Azacitidine STADA

Azacitidine STADA to lek, którego działanie polega na zapobieganiu wzrostowi komórek nowotworowych. Stosuje się go u osób dorosłych, które nie kwalifikują się do przeszczepu komórek macierzystych, w leczeniu następujących chorób: zespoły mielodysplastyczne (MDS) wyższego ryzyka, przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML), ostra białaczka szpikowa (AML). Jest to lek dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Co to jest lek Azacitidine STADA
Lek Azacitidine STADA jest przeciwnowotworowym środkiem należącym do grupy leków nazywanych „antymetabolitami”. Lek Azacitidine STADA zawiera substancję czynną zwaną „azacytydyną”.

W jakim celu stosuje się lek Azacitidine STADA
Lek Azacitidine STADA stosuje się u osób dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu komórek macierzystych, do leczenia:
• zespołów mielodysplastycznych (MDS) wyższego ryzyka,
• przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML),
• ostrej białaczki szpikowej (AML).
Powyższe choroby atakują szpik kostny i mogą powodować trudności w prawidłowym wytwarzaniu krwinek.

W jaki sposób działa lek Azacitidine STADA
Działanie leku Azacitidine STADA polega na zapobieganiu wzrastaniu komórek nowotworowych. Azacytydyna włączana jest do materiału genetycznego komórek [kwasu rybonukleinowego (RNA) i kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA)]. Uważa się, że jej działanie polega na zmianie sposobu aktywacji i deaktywacji genów komórki, jak również zaburzaniu wytwarzania RNA i DNA. Uważa się, że te działania naprawiają zaburzenia dojrzewania i wzrostu młodych krwinek w szpiku kostnym powodujące zaburzenia mielodysplastyczne oraz, że zabijają komórki rakowe w białaczce.

W razie pytań na temat sposobu działania leku Azacitidine STADA lub powodów przepisania tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Skład

Substancją czynną leku jest azacytydyna. Jedna fiolka zawiera 100 mg azacytydyny. Po przygotowaniu przez dodanie 4 ml wody do wstrzykiwań, przygotowana zawiesina zawiera 25 mg/ml azacytydyny.

Substancja pomocnicza: mannitol.

Dawkowanie

Przed podaniem pacjentowi leku Azacitidine STADA, lekarz poda dodatkowo inny lek, aby zapobiec wystąpieniu nudności i wymiotów na początku każdego cyklu leczenia.
• Zalecana dawka leku to 75 mg na m2 powierzchni ciała. Lekarz wybiera właściwą dawkę leku Azacitidine STADA dla pacjenta, w zależności od stanu ogólnego pacjenta, jego wzrostu i wagi. Lekarz sprawdza postępy w leczeniu i w razie potrzeby może zmienić dawkę.
• Lek Azacitidine STADA jest podawany codziennie przez jeden tydzień, po czym następuje okres odpoczynku trwający 3 tygodnie. Taki „cykl leczenia” jest powtarzany co 4 tygodnie. Pacjent otrzymuje zazwyczaj co najmniej 6 cykli leczenia.
Lek Azacitidine STADA jest podawany jako wstrzyknięcie pod skórę przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być podawany pod skórę na udzie, brzuchu lub ramieniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przedawkowanie

Podczas badań klinicznych zgłoszono jeden przypadek przedawkowania azacytydyny. U pacjenta wystąpiła biegunka, nudności i wymioty po otrzymaniu pojedynczej dawki dożylnej około 290 mg/m2 pc., co stanowi prawie 4-krotność zalecanej dawki początkowej.

W przypadku przedawkowania, pacjenta należy obserwować wykonując odpowiednie badania krwi, oraz w razie potrzeby podać mu leczenie wspomagające. Nie jest znane antidotum na przedawkowanie azacytydyny.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Nie należy stosować leku Azacitidine STADA w czasie ciąży, ponieważ może być szkodliwy dla dziecka. Stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie i do 3 miesięcy po okresie leczenia lekiem Azacitidine STADA.
Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi o zajściu w ciążę w trakcie leczenia lekiem Azacitidine STADA.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Azacitidine STADA. Nie wiadomo, czy lek ten przenika do mleka ludzkiego.

Wpływa na płodność
Mężczyźni nie powinni płodzić dziecka podczas otrzymywania leczenia lekiem Azacitidine STADA. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie i do 3 miesięcy po okresie leczenia tym lekiem.
Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeżeli chciałby przechować nasienie przed rozpoczęciem tego leczenia.

Ulotka Azacitidine STADA

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Azacitidine STADA (forum)

Stosujesz Azacitidine STADA? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Azacitidine STADA. Podziel się doświadczeniami na forum.