Sufentanil Kalceks

Sufentanil Kalceks to lek zawierający substancję czynną sufentanyl, która należy do grupy leków zwanych “opioidowymi środkami znieczulającymi”. Sufentanyl jest stosowany jako lek przeciwbólowy w trakcie lub po operacji lub w celu zmniejszenia bólu w trakcie porodu. Sufentanyl jest również stosowany jako lek znieczulający podczas zabiegów chirurgicznych u pacjentów wentylowanych. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Sufentanil Kalceks zawiera substancję czynną sufentanyl. Należy ona do grupy leków zwanych „opioidowymi środkami znieczulającymi”. Sufentanyl jest stosowany jako lek przeciwbólowy w trakcie lub po operacji lub w celu zmniejszenia bólu w trakcie porodu. Sufentanyl jest stosowany jako lek znieczulający podczas zabiegów chirurgicznych u pacjentów wentylowanych.

Dorośli
Dożylnie (podanie do żyły):
– w celu zapobiegania bólowi podczas wprowadzania i podtrzymywania znieczulenia ogólnego w połączeniu z innymi lekami znieczulającymi;
– jako lek do wprowadzania i podtrzymywania znieczulenia ogólnego podczas dużych zabiegów chirurgicznych.

Nadtwardówkowo (podanie do kręgosłupa):
– w celu zapobiegania bólowi po zabiegu chirurgicznym i po cesarskim cięciu;
– w celu leczenia bólu podczas porodu.

Dzieci
Sufentanyl podawany dożylnie wskazany jest jako lek przeciwbólowy do stosowania podczas wprowadzania i (lub) podtrzymywania znieczulenia ogólnego u dzieci w wieku powyżej 1. miesiąca.

Sufentanyl podawany nadtwardówkowo jest wskazany w leczeniu bólu pooperacyjnego po zabiegach chirurgii ogólnej, zabiegach chirurgicznych na klatce piersiowej lub po zabiegach ortopedycznych u dzieci w wieku 1 roku i starszych.

Skład

– Substancją czynną leku jest sufentanyl (w postaci sufentanylu cytrynianu).

Sufentanil Kalceks 5 mikrogramów/ml
Każdy ml roztworu zawiera 5 mikrogramów sufentanylu w postaci sufentanylu cytrynianu.
Każde 2 ml roztworu zawiera 10 mikrogramów sufentanylu w postaci sufentanylu cytrynianu.
Każde 10 ml roztworu zawiera 50 mikrogramów sufentanylu w postaci sufentanylu cytrynianu.

Sufentanil Kalceks 50 mikrogramów/ml
Każdy ml roztworu zawiera 50 mikrogramów sufentanylu w postaci sufentanylu cytrynianu.
Każde 5 ml roztworu zawiera 250 mikrogramów sufentanylu w postaci sufentanylu cytrynianu.
Każde 10 ml roztworu zawiera 500 mikrogramów sufentanylu w postaci sufentanylu cytrynianu.
Każde 20 ml roztworu zawiera 1000 mikrogramów sufentanylu w postaci sufentanylu cytrynianu.

– Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas cytrynowy jednowodny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Lek Sufentanil Kalceks zostanie wstrzyknięty przez doświadczonego lekarza do żyły (dożylnie) lub do przestrzeni otaczającej rdzeń kręgowy (nadtwardówkowo).
Podczas leczenia lekiem Sufentanil Kalceks specjalnie przeszkoleni pracownicy służby zdrowia będą dokładnie monitorować pacjenta, a w razie potrzeby dostępny będzie sprzęt pierwszej pomocy.

Dawkowanie
Lekarz prowadzący zdecyduje, w jakiej dawce i jak długo pacjent (lub dziecko) będzie otrzymywał ten lek. Dawka zależy od wieku, masy ciała i stanu fizycznego, rodzaju zabiegu chirurgicznego i głębokości znieczulenia.
– Dawka powinna być starannie dostosowana u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, upośledzoną czynnością płuc, otyłością i alkoholizmem. Po zabiegu chirurgicznym zalecane jest przedłużone monitorowanie tych pacjentów.
– Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek będą wymagali mniejszych dawek.
– Pacjenci w podeszłym wieku i osłabieni będą wymagali mniejszych dawek.

Stosowanie u dzieci w wieku > 1. miesiąca i młodzieży
Podanie dożylne
Sufentanyl jest wstrzykiwany powoli do żyły przez anestezjologa. Dawkowanie zależy od dawki pozostałych środków znieczulających, rodzaju i czasu trwania zabiegu i zostanie określone przez anestezjologa.

Stosowanie u dzieci w wieku > 1. roku i młodzieży
Podanie nadtwardówkowe
Sufentanyl jest wstrzykiwany powoli do przestrzeni nadtwardówkowej (części kręgosłupa) przez anestezjologa doświadczonego w technikach anestezji dziecięcej. Dawkowanie zależy od jednoczesnego stosowania środków znieczulenia miejscowego i wymaganego czasu trwania analgezji.
Dzieci będą monitorowane pod kątem oznak nieprawidłowo wolnego i płytkiego oddechu (depresja oddechowa) przez co najmniej 2 godziny po nadtwardówkowym podaniu sufentanylu.

Przedawkowanie

Ponieważ lek ten będzie zwykle podawany przez lekarza w starannie kontrolowanych warunkach, jest mało prawdopodobne, że zostanie podana zbyt duża dawka. Jednakże, jeśli przypadkowo pacjent otrzyma zbyt dużą ilość sufentanylu, mogą wystąpić trudności w oddychaniu (słaby lub powolny oddech lub nawet chwilowe zaprzestanie oddychania). W takim przypadku należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedzenie i picie (alkohol)

Alkohol może nasilać niektóre działania niepożądane sufentanylu. Z tego względu nie należy spożywać alkoholu przed i po zastosowaniu tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.
Nie wolno podawać leku Sufentanil Kalceks dożylnie podczas porodu, ponieważ przechodzi on przez łożysko i może wpływać na oddychanie dziecka.
Sufentanil Kalceks może być podany nadtwardówkowo podczas porodu.
Sufentanil przenika do mleka ludzkiego. Należy zachować ostrożność, gdy sufentanyl jest podawany kobiecie karmiącej piersią. Karmienie piersią można rozpocząć po 24 godzinach od ostatniego zastosowania sufentanylu.

Ulotka Sufentanil Kalceks

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Sufentanil Kalceks (forum)

Stosujesz Sufentanil Kalceks? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Sufentanil Kalceks. Podziel się doświadczeniami na forum.