Oxycodone + Naloxone Ethypharm

Oxycodone + Naloxone Ethypharm to lek na receptę, który zawiera dwa składniki aktywne: oksykodon i nalokson. Oksykodon jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów, który działa poprzez wiązanie się z receptorami opioidowymi w organizmie, co prowadzi do ich pobudzenia. Nalokson jest czystym antagonistą receptorów opioidowych, który odwraca działanie opioidów i eliminuje reakcje wywołane przez nie, takie jak depresja oddechowa, zwężenie źrenic, niedociśnienie i sedacja. Lek jest stosowany w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego, który wymaga leczenia opioidami. W przypadku doustnych preparatów złożonych z oksykodonu, nalokson przeciwdziała występowaniu zaparć wywołanych przez opioidy, poprzez hamowanie działania oksykodonu na receptory opioidowe zlokalizowane w ścianie jelita. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje o leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm z ulotki dla pacjenta. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania (kompletna ulotka leku i charakterystyka produktu w pliku PDF) oraz informacje o zamiennikach. Jeżeli inni użytkownicy podzielili się własnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej części tej strony.

Konsultacja merytoryczna:

Ostrzeżenie dotyczące zażywania leków: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


Ostrzeżenie dotyczące opinii pacjentów: Opinie o lekach, które można znaleźć online, są zawsze subiektywne i mogą się różnić w zależności od doświadczeń i reakcji organizmu każdej osoby. Nie należy polegać wyłącznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotyczących swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem, zmianą lub zakończeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pamiętaj, że informacje zawarte w ulotce dołączonej do opakowania leku są wynikiem długotrwałych badań i obserwacji.

Jak działa lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm i jakie są wskazania do stosowania?

Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm jest wskazany w leczeniu silnego bólu, który może być odpowiednio kontrolowany wyłącznie opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Naloksonu chlorowodorek przeciwdziała zaparciom.

Jak działa lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm
Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm zawiera jako substancje czynne oksykodonu chlorowodorek i naloksonu chlorowodorek. Oksykodonu chlorowodorek odpowiada za działanie przeciwbólowe leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm. Jest silnym lekiem przeciwbólowym, który należy do grupy leków o nazwie opioidowe leki przeciwbólowe. Drugą substancją czynna leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm jest naloksonu chlorowodorek, który zapobiega zaparciom. Zaburzenie pracy jelit np. zaparcia) to typowe działanie niepożądane leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancje czynne są uwalniane przez dłuższy czas. Ich działanie utrzymuje się przez 12 godzin.

Jaki jest skład Oxycodone + Naloxone Ethypharm, jakie substancje zawiera?

Substancjami czynnymi leku są oksykodonu chlorowodorek i naloksonu chlorowodorek.

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 5 mg + 2,5 mg
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 4,5 mg oksykodonu, oraz 2,5 mg naloksonu chlorowodorku, co odpowiada 2,75 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego i 2,25 mg naloksonu.

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 10 mg + 5 mg
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 9 mg oksykodonu, oraz 5 mg naloksonu chlorowodorku, co odpowiada 5,5 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego i 4,5 mg naloksonu.

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 20 mg + 10 mg
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 18 mg oksykodonu, oraz 10 mg naloksonu chlorowodorku, co odpowiada 11,0 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego i 9,01 mg naloksonu.

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 40 mg + 20 mg
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 36 mg oksykodonu, oraz 20 mg naloksonu chlorowodorku, co odpowiada 22 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego i 18,02 mg naloksonu.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki:
hypromeloza 603, poliwinylu octanu dyspersja 30%, powidon K30, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna PH 102, krzemu dwutlenek, magnezu stearynian.

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 5 mg + 2,5 mg
Otoczka tabletki:
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, błękit brylantowy FCF (E133), lak aluminiowy

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 10 mg + 5 mg
Otoczka tabletki:
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek(E171), makrogol 3350, talk Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 20 mg + 10 mg

Otoczka tabletki:
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żołty (E172)

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 40 mg + 20 mg
Otoczka tabletki:
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żołty (E172), żelaza tlenek czarny (E172).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: , .

Dawkowanie preparatu Oxycodone + Naloxone Ethypharm – jak stosować?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie przepisał inaczej, zwykle stosowana dawka wynosi:
Osoby dorosłe
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 10 mg oksykodonu chlorowodorku + 5 mg naloksonu chlorowodorku w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w odstępach co 12 godzin.

Lekarz zadecyduje, jaką dawkę leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm powinien przyjmować pacjent każdego dnia i jak podzielić całkowitą dawkę dobową na dawki poranne i wieczorne. Lekarz zadecyduje też o każdym koniecznym dostosowaniu dawki podczas leczenia. Lekarz dostosuje dawkę do nasilenia bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta.

Pacjent powinien otrzymywać najmniejszą dawkę skuteczną do opanowania bólu. W przypadku wcześniejszego stosowania opioidowych leków przeciwbólowych leczenie lekiem Oxycodone + Naloxone Ethypharm można rozpocząć od większych dawek.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 80 mg oksykodonu chlorowodorku i 40 mg naloksonu chlorowodorku. Jeśli pacjent wymaga większej dawki, lekarz może zalecić dodatkowe dawki oksykodonu chlorowodorku bez naloksonu chlorowodorku. Jednak nie należy stosować maksymalnej dawki dobowej większej niż 400 mg oksykodonu chlorowodorku.

