Konsultacja merytoryczna:

Oxynorm

OxyNorm jest silnie działającym lekiem przeciwbólowym należącym do grupy opioidów.
OxyNorm jest stosowany w leczeniu bólu, od umiarkowanego do silnego.

Jaki jest skład Oxynorm, jakie substancje zawiera?

OxyNorm, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Substancją czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 8,97 mg oksykodonu.

Jedna ampułka z 1 ml zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku.
Jedna ampułka z 2 ml zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sodu wodorotlenek, rozcieńczony kwas solny, woda do wstrzykiwań.

OxyNorm, 1 mg/ml, roztwór doustny
Substancją czynną leku jest chlorowodorek oksykodonu.
1 ml roztworu doustnego zawiera 1 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 0,9 mg oksykodonu.

Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, sodu cytrynian, sodu benzoesan (E 211), woda oczyszczona, kwas solny rozcieńczony (10%), sodu wodorotlenek (5%), hypromeloza 15 mPa•s.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Oxynorm – jak stosować ten lek?

OxyNorm, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie
Lekarz postanowi, jaką dawkę leku OxyNorm pacjent powinien przyjmować i jak należy dzielić dawkę dobową na dawki pojedyncze. Lekarz skoryguje dawkę w zależności od nasilenia bólu i osobistej wrażliwości pacjenta. Nie należy zmieniać ustalonego przez lekarza schematu dawkowania bez konsultacji z lekarzem.

Z zasady stosuje się najmniejszą możliwą dawkę konieczną do opanowania bólu.

Jeśli pacjent był wcześniej leczony opioidami, początkowa dawka może być większa niż w przypadku pacjentów nie leczonych wcześniej opioidami.

Stopniowe zwiększanie dawki może być konieczne, jeśli łagodzenie bólu nie jest wystarczające i dolegliwości bólowe narastają.

O ile lekarz nie przepisze inaczej, zazwyczaj stosowane dawkowanie jest następujące
•Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Podanie dożylne
OxyNorm podawany dożylnie może być rozcieńczony do roztworu 1 mg/ml za pomocą 0,9%(m/obj.) roztworu chlorku sodu, 5% (m/obj.) roztworu glukozy lub wody do wstrzykiwań.

Dawkowanie jest zależne od metody podania leku:
W postaci bolusa (szybkie dożylne wstrzyknięcie)
Zalecana dawka początkowa: od 1 do 10 mg oksykodonu chlorowodorku podawanego powoli przez 1 do 2 minut.
W przypadku ostrego bólu dawka powinna być zwiększana stopniowo aż do ustalenia dawki zapewniającej optymalne działanie przeciwbólowe. Dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 godziny, jeśli efekt przeciwbólowy słabnie.

W postaci infuzji (powolne podawanie dawki dożylnie)
Zalecana dawka początkowa: 2 mg na godzinę.

W postaci infuzji z urządzenia kontrolowanego przez pacjenta
Dawka zalecana: 0,03 mg oksykodonu chlorowodorku na kg masy ciała, z blokadą kolejnej dawki co 5 minut – oznacza to, że pojedynczą dawkę można wstrzyknąć nie częściej niż raz na 5 minut.

Podanie podskórne
Jeśli jest to konieczne, lek OxyNorm może być rozcieńczony 0,9% (m/obj.) roztworem chlorku sodu, 5% (m/obj.) roztworem glukozy lub wodą do wstrzykiwań. Dawkowanie jest zależne od metody podania leku:

W postaci bolusa (szybkie podskórne wstrzyknięcie)
Zalecana dawka początkowa: 5 mg oksykodonu chlorowodorku.

W przypadku ostrego bólu dawka powinna być zwiększana stopniowo aż do ustalenia dawki zapewniającej optymalne działanie przeciwbólowe.

Dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 godziny, jeśli działanie przeciwbólowe słabnie.

W postaci infuzji (powolne podawanie dawki pod skórę)
Zalecana dawka początkowa: 7,5 mg oksykodonu chlorowodorku na dobę.
Dawka ta może być zwiększana stopniowo w zależności od reakcji pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, na ogół nie jest konieczna korekta dawkowania.

Pacjenci wysokiego ryzyka
Pacjenci, u których występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, którzy wcześniej nie otrzymywali opioidów, powinni na początku przyjmować połowę dawki zalecanej dla dorosłych. Dotyczy to również osób z małą masą ciała i pacjentów wolniej metabolizujących leki.

