OXYCONTIN

Podmiot odpowiedzialny: Norpharma A/S

WSKAZANIA

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU OXYCONTIN ORAZ JAK DZIAŁA TEN LEK?

OxyContin jest silnym lekiem przeciwbólowym należącym do grupy opioidów.
OxyContin jest stosowany w leczeniu bólu od umiarkowanego do silnego.

SKŁAD

JAKI JEST SKŁAD LEKU OXYCONTIN ? JAKĄ ZAWIERA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ ORAZ SUBSTANCJE POMOCNICZE?

OxyContin 5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Substancją czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu
zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 4,5 mg oksykodonu.

OxyContin 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Substancją czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu
zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 9,0 mg oksykodonu.

OxyContin 20 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Substancją czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu
zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 17,9 mg oksykodonu.

OxyContin 40 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Substancją czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu
zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 35,9 mg oksykodonu.

OxyContin 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Substancją czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu
zawiera 80 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 71,7 mg oksykodonu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna, magnezu stearynian, amonowo-metakrylanowy kopolimer, alkohol stearylowy,
Powidon K30, talk, triacetyna, kwas sorbowy (E 200).

Otoczka tabletki:

OxyContin 5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Hypromeloza (E464), makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), błękit brylantowy (E 133).

OxyContin 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Hypromeloza (E464), hyproloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171).

OxyContin 20 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Hypromeloza (E464), makrogol 400, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek (E172).

OxyContin 40 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Hypromeloza (E464), makrogol 400, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek (E172).

OxyContin 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Hypromeloza (E464), hyproloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek (E172),
indygokarmina (E132).

DAWKOWANIE

JAKIE JEST ZALECANE DAWKOWANIE LEKU OXYCONTIN? JAK BEZPIECZNIE STOSOWAĆ TEN LEK? JAK DŁUGO STOSOWAĆ? INSTRUKCJA STOSOWANIA.

OxyContin należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz dostosuje dawkowanie do nasilenia bólu i do indywidualnej wrażliwości pacjenta. Należy przyjmować zalecaną liczbę tabletek o przedłużonym uwalnianiu dwa razy na dobę.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, aby nie spowodować zaburzeń uwalniania
substancji czynnej leku przez dłuższy okres czasu (przedłużonego uwalniania).

O ile lekarz nie przepisze inaczej, zazwyczaj stosowane dawkowanie jest następujące:

U dorosłych i nastolatków (w wieku powyżej 12 lat)

OxyContin 5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Przyjmować po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 5 mg rano i wieczorem.

OxyContin 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Przyjmować po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 10 mg rano i wieczorem.

OxyContin 20 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Przyjmować po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 20 mg rano i wieczorem.

OxyContin 40 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Przyjmować po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 40 mg rano i wieczorem.

OxyContin 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Przyjmować po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 80 mg rano i wieczorem.

Lek OxyContin jest dostępny w dawkach po 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg i 80 mg.
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu OxyContin 10 mg co 12 godzin.

W trakcie leczenia może być konieczne, by lekarz prowadzący ponownie ustalił dawkę dobową i podział na dawki pojedyncze oraz korygował dawkowanie zależnie od wielkości poprzednio stosowanych dawek. Pacjenci otrzymujący już opioidy mogą rozpoczynać stosowanie leku OxyContin od większych dawek, zależnie od wcześniejszej reakcji na opoioidy.

Niektórzy pacjenci otrzymujący OxyContin zgodnie ze stałym schematem dawkowania wymagają zastosowania leków przeciwbólowych o natychmiastowym uwalnianiu, doraźnie do leczenia bólów przebijających. Lek OxyContin w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu nie jest przeznaczony do leczenia bólu przebijającego.

Do leczenia bólów nienowotworowych na ogół wystarcza dawka dobowa 40 mg oksykodonu chlorowodorku (4 tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku OxyContin 10 mg lub 2 tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku OxyContin 20 mg, podzielone na dwie dawki pojedyncze); jednak mogą być konieczne większe dawki. Pacjenci z bólami nowotworowymi wymagają zazwyczaj dawek od 80 do 120 mg substancji czynnej oksykodonu chlorowodorku; w wyjątkowych przypadkach dawkę tę można zwiększać maksymalnie do 400 mg.

Leczenie wymaga regularnej obserwacji pacjenta pod kątem stopnia złagodzenia bólu oraz innych działań
leku, aby umożliwić jak najlepsze leczenie przeciwbólowe, szybkie wyleczenie wszelkich stwierdzanych
działań niepożądanych i ustalenie, czy dalsza terapia jest konieczna, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, na ogół nie jest konieczna korekta dawkowania.

