Azculem

Azculem to lek z grupy antymetabolitów pirymidyny. Jego działanie polega na cytotoksyczności wobec nieprawidłowych komórek krwiotwórczych szpiku kostnego oraz na hipometylacji DNA. Lek jest stosowany w leczeniu zespołów mielodysplastycznych, ostrej białaczki szpikowej oraz przewlekłej białaczki mielomonocytowej. Azculem jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Co to jest lek Azculem
Azculem jest lekiem przeciwnowotworowym, który należy do grupy leków zwanych „antymetabolitami”. Lek Azculem zawiera substancję czynną o nazwie azacytydyna.

W jakim celu stosuje się lek Azculem
Lek Azculem stosuje się u osób dorosłych, u których nie można wykonać przeszczepu komórek macierzystych, w leczeniu:
● zespołów mielodysplastycznych (MDS) wyższego ryzyka;
● przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML);
● ostrej białaczki szpikowej (AML).
Są to choroby, które atakują szpik kostny i mogą powodować problemy z prawidłowym wytwarzaniem krwinek.

Jak działa lek Azculem
Działanie leku Azculem polega na hamowaniu wzrostu komórek nowotworowych. Azacytydyna zostaje wbudowana w materiał genetyczny komórek [kwas rybonukleinowy (RNA) i kwas deoksyrybonukleinowy (DNA)]. Uważa się, że jej działanie polega na zmianie sposobu aktywacji i deaktywacji genów komórki, jak również zaburzaniu wytwarzania nowych RNA i DNA. Uznaje się, że te działania korygują problemy z dojrzewaniem i wzrostem młodych krwinek w szpiku kostnym powodujące zaburzenia mielodysplastyczne oraz że zabijają komórki nowotworówe w białaczce.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania leku Azculem lub powodów, dla których ten lek został przepisany pacjentowi, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Skład

● Substancją czynną leku jest azacytydyna. Jedna fiolka zawiera 100 mg azacytydyny. Po przygotowaniu poprzez dodanie 4 ml wody do wstrzykiwań przygotowana zawiesina zawiera 25 mg/ml azacytydyny.

● Pozostały składnik to mannitol (E 421).

Dawkowanie

Przed podaniem leku Azculem lekarz poda pacjentowi inny lek zapobiegający nudnościom i wymiotom na początku każdego cyklu leczenia.
● Zalecana dawka to 75 mg na m2 powierzchni ciała. Lekarz określi dawkę tego leku w zależności od ogólnego stanu pacjenta, jego wzrostu i masy ciała. Lekarz sprawdzi postępy leczenia i w razie konieczności może zmienić dawkę.
● Lek Azculem jest podawany codziennie przez jeden tydzień, po czym następuje okres odpoczynku trwający 3 tygodnie. Ten „cykl leczenia” będzie powtarzany co 4 tygodnie. Zazwyczaj pacjent otrzyma co najmniej 6 cykli leczenia.

Ten lek będzie podawany w postaci wstrzyknięcia pod skórę (podskórnie) przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek można podawać podskórnie w udo, brzuch lub ramię.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przedawkowanie

W badaniach klinicznych zgłoszono jeden przypadek przedawkowania azacytydyny. U pacjenta wystąpiła biegunka, nudności i wymioty po otrzymaniu pojedynczej dawki dożylnej około 290 mg/m2 pc., blisko 4-krotności zalecanej dawki początkowej.

W przypadku przedawkowania należy monitorować stan pacjenta, wykonując odpowiednie badania morfologii krwi, i w razie konieczności zastosować leczenie wspomagające. Nie jest znana swoista odtrutka na przedawkowanie azacytydyny.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Nie należy stosować leku Azculem w okresie ciąży, ponieważ może on być szkodliwy dla dziecka.
Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Azculem. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka ludzkiego.

Płodność
Mężczyźni powinni unikać poczęcia dziecka w trakcie leczenia lekiem Azculem. Podczas leczenia tym lekiem i do 3 miesięcy po jego zakończeniu należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji.
Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeżeli chciałby przechować nasienie, przed rozpoczęciem tego leczenia.

Ulotka Azculem

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Azculem (forum)

Stosujesz Azculem? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Azculem. Podziel się doświadczeniami na forum.