Sposób podawania
Lek podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę poprzez wstrzyknięcie lub infuzję dożylną lub podskórną.

Okres stosowania
Lekarz zdecyduje o czasie leczenia.
Nie należy przerywać leczenia lekiem OxyNorm bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku długotrwałego stosowania leku OxyNorm należy obserwować reakcje pacjenta na lek. Regularne wizyty lekarskie są konieczne do osiągnięcia odpowiedniego łagodzenia bólu, a w przypadku wystąpienia działań niepożądanych pozwalają na ich szybkie leczenie, zmianę dawkowania lub podjęcie decyzji, co do dalszego postępowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku OxyNorm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

OxyNorm, 1 mg/ml, roztwór doustny
OxyNorm należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

OxyNorm jest przeznaczony przede wszystkim do rozpoczynania leczenia oraz jako lek doraźny w przypadku leczenia tzw. bólu przebijającego.

Dawkowanie
Lekarz ustali całkowitą dawkę, jaką pacjent powinien przyjmować, oraz określi, jak należy podzielić ją na pojedyncze dawki. Nie należy zmieniać dawki bez porozumienia z lekarzem.

Zwykle stosuje się najmniejszą dawkę wystarczającą do zniesienia bólu. Jeśli pacjent był wcześniej leczony opioidami, lekarz może rozpocząć leczenie od wyższych dawek. Jeśli działanie przeciwbólowe jest niewystarczające i dolegliwości bólowe narastają, może być konieczne stopniowe zwiększanie dawki.

O ile lekarz nie przepisze inaczej, zazwyczaj stosowane dawkowanie jest następujące:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Rozpoczęcie leczenia
Zazwyczaj stosowaną dawką początkową jest 5 mg chlorowodorku oksykodonu co 6 godzin, np. 1 łyżka miarowa o pojemności 5 ml (większe zakończenie łyżki). Do odmierzenia właściwej ilości roztworu należy użyć łyżki miarowej dołączonej do opakowania.

Jeśli OxyNorm zastosowano do rozpoczęcia leczenia opioidami i ustalono odpowiednie dawkowanie leku, lekarz może zdecydować o zamianie na oksykodon w postaci tabletek w tej samej dawce dobowej; działają one dłużej i można je przyjmować dwa razy na dobę (tabletki o przedłużonym uwalnianiu).

Leczenie bólu przebijającego
W razie potrzeby, należy przyjmować 5 mg chlorowodorku oksykodonu co 6 godzin, np. 1 łyżeczka o pojemności 5 ml (patrz powyżej punkt Rozpoczęcie leczenia).

Jeśli pacjent stosuje OxyNorm do leczenia bólu przebijającego i musi przyjmować więcej niż 2 dawki na dobę, należy skontaktować się z lekarzem w związku z możliwym zwiększeniem dawki leku podstawowego (tabletki oksykodonu działające dłużej, o przedłużonym uwalnianiu).

Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, zwykle nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci, u których występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, którzy wcześniej nie otrzymywali opioidów, powinni na początku przyjmować połowę dawki zalecanej dla dorosłych (np. całkowitą dawkę dobową 10 mg).

Inni pacjenci z grup podwyższonego ryzyka
Pacjenci z niską masą ciała i pacjenci wolniej metabolizujący leki powinni na początku przyjmować połowę dawki zalecanej dla dorosłych.

Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie.
Jeśli lek zastosowano do rozpoczęcia leczenia, należy przyjmować go zgodnie w ustalonych przez lekarza odstępach (np. co 6 godzin). Jeśli lek stosuje się do leczenia bólu przebijającego, należy przyjmować go, w razie potrzeby.

OxyNorm można stosować niezależnie od posiłków.

Okres stosowania
Lekarz poinformuje pacjenta jak długo należy stosować OxyNorm.

Nie należy przerywać przyjmowania leku OxyNorm bez porozumienia z lekarzem.

W przypadku długotrwałego stosowania leku OxyNorm, pacjent powinien obserwować swoje reakcje na lek i systematycznie rozmawiać z lekarzem. Jest to konieczne do osiągnięcia najlepszego możliwego leczenia bólu, to znaczy szybkiego leczenia możliwych działań niepożądanych, określenia, czy trzeba dostosować dawki leku i czy należy kontynuować leczenie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku OxyNorm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

OxyNorm, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku OxyNorm należy natychmiast poinformować lekarza.

