACJE I OPINIE O LEKUNa tej stronie znajdują się informacje o leku MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M. Znajduje się tutaj pełny opis leku, informacje o tym jak działa ten lek, w tym wskazania do stosowania leku. Dowiecie się Państwo jak prawidłowo stosować ten lek oraz jakie jest zalecane dawkowanie. Ponadto na stronie produktu zawarte zostały następujące informacje: skład leku (substancje czynne i pomocnicze), objawy i zalecenia w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku - przedawkowanie, informacje na temat przyjmowania leku razem pokarmami i napojami (jedzenie, picie - alkohol), wskazówki dla kobiet w ciąży i karmiących piersią - stosowanie w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią.

Bardziej dociekliwi pacjenci mogą ściągnąć pełną ulotkę leku MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M w formacie pdf - ulotka leku zawiera dodatkowe informacje, których nie zdołaliśmy umieścić na portalu m.in.: interakcje z innymi lekami, możliwe działania niepożądane, przeciwwskazania - czyli, kiedy nie stosować leku, jak przechowywać lek, zawartość opakowania, informacje o możliwości prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, przerwanie stosowania leku, pominięcie dawki oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Wraz z ulotką dla pacjentów, udostępniliśmy możliwość pobrania charakterystyki produktu leczniczego (CHPL), która jest profesjonalnym dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego i pracowników aptek (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów itp.). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje m.in.: właściwości farmakologiczne, szczegółowe dane kliniczne, dane farmaceutyczne.

Pod dokumentami znajduje się lista zamienników. Są to produkty lecznicze zawierające co najmniej jedną wspólną substancję czynną, co aktualnie przeglądany lek - znajdź odpowiednik. Zaimplementowaliśmy narzędzie umożliwiające wyszukanie leku w najbliższej aptece, sprawdzenie dostępności i zarezerwowanie go. Istnieje także możliwość sprawdzenia ceny leku, poziomu refundacji oraz weryfikacji, czy wymagana jest recepta, czy też lek dostępny jest bez recepty - zarezerwuj w aptece. Na końcu tej strony znajdują się opinie pacjentów stosujących tenlek (forum o lekach).

REZERWACJA LEKU W APTECE - MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M CENA, REFUNDACJA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M? – OPIS I WSKAZANIA

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Po podaniu makroagregatów albumin do żyły powierzchownej cząstki docierają wraz z prądem krwi do najbliższego miejsca filtracji kapilarnej, tj. do naczyń włosowatych krążenia płucnego.

Cząstki makroagregatów albumin nie przechodzą do miąższu płucnego, ale pozostają w czasowo niedrożnym świetle naczyń włosowatych. Przy prawidłowej dystrybucji krwi w płucach produkt dociera równomiernie do wszystkich części płuc, zgodnie z fizjologicznymi gradientami przepływowymi. Jeśli jednak regionalny przepływ krwi jest zaburzony, do okolic ze zmniejszonym przepływem dociera mniejsza liczba cząstek. Makroagregaty albumin, znaczone technetem99m,
pozostają w krążeniu płucnym przez różny okres czasu, zależny od liczby cząstek, ich struktury i wielkości.

Biologiczny czas półtrwania cząstek obecnych w krążeniu płucnym zależy od ich wielkości. Większe makroagregaty albumin mają dłuższy okres półtrwania, cząstki o wielkości od 5 do 90 μm charakteryzują się okresem półtrwania od 2 do 8 godzin.

Spadek stężenia produktu w krążeniu płucnym jest powodowany mechanicznym niszczeniem makroagregatów, wynikającym z pulsacyjnych, skurczowo-rozkurczowych zmian ciśnienia krwi wewnątrz kapilar.

Produkt rozpadu makroagregatów, albumina w formie mikrokoloidu, jest usuwana z krążenia przez makrofagi układu siateczkowo-śródbłonkowego, głównie w wątrobie i śledzionie.

Mikrokoloidy są metabolizowane wraz z radioaktywnym znacznikiem (technetem99m) w krążeniu układowym, z którego są usuwane przez nerki i wydalane wraz z moczem.

