Azacitidine Glenmark

Azacitidine Glenmark to lek przeciwnowotworowy, który jest stosowany w leczeniu pewnych rodzajów nowotworów krwi, takich jak zespoły mielodysplastyczne (MDS), przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML) oraz ostra białaczka szpikowa (AML). Lek ten jest dostępny na receptę i jest podawany w postaci iniekcji. Azacitidine Glenmark działa poprzez hamowanie wzrostu komórek nowotworowych, co pomaga kontrolować rozwój choroby.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Co to jest lek Azacitidine Glenmark
Lek Azacitidine Glenmark jest przeciwnowotworowym lekiem, który należy do grupy leków nazywanych „antymetabolitami”. Lek Azacitidine Glenmark zawiera substancję czynną zwaną „azacytydyną”.

W jakim celu stosuje się lek Azacitidine Glenmark
Lek Azacitidine Glenmark stosuje się u osób dorosłych, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu komórek macierzystych, do leczenia:
– zespołów mielodysplastycznych (MDS) wyższego ryzyka,
– przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML),
– ostrej białaczki szpikowej (AML).
Powyższe choroby atakują szpik kostny i mogą powodować trudności w prawidłowym wytwarzaniu krwinek.

W jaki sposób działa lek Azacitidine Glenmark
Działanie leku Azacitidine Glenmark polega na zapobieganiu wzrostu komórek nowotworowych. Azacytydyna włączana jest do materiału genetycznego komórek (kwasu rybonukleinowego (RNA) i kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA)). Uważa się, że jej działanie polega na zmianie sposobu aktywacji i dezaktywacji genów komórki, jak również zaburzaniu wytwarzania RNA i DNA. Uważa się, że te działania prowadzą do naprawy zaburzenia dojrzewania i wzrostu młodych krwinek w szpiku kostnym powodujących zaburzenia mielodysplastyczne oraz, że zabijają komórki rakowe w białaczce.
W razie pytań na temat sposobu działania leku Azacitidine Glenmark lub powodów przepisania tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Skład

Substancją czynną jest azacytydyna.
Jedna fiolka zawiera 100 mg azacytydyny. Po przygotowaniu przez dodanie 4 ml wody do wstrzykiwań, przygotowana zawiesina zawiera 25 mg/ml azacytydyny.

Pozostały składnik to mannitol.

Dawkowanie

Przed podaniem pacjentowi leku Azacitidine Glenmark, lekarz poda dodatkowo inny lek, aby zapobiec wystąpieniu nudności i wymiotów na początku każdego cyklu leczenia.
– Zalecana dawka to 75 mg na m2 powierzchni ciała. Lekarz określi właściwą dawkę tego leku dla pacjenta, w zależności od stanu ogólnego pacjenta, jego wzrostu i wagi. Lekarz sprawdzi postępy w leczeniu i w razie potrzeby może zmienić dawkę.
– Lek Azacitidine Glenmark jest podawany codziennie przez jeden tydzień, po czym następuje okres odpoczynku trwający 3 tygodnie. Taki „cykl leczenia” będzie powtarzany co 4 tygodnie. Pacjent otrzyma zwykle co najmniej 6 cykli leczenia.

Lek Azacitidine Glenmark jest podawany pacjentowi jako wstrzyknięcie pod skórę (podanie podskórne) przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być podawany pod skórę na udzie, brzuchu lub ramieniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przedawkowanie

W badaniach klinicznych zgłoszono jeden przypadek przedawkowania azacytydyny. U pacjenta wystąpiła biegunka, nudności i wymioty po otrzymaniu pojedynczej dawki dożylnej wynoszącej około 290 mg/m2, co stanowi prawie 4-krotność zalecanej dawki początkowej.
W razie przedawkowania, pacjenta należy monitorować wykonując odpowiednie badania krwi, oraz w razie potrzeby należy zastosować leczenie wspomagające. Nie jest znane antidotum na przedawkowanie azacytydyny.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Nie należy stosować leku Azacitidine Glenmark w czasie ciąży, ponieważ może być szkodliwy dla dziecka. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie i do 3 miesięcy po zakończeniu leczenia. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Azacitidine Glenmark. Nie wiadomo, czy lek ten przenika do mleka ludzkiego.

Wpływ na płodność
Mężczyźni nie powinni płodzić dziecka podczas otrzymywania leczenia lekiem Azacitidine Glenmark. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie i do 3 miesięcy po zakończeniu leczenia tym lekiem.
Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli chciałby przechować nasienie przed rozpoczęciem tego leczenia.

Ulotka Azacitidine Glenmark

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Azacitidine Glenmark (forum)

Stosujesz Azacitidine Glenmark? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Azacitidine Glenmark. Podziel się doświadczeniami na forum.