Remifentanil Hospira

Remifentanil Hospira należy do grupy leków nazywanych opioidami. Od pozostałych leków z tej grupy wyróżnia się bardzo szybkim rozpoczęciem działania i bardzo krótkim czasem działania.

Remifentanil Hospira może być stosowany w celu znieczulenia pacjenta przed lub w trakcie zabiegu chirurgicznego.

Remifentanil Hospira może być stosowany w celu uśmierzenia bólu u pacjentów mechanicznie wentylowanych w oddziałach intensywnej terapii (pacjenci w wieku 18 lat i powyżej).

Jaki jest skład Remifentanil Hospira, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest:
remifentanyl (w postaci chlorowodorku) 1 fiolka zawiera 1 mg, 2 mg lub 5 mg remifentanylu (w postaci remifentanylu chlorowodorku).

Po odtworzeniu roztwór zawiera 1 mg/ml remifentanylu (w postaci chlorowodorku), jeśli przygotowany jest zgodnie z zaleceniami.

Inne składniki leku to:
glicyna, kwas solny stężony (do ustalenia odpowiedniego pH), sodu wodorotlenek 17% (do ustalenia odpowiedniego pH).

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu Remifentanil Hospira – jak stosować ten lek?

Lek Remifentanil Hospira jest zawsze podawany przez personel medyczny i wyłącznie w oddziałach wyposażonych w sprzęt umożliwiający monitorowanie i wspomaganie czynności układu oddechowego i układu krążenia. Remifentanil Hospira może być podawany tylko przez osoby doświadczone w stosowaniu leków znieczulających, w rozpoznawaniu i leczeniu możliwych działań niepożądanych silnych opioidów, w tym prowadzeniu resuscytacji oddechowej i krążeniowej.

Zalecone dawkowanie będzie zawsze ustalone przez lekarza i dostosowane indywidualnie dla każdego pacjenta oraz jego reakcji na lek.

Lek Remifentanil Hospira przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dożylnego i nie wolno go podawać we wstrzyknięciach nadoponowych lub podtwardówkowych.

Rozcieńczenie powinno być dostosowane do parametrów technicznych zestawu do wlewu oraz spodziewanych potrzeb pacjenta.

Przed podaniem nie należy mieszać leku Remifentanil Hospira z innymi środkami terapeutycznymi w jednym roztworze. Można go mieszać tylko z jednym z następujących płynów:
– Roztwór glukozy do wstrzykiwań o stężeniu 50 mg/ml (5%).
– Roztwór glukozy do wstrzykiwań o stężeniu 50 mg/ml (5%) i roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%).
– Roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%).
– Roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 4,5 mg/ml (0,45%).

Dzieci
Ze względu na brak doświadczeń klinicznych nie zaleca się stosowania remifentanylu w trybie infuzji sterowanej stężeniem docelowym leku w osoczu (TCI) u dzieci w wieku 1-12 lat.

Noworodki i niemowlęta
Dane z badań klinicznych dotyczące podawania leku u noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 1 roku życia) są ograniczone. Nie zaleca się stosowania remifentanylu w tej grupie wiekowej. Brak wystarczających danych z badań klinicznych dotyczących stosowania remifentanylu w znieczuleniu ogólnym całkowicie dożylnym (TIVA) u niemowląt w celu sformułowania zaleceń dotyczących dawkowania.

Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów
U pacjentów z otyłością lub w krytycznym stanie dawka początkowa będzie odpowiednio zmniejszona a następnie zwiększana w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek. Zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek lub poddawanych zabiegom neurochirurgicznym nie jest konieczna.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Ponieważ lek Remifentanil Hospira będzie zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę w ściśle kontrolowanych warunkach, jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę leku lub aby dawka został pominięta. W przypadku przedawkowania lub podejrzenia przedawkowania personel medyczny podejmie natychmiast odpowiednie działanie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Remifentanil Hospira – czy mogę spożywać alkohol?

Pacjent nie powinien pić alkoholu po zastosowaniu znieczulenia lekiem Remifentanil Hospira do czasu całkowitego powrotu do stanu świadomości.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Remifentanil Hospira w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Remifentanil Hospira u kobiet w ciąży, o ile nie jest to uzasadnione medycznie. Nie zaleca się stosowania leku Remifentanil Hospira podczas porodu czy cięcia cesarskiego.

Po podaniu leku Remifentanil Hospira zaleca się przerwanie karmienie piersią na 24 godziny.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz porozmawia z pacjentką na temat możliwego ryzyka oraz korzyści z zastosowania leku Remifentanil Hospira podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Ulotka Remifentanil Hospira – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Remifentanil Hospira, 1 mg, 2 mg, 5 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Remifentanilum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Remifentanil Hospira m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Remifentanil Hospira, 1 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Remifentanilum)


Remifentanil Hospira, 2 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Remifentanilum)


Remifentanil Hospira, 5 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Remifentanilum)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Remifentanil Hospira - forum pacjentów

Stosujesz Remifentanil Hospira? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz