Gluscan

Działanie i wskazania

Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Substancją czynną zawartą w leku GLUSCAN jest fludeoksyglukoza (18F), substancja ta umożliwia radiologiczne zobrazowanie poszczególnych części ciała.

Po podaniu niewielkiej ilości leku GLUSCAN, lekarz wykona zdjęcia specjalnym aparatem, na podstawie których można określić umiejscowienie i stopień rozwój choroby.

Gluscan cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Gluscan:

  • cena leku Gluscan (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Gluscan z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Gluscan - cena leku.

Skład

Substancją czynną leku jest fludeoksyglukoza (18F). 1 mL roztworu do wstrzyknięć zawiera fludeoksyglukozę (18F) o aktywności 600 MBq (pomiar w czasie kalibracji)

Pozostałe składniki to: disodu wodorocytrynian, trisodu cytrynian, sodu chlorek, octan sodu, etanol, woda do wstrzykiwań

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Stosowanie preparatów radiofarmaceutycznych, posługiwanie się nimi i usuwanie ściśle regulują odpowiednie przepisy. Lek GLUSCAN będzie stosowany wyłącznie w specjalnie kontrolowanych pomieszczeniach i podawany pacjentom zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników medycznych. Pracownicy będą rygorystycznie przestrzegać reguł bezpiecznego stosowania leku i informować pacjenta o wykonywanych czynnościach.

Lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący procedurę podawania leku GLUSCAN decyduje o ilości produktu do podania każdemu pacjentowi. Musi być to najmniejsza ilość leku, która może zapewnić uzyskanie potrzebnych informacji. Przeciętna aktywność dla osób dorosłych wynosi od 100 do 400 MBq (w zależności od masy ciała pacjenta, użytej kamery do obrazowania oraz trybu badania). Megabekerel (MBq) to jednostka używana do wyrażania radioaktywności.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
W przypadku stosowania u dzieci i młodzieży, ilość należy dostosować do masy ciała.

Podanie leku GLUSCAN i wykonanie badania:

Lek GLUSCAN podaje się dożylnie.

Jedno wstrzyknięcie wystarcza na przeprowadzenie potrzebnego badania. Podczas badania pacjent powinien przebywać w stanie całkowitego spoczynku, nie czytając i nie rozmawiając. Tuż przed badaniem pacjent otrzyma płyn do wypicia i będzie proszony o oddanie moczu. Podczas wykonywania zdjęć kamerą, pacjent musi leżeć, nie wykonując żadnych ruchów oraz nie rozmawiać.

Czas trwania badania
Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o czasie trwania badania. Lek GLUSCAN jest podawany jako jedno wstrzyknięcie dożylne na 45-60 minut przed rozpoczęciem badania. Samo badanie (zbieranie obrazu przy użyciu kamery) trwa od 30 do 60 minut.

Przedawkowanie

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ pacjent otrzymuje wyłącznie jedną dawkę leku GLUSCAN, która została precyzyjnie dobrana przez lekarza. Jednakże w przypadku przedawkowania lekarz wdroży odpowiednie postępowanie. Zwłaszcza, lekarz medycyny nuklearnej odpowiedzialny za tą procedurę może zalecić picie dużych ilości płynów, aby ułatwić usunięcie leku GLUSCAN z organizmu (ponieważ główną drogą usuwania tego leku są nerki, a lek jest wydalany z moczem).

W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania leku GLUSCAN należy porozmawiać z lekarzem lub specjalistą z zakresu medycyny nuklearnej, który wykonuje badanie.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Pacjent powinien być na czczo co najmniej 4 godziny przed podaniem produktu leczniczego, Należy pić dużo wody oraz unikać picia płynów zawierających cukier.

Przed podaniem leku GLUSCAN lekarz specjalista medycyny nuklearnej zbada stężenie glukozy we krwi,
onieważ zbyt duże stężenie glukozy może utrudniać ocenę wyników badania.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Gdy pacjentka jest w ciąży
Lekarz specjalista medycyny nuklearnej poda lek wyłącznie wtedy, gdy korzyści z jego stosowania będą przewyższać zagrożenia związane z zastosowaniem radiofarmaceutyku.

Pacjentki karmiące piersią
Należy przerwać karmienie piersią na 12 godzin po wstrzyknięciu leku GLUSCAN i usunąć pokarm odciągnięty w tym czasie.

Ponowne rozpoczęcie karmienia piersią należy uzgodnić ze specjalistą medycyny nuklearnej, który wykona badanie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub planuje zajście w ciążę powinna poinformowac o tym lekarza specjalistę medycyny nuklearnej zanim zostanie podany jej lek.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Gluscan - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here