Zassida

Zassida to lek zawierający substancję czynną azacytydynę, która jest stosowana w chemioterapii nowotworów. Jest to lek przeciwnowotworowy, który działa poprzez zaburzanie syntezy kwasów nukleinowych DNA i RNA oraz hamowanie syntezy białek. Zassida jest wskazana do stosowania u pacjentów dorosłych, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych, w leczeniu zespołów mielodysplastycznych wyższego ryzyka, przewlekłej białaczki mielomonocytowej oraz ostrej białaczki szpikowej. Jest to lek dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Co to jest lek Zassida
Lek Zassida jest przeciwnowotworowym lekiem, który należy do grupy leków zwanych „antymetabolitami”. Lek Zassida zawiera substancję czynną azacytydynę.

W jakim celu stosuje się lek Zassida
Lek Zassida stosuje się u pacjentów dorosłych, którzy nie mogą otrzymać przeszczepu komórek macierzystych, w leczeniu:
• zespołów mielodysplastycznych (ang. mielodysplastic syndromes, MDS) wyższego ryzyka;
• przewlekłej białaczki mielomonocytowej (ang. chronic myelomonocytic leukaemia, CMML)
• ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML)

Są to choroby, które atakują szpik kostny i mogą powodować trudności w prawidłowym wytwarzaniu krwinek.

Jak działa lek Zassida
Działanie leku Zassida polega na zapobieganiu wzrostowi komórek nowotworowych. Azacytydyna zostaje włączona do materiału genetycznego komórek (kwasu rybonukleinowego [RNA] i kwasu dezoksyrybonukleinowego [DNA]). Uważa się, że jej działanie polega na zmianie sposobu aktywacji i dezaktywacji genów komórki oraz zaburzaniu wytwarzania RNA i DNA. Uważa się, że te działania korygują zaburzenia dojrzewania i wzrostu młodych krwinek w szpiku kostnym, powodujące zaburzenia mielodysplastyczne oraz, że zabijają komórki nowotworowe w białaczce.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania leku Zassida lub powodów przepisania tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Skład

Substancją czynną jest azacytydyna.
1 fiolka zawiera 100 mg lub 150 mg azacytydyny. Po przygotowaniu z użyciem 4 ml lub 6 ml wody do wstrzykiwań, zawiesina zawiera 25 mg/ml azacytydyny.

Pozostały składnik to: mannitol.

Dawkowanie

Przed podaniem pacjentowi leku Zassida lekarz poda inny lek, aby zapobiec wystąpieniu nudności i wymiotów na początku każdego cyklu leczenia.
• Zalecana dawka wynosi 75 mg na m2 powierzchni ciała. Lekarz prowadzący zadecyduje o dawce leku w zależności od stanu ogólnego pacjenta, jego wzrostu i masy ciała. Lekarz będzie sprawdzał postępy i w razie konieczności może zmienić dawkę.
• Lek Zassida jest podawany codziennie przez jeden tydzień, po czym następuje okres przerwy trwający 3 tygodnie. Taki cykl leczenia jest powtarzany co 4 tygodnie. Zazwyczaj pacjent otrzymuje co najmniej 6 cykli leczenia.

Ten lek jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę jako wstrzyknięcie pod skórę. Może być on podawany pod skórę na udzie, brzuchu lub ramieniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przedawkowanie

Podczas badań klinicznych zgłoszono jeden przypadek przedawkowania azacytydyny. U pacjenta wystąpiła biegunka, nudności i wymioty po otrzymaniu pojedynczej dawki dożylnej około 290 mg/m2 pc., co stanowi prawie 4-krotność zalecanej dawki początkowej.
W przypadku przedawkowania, pacjenta należy obserwować wykonując odpowiednie badania krwi, oraz w razie konieczności podać mu leczenie wspomagające. Nie jest znane antidotum na przedawkowanie azacytydyny.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Nie należy stosować leku Zassida w czasie ciąży, gdyż może być on szkodliwy dla dziecka.
Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w czasie leczenia i do 3 miesięcy po okresie leczenia. Jeśli pacjentka w czasie leczenia zajdzie w ciążę, powinna natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zassida. Nie wiadomo, czy ten lek przenika do mleka kobiecego.

Wpływ na płodność
Mężczyźni nie powinni spłodzić dziecka podczas otrzymywania leczenia lekiem Zassida. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w czasie leczenia i do 3 miesięcy po okresie leczenia tym lekiem.
Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia, jeśli pacjent chciałby przechować nasienie.

Ulotka Zassida

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Zassida (forum)

Stosujesz Zassida? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Zassida. Podziel się doświadczeniami na forum.