Po wyznakowaniu nadtechnecjanem [99mTc] sodu, produkt jest stosowany do:
•Scyntygrafii perfuzyjnej płuc
•Flebografii radioizotopowej – jako drugiego wskazania dla makroagregatów albumin znakowanych technetem99m.

SKŁAD MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

– Substancją czynną leku są: makroagregaty ludzkich albumin osocza krwi.
– Pozostałe składniki to: cyny (II) chlorek dwuwodny, octan sodu trójwodny, poloxamer 238, azot.

Zobacz opisy substancji czynnych oraz przykłady leków, które je zawierają - dowiedz się więcej.

JAKIE JEST DAWKOWANIE MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Dorośli
Zalecana radioaktywność do podania dożylnego osobie dorosłej o masie ciała ok. 70 kg wynosi od 37 do 185 MBq (1 do 5 mCi). Liczba cząstek w podanej dawce musi zawierać się w granicach od 60 x 103 do 700 x 103.

Badanie scyntygraficzne płuc powinno być rozpoczęte natychmiast po podaniu dożylnym produktu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Aktywność radiofarmaceutyku, podawana dzieciom i młodzieży, jest częścią dawki dla osób dorosłych. Jest ona obliczana na podstawie przedstawionego poniżej równania, uwzględniającego masę lub powierzchnię ciała chorego:
[Dawka pediatryczna (MBq) = Dawka dla dorosłych (MBq) x masa ciała dziecka (kg)]/70 kg

Pomimo, iż do obliczania radioaktywności podawanej dziecku masa ciała jest częściej używana, w niektórych przypadkach bardziej przydatnym wskaźnikiem jest powierzchnia ciała.
[Dawka pediatryczna (MBq) = Dawka dla dorosłych (MBq) x powierzchnia ciała dziecka (m2)]/1,73

Leki wchodzą w rozmaite interakcje z innymi substancjami. Upewnij się, że wiesz jak bezpiecznie przyjmować leki, by były skuteczne - dowiedz się więcej.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Nie należy oczekiwać możliwości przedawkowania produktu w powszechnie przyjętym znaczeniu.
Pojęcie przedawkowania w przypadku produktu Maasol należy rozumieć jako podanie bardzo dużej liczby makroagregatów albumin.

Liczba cząstek makroagregatów albumin, podana dorosłemu pacjentowi, nie powinna przekroczyć 1,5 x 106.

Zagrożenie związane z przypadkowym podaniem zbyt dużej dawki radioaktywności może być zmniejszone poprzez pobudzenie wydzielania moczu połączone z częstym opróżnianiem pęcherza moczowego.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Brak danych.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
U kobiet w ciąży powinny być prowadzone tylko absolutnie niezbędne badania z użyciem środków promieniotwórczych. Korzyści z nich wynikające muszą przewyższać ryzyko wystąpienia skutków promieniowania dla płodu i matki.

Badania z użyciem substancji promieniotwórczych, prowadzone u kobiet ciężarnych, powodują napromieniowanie płodu.

Jeśli konieczne jest podanie radiofarmaceutyku kobiecie w wieku rozrodczym, należy ustalić z całą pewnością, czy kobieta nie jest w ciąży. Każda kobieta, u której opóźnia się miesiączka, powinna być (do wykluczenia) uważana za ciężarną. Jeśli nie wykluczono ciąży należy podać możliwie najmniejszą dawkę promieniowania, zapewniającą jednak uzyskanie czytelnego wyniku badania.

Należy rozważyć zastosowanie innych metod diagnostycznych, nie wymagających podania środka radioaktywnego.

Karmienie piersią
W przypadku konieczności przeprowadzenia badania karmienie powinno zostać wstrzymane przed podaniem produktu, zaś pokarm zniszczony.

Karmienie piersią może być wznowione po upływie 12 godzin od chwili podania produktu.

Należy rozważyć możliwość opóźnienia badania radioizotopowego do chwili przewidywanego zaprzestania karmienia piersią oraz wybrać odpowiedni radiofarmaceutyk gromadzący się w najmniejszym stopniu w mleku matki.

Równoważnik dawki pochłoniętej przez organizm dziecka, wynikający z radioaktywności pokarmu, nie powinien przekraczać 1 mSv.

ULOTKA LEKU MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M OPINIE PACJENTÓW - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here