Breakyl / Breakyl Start

Breakyl jest wskazany w leczeniu bólu przebijającego (ang. breakthrough pain – BTP) u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, u których stosowana jest już terapia podtrzymująca opioidami w przewlekłym bólu nowotworowym. Ból przebijający jest przemijającym zaostrzeniem bólu, które występuje na tle opanowanego w inny sposób bólu przewlekłego.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Breakyl lamelki podpoliczkowe zawiera substancję czynną, fentanyl, silnie działający lek przeciwbólowy, należący do grupy opioidów. Breakyl wskazany jest w leczeniu przebijającego bólu nowotworowego u dorosłych pacjentów. Ból przebijający to dodatkowy, nagły ból. Może wystąpić pomimo regularnego stosowania opioidowych leków przeciwbólowych.

Breakyl można stosować tylko wtedy, gdy pacjent przyjmuje już i jest przyzwyczajony do regularnej terapii lekami opioidowymi, takimi jak morfina, oksykodon lub fentanyl w postaci przezskórnej przez co najmniej tydzień w leczeniu przewlekłego bólu nowotworowego.

Skład

– Substancją czynną leku jest fentanyl w postaci fentanylu cytrynianu.

200 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe
Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera 200 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu),

400 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe
Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera 400 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu),

600 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe
Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera 600 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu),

800 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe
Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera 800 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu) lub

1200 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe
Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera 1200 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu).

Ponadto lek zawiera:

Warstwa aktywna:
Glikol propylenowy (E1520)
Sodu benzoesan (E 211)
Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)
Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)
Żelaza tlenek czerwony (E 172)
Kwas cytrynowy bezwodny
all-rac-α-Tokoferylu octan
Sodu fosforan jednozasadowy bezwodny
Sodu wodorotlenek
Sodu fosforan trójzasadowy bezwodny
Polikarbofil
Hydroksypropyloceluloza
Hydroksyetyloceluloza
Karmeloza sodowa
Warstwa zewnętrzna:
Sodu benzoesan (E 211)
Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)
Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)
Kwas cytrynowy bezwodny
all-rac-α-Tokoferylu octan
Hydroksypropyloceluloza
Hydroksyetyloceluloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
Sacharyna sodowa
Olejek miętowy.

Dawkowanie

Lek Breakyl należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie
Jeżeli pacjent rozpoczyna stosowanie leku, lekarz ustali wspólnie z pacjentem indywidualną dawkę powodującą ustąpienie bólu przebijającego (dobieranie dawki). Jest to istotne, ponieważ nie można ustalić dawki skutecznej leku na podstawie dobowej dawki opioidów stosowanych w leczeniu przewlekłego bólu nowotworowego lub innych leków stosowanych w leczeniu nowotworowego bólu przebijającego.

W procesie dobierania dawki, dawka leku jest stopniowo zwiększana. Jeśli osiągnięta zostanie dawka powodująca odpowiednie ustąpienie bólu po 30 minutach i jeżeli ewentualne działania niepożądane są akceptowane przez pacjenta, jest to dawka skuteczna. Ważne jest, aby ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Zazwyczaj stosuje się poniższą procedurę w celu dobrania dawki.

Dobieranie dawki
Leczenie należy rozpocząć od dawki początkowej 200 mikrogramów leku.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli ból przebijający nie ustąpi po 30 minutach od podania dawki leku Breakyl. Jeśli pacjent dobrze toleruje lek, lekarz zaleci zastosowanie kolejnej większej dawki leku Breakyl podczas następnego wystąpienia bólu przebijającego. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę od 200 do 400, 600 i 800 mikrogramów.

W tym celu Breakyl Start zawiera po jednej lamelce podpoliczkowej o mocy 200, 400, 600 i 800 mikrogramów.

Odpowiednio większe dawki można też uzyskać poprzez stosowanie połączenia lamelek Breakyl 200 mikrogramów równocześnie:
1 lamelka podpoliczkowa Breakyl 200 odpowiada dawce 200 mikrogramów
2 lamelki podpoliczkowe Breakyl 200 odpowiadają dawce 400 mikrogramów
3 lamelki podpoliczkowe Breakyl 200 odpowiadają dawce 600 mikrogramów
4 lamelki podpoliczkowe Breakyl 200 odpowiadają dawce 800 mikrogramów.

W przypadku, gdy dawka Breakyl Start o największej mocy (800 mikrogramów) lub połączenie 4 lamelek podpoliczkowych jednocześnie (800 mikrogramów) są nieskuteczne w usuwaniu bólu, lekarz może przepisać Breakyl 1200 mikrogramów. Jest to największa dostępna moc leku Breakyl.