Pacjenci wysokiego ryzyka
Pacjenci, u których występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, którzy wcześniej nie otrzymywali opioidów, powinni na początku przyjmować połowę dawki zalecanej dla dorosłych. Dotyczy to również osób z niską masą ciała i pacjentów wolniej metabolizujących leki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku OxyContin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

PRZYJĘCIE ZBYT DUŻEJ DAWKI

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU? CO ZROBIĆ, GDY PRZYPADKOWO PRZYJĘTO WIĘKSZĄ DAWKĘ LEKU NIŻ ZALECANA?

W przypadku zażycia większej niż zalecana liczby tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy natychmiast
poinformować lekarza. Mogą wystąpić następujące objawy: zwężenie źrenic, depresja oddechowa, postępująca senność aż do osłupienia, obniżone napięcie mięśni szkieletowych, obniżone ciśnienie tętnicze. Utrata przytomności (śpiączka), gromadzenie się wody w płucach i zatrzymanie krążenia mogą wystąpić w cięższych przypadkach, i mogą prowadzić do śmierci.

Pacjent powinien bezwzględnie unikać sytuacji, w których wymagany jest wysoki stopień koncentracji, np. prowadzenia samochodu.

PRZYJMOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

ZASTOSOWANIE LEKU PRZY JEDNOCZESNYM SPOŻYWANIU POKARMÓW I NAPOJÓW. CZY MOŻNA JEŚĆ I PIĆ STOSUJĄC LEK? CZY MOŻNA PIĆ ALKOHOL?

Podczas stosowania leku OxyContin nie należy pić alkoholu. Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych oksykodonu, takich jak senność, ospałość, spowolnienie i spłycenie oddechu. U pacjentów nadużywających alkohol lub inne leki obecnie lub w przeszłości należy unikać stosowania leku OxyContin.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

STOSOWANIE W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

CZY KOBIETA BĘDĄCA W CIĄŻY LUB KARMIĄCA PIERSIĄ MOŻE ZAŻYWAĆ LEK? JAKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NALEŻY ZACHOWAĆ?

Nie należy zażywać leku OxyContin w czasie ciąży.
Brak jest wystarczających doświadczeń ze stosowaniem oksykodonu chlorowodorku u kobiet ciężarnych.

Substancja czynna (oksykodonu chlorowodorek) jest transportowana przez łożysko do organizmu dziecka. Długotrwałe stosowanie leku OxyContin w ciąży może prowadzić do rozwoju objawów odstawiennych u noworodka. W przypadku przyjęcia leku w trakcie porodu u dziecka może się rozwinąć depresja oddechowa.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

PEŁNA DOKUMENTACJA LEKU OXYCONTIN

Jeżeli w powyższym opisie nie znaleźliście Państwo poszkiwanych informacji, istnieje możliwość pobrania pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta lub charakterystyki produktu leczniczego (dla lekarzy lub farmaceutów).

OXYCONTIN ulotka leku, chpl, opinie, dawkowanie

ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.

ULOTKA LEKU OXYCONTIN (pliki PDF lub DOC)


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHPL zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznyc.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - OXYCONTIN CHPL (pliki PDF lub DOC)


CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta. Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: 8474022.

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

Portal baza-lekow.com.pl założony został w 2013 roku. Prowadzony jest przy współpracy z copywriterami posiadającymi wykształcenie medyczne. Wszelkie informacje merytoryczne o lekach, przygotowane zostały w oparciu o dane publikowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejską Agencję Leków.

OPINIE O OXYCONTIN - FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność leku.

7 KOMENTARZE

  1. dot. OPINI Pana Mariusza .: PYTANIE O LEK PRZEBIJAJACY:
    Panie Mariuszu ja biorę OxyContin {metoda miareczkowania AKTUALNIE 20mg}+ GABATENTYNA + Paracetamol 500mg na bardzo silne bóle neuropatyczne (związane z zwyrodnieniem kręgosłupa szyjnego, głowy oraz kr. lędźwiowego ;).Jestem pod opieką Poradni Leczenia Bólu wiec każdy przypadek jest inny. Proponuje wybrać się na konsultacje i powiedzieć o dolegliwościach.Proszę zapytać lekarza tylko koniecznie lekarza medycyny paliatywnej. Pozdrawiam. Wiem że ten post jest z tamtego roku ale może okazać się pomocny. Pozdrawiam

  2. Biorę ten lek od dwóch lat,teraz już dawkę 80 mg dwa lub trzy razy dziennie. Pomaga ale z opóźnieniem,rano muszę wziąć zastrzyk z ketanolu i wtedy jest ok. Potrzebuje jakiś lek przebijajacy,ale lekarz nie chcę albo nie rozumie że ten lek od razu nie działa.Czy znacie jakiś dobry lek przebijajacy?

  3. mój mąż zażywa ten lek bo uważa że pomaga mu na spanie. przez cały dzień chodzi albo ospały albo nadmiernie pobudzony. jest po przeszczepie wątroby. wszystko się udało i może żyć normalnie. nie wiem po co mu ten lek i bardzo się martwię.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here