W przypadku podawania dodatkowych dawek oksykodonu chlorowodorku bez naloksonu chlorowodorku korzystny wpływ naloksonu chlorowodorku na czynność jelit może być mniejszy.

Jeśli lekarz zaleci pacjentowi zmianę leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm na inny opioidowy lek przeciwbólowy, czynność jelit może się pogorszyć.

Jeśli pacjent odczuwa ból przed upływem terminu przyjęcia kolejnej dawki leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm, może być konieczne doraźne zastosowanie szybko działającego leku przeciwbólowego. Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm nie jest przeznaczony do tego celu. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm jest zbyt mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli do przyjęcia wymaganej dawki zastosowanie danej mocy leku jest trudne do realizacji lub niepraktyczne, można zastosować inne moce tego leku.

Osoby w podeszłym wieku
Zwykle nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością wątroby i (lub) nerek.

Niewydolność wątroby lub nerek
Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub łagodna niewydolność wątroby, lekarz prowadzący przepisze lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm ze szczególną ostrożnością. Jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka niewydolność wątroby, nie należy stosować leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm nie został jeszcze przebadany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie udowodniono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tego leku u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie zaleca się stosowania leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania
Podanie doustne.
Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm należy połykać w całości (bez żucia), popijając odpowiednią ilością płynu (. szklanki wody). Tabletki o przedłużonym uwalnianiu można przyjmować z pokarmem lub bez. Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm należy przyjmować co 12 godzin, według ustalonego schematu leczenia (np. rano o godz. 8.00, wieczorem o godz. 20.00). Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie dzielić, nie żuć ani nie kruszyć.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie leku może objawiać się:
• zwężeniem źrenic
• wolnym i płytkim oddychaniem (depresja oddechowa)
• stanem podobnym do odurzenia narkotykowego (senność aż do utraty świadomości)
• zmniejszonym napięciem mięśni (hipotonia)
• zwolnieniem tętna
• spadkiem ciśnienia krwi.

W ciężkich przypadkach może wystąpić utrata świadomości (śpiączka), zatrzymanie wody w płucach i zapaść krążeniowa, które mogą prowadzić do zgonu.

Należy unikać czynności wymagające zwiększonej uwagi, takie jak kierowanie pojazdami.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Oxycodone + Naloxone Ethypharm – czy mogę spożywać alkohol?

Picie alkoholu w czasie stosowania leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm może spowodować senność lub zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak płytki oddech z ryzykiem bezdechu i utrata przytomności. Picie alkoholu w czasie stosowania leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm jest przeciwwskazane.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Oxycodone + Naloxone Ethypharm w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Należy unikać stosowania leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm u kobiet w ciąży, o ile to możliwe.

Stosowanie oksykodonu chlorowodorku przez dłuższy czas w czasie ciąży może spowodować wystąpienie objawów odstawienia u noworodka. Jeśli oksykodonu chlorowodorek jest stosowany podczas porodu, u noworodka może wystąpić depresja oddechowa (wolny i płytki oddech).

Karmienie piersią
Na czas leczenia lekiem Oxycodone + Naloxone Ethypharm należy zaprzestać karmienia piersią.

Oksykodonu chlorowodorek przenika do mleka matki. Nie wiadomo, czy naloksonu chlorowodorek przenika również do mleka kobiecego. Dlatego nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego piersią niemowlęcia, zwłaszcza w przypadku wielokrotnego stosowania dawek leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Oxycodone + Naloxone Ethypharm

Ulotka Oxycodone + Naloxone Ethypharm – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Do pobrania pełna ulotka Oxycodone + Naloxone Ethypharm przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne (działania niepożądane), przeciwwskazania, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjentów w formacie pdf:

OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM, 5 mg + 2,5 mg; 10 mg + 5 mg; 20 mg + 10 mg; 40 mg + 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum)

Ściągnij lub podejrzyj dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 156.36 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Oxycodone + Naloxone Ethypharm m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM, 5 mg + 2,5 mg; 10 mg + 5 mg; 20 mg + 10 mg; 40 mg + 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum)

Ściągnij lub podejrzyj dokument PDF

Pobrano 2 razy

Rozmiar plku 2.04 MB

Nie zawsze leki o identycznej nazwie międzynarodowej i formie mogą być stosowane zamiennie. Decydującym czynnikiem jest zawartość składnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkreślić, że nawet jeśli nazwa międzynarodowa, forma leku i dawka składnika aktywnego są takie same, pacjent nie zawsze ma możliwość skorzystania z zamiennika. Przykładowo, niektórzy pacjenci mogą być uczuleni na jedną z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawdź cenę i dostępność Oxycodone + Naloxone Ethypharm w najbliższej aptece

Cena i dostępność i w aptece w Twojej okolicy. Dzięki funkcjonalności portalu KtoMaLek.pl możesz dowiedzieć się ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Następnie możesz zarezerwować leki i odebrać w najbliższej aptece - sprawdź cenę Oxycodone + Naloxone Ethypharm

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Oxycodone + Naloxone Ethypharm? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź najnowsze opinie pacjentów.

Dodaj komentarz

Ważne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzedaży/kupna/odstąpienia leków są sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Zażycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej ręki") może być niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opinię o Oxycodone + Naloxone Ethypharm. Podziel się doświadczeniami na forum.