Jeśli określono dawkę skuteczną, lekarz przepisze tę dawkę do leczenia następnych epizodów bólu przebijającego.
Należy stosować Breakyl tylko raz podczas jednego epizodu bólu przebijającego i odczekać co najmniej 4 godziny przed zastosowaniem kolejnej dawki.

Jeżeli odpowiednie ustąpienie bólu nie nastąpi w ciągu 30 minut od zastosowania dawki leku Breakyl, pacjent może zastosować lek doraźny, jeżeli tak zalecił lekarz.

Częstość stosowania
Nie należy stosować więcej niż 4 dawek leku Breakyl na dobę.

Ponowne dobieranie dawki
Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku występowania bólu przebijającego częściej niż 4 razy na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę leku stosowanego w przewlekłym bólu nowotworowym. Gdy ból ten jest ponownie opanowany, lekarz może dostosować dawkę leku Breakyl. W celu osiągnięcia lepszych wyników należy poinformować lekarza o bólu oraz o działaniu leku Breakyl ma organizm pacjenta, aby w razie potrzeby dobrać dawkę.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawki leku Breakyl lub stałej terapii opioidowej. Zmiany dawkowania muszą być zalecone i obserwowane przez lekarza.

Przedawkowanie

Jeżeli po zastosowaniu leku Breakyl wystąpi nadmierna senność, należy natychmiast usunąć Breakyl lamelki podpoliczkowe bądź ich resztki z ust i wezwać inną osobę do pomocy.
Pacjent lub jego opiekun powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym, szpitalem lub pogotowiem ratunkowym w celu oceny zagrożenia oraz uzyskania porady.

Objawami przedawkowania mogą być:
• nadmierna senność
• zawroty głowy
• nudności lub wymioty
• spowolnienie i (lub) spłycenie oddechu
• bądź obniżona temperatura ciała, wolne bicie serca, trudności w koordynacji rąk i nóg.

Jeżeli ktoś przypadkowo zastosował lek Breakyl, może doznać takich samych działań niepożądanych, jak opisano powyżej w części dotyczącej przedawkowania.
Objawy te mogą wystąpić na początku leczenia, jeśli dawka leku Breakyl jest zbyt duża lub jeśli pacjent stosuje lek Breakyl w zbyt dużych ilościach. Pacjent wraz z opiekunem powinni omówić z lekarzem, jakie natychmiastowe działania podjąć w takim przypadku.

Uwagi dla opiekunów
W razie spowolnienia i (lub) spłycenia oddechu u pacjenta stosującego Breakyl lub u osoby, która przypadkowo zastosowała Breakyl, dla której nie został on przepisany oraz w przypadku trudności w wybudzeniu, należy natychmiast:
• jeżeli lamelka lub jej resztki nadal znajdują się w miejscu nałożenia (wewnątrz policzka), jak najszybciej je usunąć
• wezwać pomoc medyczną
• w oczekiwaniu na pogotowie:

– jeśli pacjent śpi pobudzać pacjenta poprzez rozmowę lub delikatne potrząsanie od czasu do czasu.
– jeśli pacjent ma trudności z oddychaniem, należy prowokować pacjenta do oddechu co 5-10 sekund.
– jeśli pacjent przestanie oddychać, należy prowadzić reanimację pacjenta metodą „usta-usta” aż do przyjazdu pogotowia (pomocy lekarskiej).

Jedzenie i picie (alkohol)

Należy unikać picia alkoholu, ponieważ może on dodatkowo powodować uspokojenie i zaburzać oddychanie. Nie należy pić soku grejpfrutowego, gdyż może spowolnić przetwarzanie fentanylu przez organizm, a przez to spowodować nasilenie lub wydłużenie działania leku Breakyl i doprowadzić do potencjalnie śmiertelnych zaburzeń oddychania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Breakyl w czasie ciąży, chyba, że zaleci to lekarz. Nie należy stosować leku Breakyl w czasie porodu, ponieważ fentanyl może spowodować depresję oddechową u noworodka.

Fentanyl może przenikać do mleka matki i powodować działania niepożądane u niemowlęcia karmionego piersią. Nie należy stosować leku Breakyl u kobiet karmiących piersią. Karmienia piersią nie należy rozpoczynać przez co najmniej 5 dni po podaniu ostatniej dawki leku Breakyl.

Ulotka Breakyl / Breakyl Start

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Breakyl / Breakyl Start (forum)

Stosujesz Breakyl / Breakyl Start? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Breakyl / Breakyl Start. Podziel się doświadczeniami na forum.