Mogą wystąpić następujące objawy: zwężenie źrenic, depresja oddechowa (spłycony i spowolniony oddech), postępująca senność aż do osłupienia, obniżone napięcie mięśni szkieletowych, spowolnione tętno, obniżone ciśnienie tętnicze. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: utrata przytomności (śpiączka), gromadzenie się wody w płucach i zapaść krążeniowa. Mogą one prowadzić do śmierci.

Pacjent powinien bezwzględnie unikać sytuacji, w których wymagany jest wysoki stopień koncentracji, np. prowadzenia samochodu.

OxyNorm, 1 mg/ml, roztwór doustny
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku, lub jeśli przypadkowo inna osoba przyjęła lek, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:
• zwężenie źrenic;
• spłycenie i spowolnienie oddechu (depresja oddechowa);
• postępująca senność, aż do osłupienia;
• zmniejszone napięcie mięśni szkieletowych;
• spowolnienie pulsu;
• zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

W cięższych przypadkach może wystąpić utrata przytomności (śpiączka), gromadzenie się wody w płucach i zatrzymanie krążenia, co może prowadzić do śmierci.

Nie wolno podejmować czynności wymagających skupienia uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Oxynorm – czy mogę spożywać alkohol?

OxyNorm, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Podczas stosowania leku OxyNorm nie należy pić alkoholu. Picie alkoholu podczas stosowania leku OxyNorm może wpływać na sprawność umysłową i zdolności do reagowania na bodźce oraz może zwiększać ciężkość działań niepożądanych, takich jak senność i (lub) depresja oddechowa.

OxyNorm, 1 mg/ml, roztwór doustny
OxyNorm może nasilać występowanie ciężkich działań niepożądanych, takich jak senność, spłycenie i spowolnienie oddechu. Należy unikać stosowania leku OxyNorm u pacjentów nadużywających alkoholu i leków obecnie lub w przeszłości.

Należy unikać picia soku grejpfrutowego w czasie stosowania leku OxyNorm.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Oxynorm w okresie ciąży i karmienia piersią?

OxyNorm, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku OxyNorm w czasie ciąży o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Brak jest wystarczających doświadczeń ze stosowaniem oksykodonu chlorowodorku u kobiet ciężarnych.

Substancja czynna (oksykodonu chlorowodorek) przechodzi przez łożysko do organizmu dziecka.

Długotrwałe stosowanie leku OxyNorm w ciąży może prowadzić do rozwoju objawów odstawiennych u noworodka. W przypadku przyjęcia leku w trakcie porodu u dziecka może się rozwinąć depresja oddechowa.

Nie należy stosować leku OxyNorm w czasie karmienia piersią. Oksykodonu chlorowodorek przenika do mleka ludzkiego. Dlatego nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią zwłaszcza po zastosowaniu przez matkę wielu dawek.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

OxyNorm, 1 mg/ml, roztwór doustny
Nie zaleca się stosowania leku OxyNorm w ciąży. Pacjentka powinna stosować skuteczną metodę antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w trakcie stosowania leku OxyNorm. Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania chlorowodorku oksykodonu u kobiet w okresie ciąży.

Długotrwałe stosowanie leku OxyNorm w ciąży może prowadzić do objawów odstawienia u noworodka.

Chlorowodorek oksykodonu przenika przez łożysko do organizmu dziecka. Dlatego u dziecka może wystąpić spłycenie i spowolnienie oddechu (depresja oddechowa) w przypadku przyjęcia leku w trakcie porodu.

Nie należy stosować leku OxyNorm w czasie karmienia piersią. Substancja czynna oksykodonu chlorowodorek może przenikać do mleka ludzkiego.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ulotka Oxynorm – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

OXYNORM, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Oxycodoni hydrochloridum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 13 razy

Rozmiar plku 128.16 KB


OXYNORM, 1 mg/ml, roztwór doustny (Oxycodoni hydrochloridum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 156.40 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Oxynorm m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

OXYNORM, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Oxycodoni hydrochloridum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 14 razy

Rozmiar plku 172.64 KB


OXYNORM, 1 mg/ml, roztwór doustny (Oxycodoni hydrochloridum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 170.39 KB

Cena - ile kosztuje Oxynorm?

Cena Oxynorm i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Oxynorm.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Oxynorm? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz