Maracex

1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku morfiny (dalej – morfina). Substancja czynna morfina należy do grupy leków zwanych naturalnymi alkaloidami opium.
Wskazania do stosowania leku Maracex to silne stany bólowe, którym można odpowiednio zaradzić tylko przy użyciu opioidowych leków przeciwbólowych, zawał mięśnia sercowego i ostry obrzęk płuc.

Jaki jest skład Maracex, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną leku jest morfiny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku morfiny, co odpowiada 15,2 mg morfiny.
Jedna ampułka z 1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku morfiny, co odpowiada 15,2 mg morfiny.

– Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas solny stężony (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Maracex – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dawkowanie jest zindywidualizowane, ponieważ czas działania morfiny i jej intensywność, przyczyna i czas trwania bólu są bardzo różne i dlatego, że morfina jest stosowana w bardzo różnych okolicznościach. Lek jest zwykle podawany przez fachowy personel medyczny, ale w wyjątkowych okolicznościach (np. w bólu podczas opieki paliatywnej) pacjent może również podawać lek zgodnie z instrukcjami.

Maracex można podawać do żyły (dożylnie), do mięśni (domięśniowo), pod skórę (podskórnie) lub do kręgosłupa (podanie nadtwardówkowe).

Podanie podskórne lub domięśniowe
Dorośli: 5 – 20 mg, zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg, w razie potrzeby powtarzać co 4 godziny.
Dzieci: 0,1 – 0,2 mg/kg (maksymalna dawka 15 mg)
Osoby w podeszłym wieku: 5 – 10 mg na dawkę.
Podskórna droga nie jest odpowiednia dla pacjentów z obrzękiem.

Podanie dożylne
Dorośli: 2,5 – 15 mg (jeśli to konieczne, rozcieńczyć w 0,9% roztworze soli chlorku sodu), podawać w ciągu 4 do 5 minut.
Dzieci: 0,05 – 0,1 mg / kg, podawane bardzo powoli (zalecane rozcieńczenie 0,9% roztworem chlorku sodu).
W przypadku zawału mięśnia sercowego lub obrzęku płuc, 2-8 mg można najpierw bardzo powoli podawać dożylnie, dodając 2-6 mg w 5-15-minutowych odstępach.

Podanie nadtwardówkowe
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2-4 mg, na ogół rozcieńczona w 0,9% roztworze chlorku sodu. Po zakończeniu działania przeciwbólowego, zwykle po 6-24 godzinach, w razie potrzeby można podać nową dawkę 1-2 mg. W przypadku długotrwałego leczenia bólu u chorych na raka konieczne są zwykle większe dawki i ciągły wlew nadtwardówkowy.
Dzienna dawka zwykle nie przekracza 100 mg na dobę u dorosłych, ale w niektórych indywidualnych przypadkach konieczne jest zastosowanie wyższej dawki w celu złagodzenia bólu, szczególnie w późnych stadiach choroby.

Pacjenci w podeszłym wieku
Początkowa dawka u pacjentów w podeszłym wieku należy zmniejszyć w stosunku do zwykle stosowanej, a kolejne dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie na podstawie odpowiedzi pacjenta. Może być również konieczne zmniejszenie całkowitej dawki dziennej, jeśli pacjent stale otrzymuje morfinę, ponieważ morfina jest wydalana wolniej u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci
Należy zachować ostrożność i rozważyć niższą dawkę podczas leczenia noworodków i małych dzieci, ponieważ mogą one być wrażliwe na działanie opioidów, w szczególności na ich hamujący wpływ na oddychanie.

Instrukcja otwierania ampułki:
1) Ustawić ampułkę tak, aby kolorowa kropka znalazła się u góry. Jeśli w górnej części ampułki znajduje się część roztworu, delikatnie postukać palcem, aby cały roztwór znalazł się w dolnej części ampułki.
2) Użyć obu rąk do otwarcia; trzymając dolną część ampułki w jednej ręce, drugą ręką odłamać górną część ampułki w kierunku przeciwnym do kolorowej kropki (patrz obrazki poniżej).

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli przyjęto większą niż zalecana dawkę leku Maracex, może wystąpić zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem wymiocinami lub ciałami obcymi. Objawy mogą obejmować duszności, kaszel i gorączkę.

Ponadto objawy przedawkowania mogą obejmować trudności w oddychaniu prowadzące do utraty przytomności, a nawet śmierci.
Natychmiast należy skontaktować się z najbliższym oddziałem ratunkowym lub z lekarzem.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Maracex – czy mogę spożywać alkohol?

Należy unikać połączenia z alkoholem, ponieważ może ono prowadzić do pogorszenia czynności oddechowych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Maracex w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie stwierdzono, aby morfina powodowała wrodzone wady rozwojowe płodu. Morfina przenika przez łożysko. Z tego powodu morfinę można stosować tylko w okresie ciąży, w przypadku gdy korzyści dla matki wyraźnie przewyższają ryzyko dla dziecka. W przypadku bólów porodowych morfinę należy podawać tylko miejscowo do przestrzeni nadtwardówkowej lub rdzeniowej (przypis: nie dopuszczono do obrotu takiej drogi podania leku Maracex). Jeśli lek Maracex przyjmowano w okresie ciąży przez dłuższy czas, zachodzi ryzyko wystąpienia u noworodka objawów zespołu odstawiennego (abstynencyjnego), co powinno być leczone przez lekarza.

Karmienie piersią
Morfina przenika do mleka kobiecego, gdzie osiąga wyższe stężenie niż w osoczu matki. Z tego względu nie należy stosować leku Maracex w trakcie karmienia piersią.

Płodność
Brak danych klinicznych dotyczących wpływu morfiny na płodność mężczyzn i kobiet.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Podczas stosowania tego leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi bądź maszyn, ponieważ morfina spowalnia czas reakcji oraz zmniejsza czujność i wydajność podczas jazdy, a także precyzję wykonywania trudnych zadań.

Ulotka Maracex – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Maracex, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji (Morphini hydrochloridum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Maracex m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Maracex, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji (Morphini hydrochloridum)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Maracex - forum pacjentów

Stosujesz Maracex? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz