Azacitidine Eugia

Lek Azacitidine Eugia stosuje się u osób dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu komórek macierzystych, w leczeniu: - zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndromes, MDS) wysokiego ryzyka. - przewlekłej białaczki mielomonocytowej (ang. chronic myelomonocytic leukaemia, CMML). - ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML).

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Co to jest lek Azacitidine Eugia
Lek Azacitidine Eugia jest lekiem przeciwnowotworowym należącym do grupy leków zwanych „antymetabolitami”. Lek Azacitidine Eugia zawiera substancję czynną zwaną „azacytydyną”.
W jakim celu stosuje się lek Azacitidine Eugia
Lek Azacitidine Eugia stosuje się u osób dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu komórek macierzystych, w leczeniu:
• zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndromes, MDS) wysokiego ryzyka.
• przewlekłej białaczki mielomonocytowej (ang. chronic myelomonocytic leukaemia, CMML).
• ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML).
Są to choroby, które wpływają na szpik kostny i mogą powodować trudności w prawidłowym wytwarzaniu komórek krwi.

W jaki sposób działa lek Azacitidine Eugia
Działanie leku Azacitidine Eugia polega na zapobieganiu wzrastaniu komórek nowotworowych. Azacytydyna zostaje włączana do materiału genetycznego komórek [kwasu rybonukleinowego (ang. ribonucleic acid, RNA) i kwasu deoksyrybonukleinowego (ang. deoxyribonucleic acid, DNA)]. Uważa się, że jej działanie polega na zmianie sposobu aktywacji i deaktywacji genów komórki, jak również zaburzaniu wytwarzania nowego RNA i DNA. Uważa się, że działania te naprawiają zaburzenia dojrzewania i wzrostu młodych krwinek w szpiku kostnym, co powoduje zaburzenia mielodysplastyczne oraz, że zabijają komórki rakowe w białaczce.

W razie pytań na temat sposobu działania leku Azacitidine Eugia lub powodów przepisania tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Skład

Substancją czynną leku jest azacytydyna. Jedna fiolka zawiera 100 mg azacytydyny. Po rekonstytucji przez dodanie 4 mL wody do wstrzykiwań, przygotowana zawiesina zawiera 25 mg/mL azacytydyny.

Pozostały składnik to: mannitol.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed podaniem leku Azacitidine Eugia, lekarz poda inny lek zapobiegający nudnościom i wymiotom na początku każdego cyklu leczenia.
• Zalecana dawka leku to 75 mg na m2 powierzchni ciała. Lekarz zadecyduje o dawce tego leku, w zależności od stanu ogólnego pacjenta, wzrostu i masy ciała. Lekarz będzie sprawdzał postępy w leczeniu i w razie potrzeby może zmienić dawkę.
• Lek Azacitidine Eugia jest podawany codziennie przez jeden tydzień, po czym następuje 3 tygodniowa przerwa. Taki „cykl leczenia” jest powtarzany co 4 tygodnie. Pacjent otrzymuje zazwyczaj co najmniej 6 cykli leczenia.

Ten lek zostanie podawany jako wstrzyknięcie pod skórę przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek można podawać podskórnie w udo, brzuch lub ramię.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przedawkowanie

Podczas badań klinicznych zgłoszono jeden przypadek przedawkowania azacytydyny. U pacjenta wystąpiła biegunka, nudności i wymioty po otrzymaniu pojedynczej dawki dożylnej około 290 mg/m2 pc., co stanowi prawie 4-krotność zalecanej dawki początkowej.
W przypadku przedawkowania, pacjenta należy obserwować wykonując odpowiednie badania krwi, oraz w razie potrzeby podać mu leczenie wspomagające. Nie jest znane antidotum na przedawkowanie azacytydyny.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Nie należy stosować leku Azacitidine Eugia w czasie ciąży, ponieważ może to być szkodliwe dla dziecka. Jeśli pacjentka może zajść w ciążę, powinna stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas przyjmowania leku Azacitidine Eugia i przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem Azacitidine Eugia. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Azacitidine Eugia. Nie wiadomo, czy lek ten przenika do mleka ludzkiego.

Wpływ na płodność
Mężczyźni nie powinni płodzić dziecka podczas leczenia lekiem Azacitidine Eugia. Mężczyźni powinni stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie i do 3 miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem Azacitidine Eugia.

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeżeli chciałby przechować nasienie przed rozpoczęciem tego leczenia.

Ulotka Azacitidine Eugia

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Azacitidine Eugia (forum)

Stosujesz Azacitidine Eugia? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Azacitidine Eugia. Podziel się doświadczeniami na forum.