Carmustine Tillomed

Carmustine Tillomed to lek przeciwnowotworowy, który zawiera substancję czynną karmustynę. Karmustyna należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych pochodnymi nitrozomocznika, które działają poprzez spowolnienie wzrostu komórek nowotworowych. Jest skuteczna w zwalczaniu różnych typów nowotworów, w tym guzów mózgu oraz przerzutów do mózgu. Lek ten może być stosowany w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi lub metodami leczniczymi, takimi jak radioterapia czy zabieg chirurgiczny. Carmustine Tillomed jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Carmustine Tillomed 100 mg proszku i rozpuszczalnika do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji jest lekiem zawierającym karmustynę. Karmustyna należy do grupy leków przeciwnowotworowych, tzw. pochodnych nitrozomocznika, których działanie polega na spowalnianiu wzrostu komórek nowotworowych.

Carmustine Tillomed jest stosowany w leczeniu paliatywnym (łagodzeniu objawów choroby i zapobieganiu cierpieniu u pacjentów) jako monoterapia lub w ustalonym leczeniu skojarzonym z innymi dopuszczonymi lekami przeciwnowotworowymi w niektórych rodzajach nowotworów, jak np.:
• Nowotwory mózu – glejak, rdzeniak płodowy, gwiaździak i przerzuty do mózgu
• Szpiczak mnogi (nowotwór złośliwy powstający w szpiku kostnym)
• Choroba Hodgkina (chłoniak)
• Chłoniaki nieziarnicze (chłoniak)
• Nowotwory układu pokarmowego lub układu trawiennego
• Czerniak złośliwy (rak skóry).

Skład

Substancją czynną leku jest karmustyna.
Jedna fiolka proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji zawiera 100 mg karmustyny.
Jedna fiolka rozpuszczalnika zawiera 3 ml etanolu bezwodnego.
Po rekonstytucji przy użyciu dostarczonego rozpuszczalnika i dalszym rozcieńczeniu za pomocą 27 ml wody jałowej, jeden ml roztworu zawiera 3,3 mg karmustyny.

Pozostałe składniki substancje pomocnicze to:
– Proszek: nie zawiera substancji pomocniczych.
– Rozpuszczalnik: etanol bezwodny.

Dawkowanie

Lek Carmustine Tillomed będzie zawsze podawany przez fachowy personel medyczny mający doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Osoby dorosłe
Dawkowanie zależy od stanu zdrowia, powierzchni ciała i odpowiedzi na leczenie. Lek zazwyczaj podaje się nie częściej niż co 6 tygodni. Zalecana dawka leku Carmustine Tillomed stosowanego w monoterapii u pacjentów wcześniej nieleczonych wynosi od 150 do 200 mg/m2 powierzchni ciała (pc.) dożylnie co 6 tygodni. Lek można podawać w dawce pojedynczej lub można podzielić go na podawane codziennie wlewy w dawkach 75 do 100 mg/m2pc. w dwóch kolejnych dniach. Dawkowanie jest również uzależnione od tego, czy lek Carmustine Tillomed jest podawany z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Dawki będą zwiększane stosownie do odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Aby uniknąć toksycznego wpływu na szpik kostny morfologia krwi będzie często badana, a dawka będzie dostosowywana w razie konieczności.

Droga podania
Po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu lek Carmustine Tillomed podaje się dożylnie w kroplówce (wlewie dożylnym) w ciągu jednej do dwóch godzin. Czas trwania wlewu nie powinien być krótszy niż jedna godzina – w przeciwnym razie może wystąpić pieczenie i ból w miejscu podawania leku. Miejsce podawania leku będzie obserwowane w trakcie wlewu.

Czas trwania leczenia zostanie określony przez lekarza i może być różny u poszczególnych pacjentów.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)
Carmustine Tillomed nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia toksyczności płucnej.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku
Carmustine Tillomed może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku z zachowaniem ostrożności. Czynność nerek będzie kontrolowana.

Przedawkowanie

Ponieważ lek będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, zastosowanie niewłaściwej dawki jest mało prawdopodobne. Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących otrzymanej ilości leku.
W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub planuje zajście w ciążę, powinna zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża i płodność
Leku Carmustine Tillomed nie należy stosować podczas ciąży, ponieważ może on mieć szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko. Dlatego z reguły nie należy podawać tego leku kobietom w ciąży. W przypadku stosowania podczas ciąży pacjentka musi mieć świadomość potencjalnych zagrożeń dla nienarodzonego dziecka. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia tym lekiem. Kobiety zdolne do zajścia w ciążę należy poinformować o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji w celu zapobiegania ciąży podczas leczenia tym lekiem i przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.
Mężczyźni powinni stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne podczas leczenia lekiem Carmustine Tillomed oraz przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, aby zapobiec ciąży u ich partnerek. Carmustine Tillomed może zaburzać płodność u mężczyzn. Należy zalecić pacjentom uzyskanie porady w zakresie płodności/planowania rodziny przed rozpoczęciem leczenia lekiem Carmustine Tillomed.

Karmienie piersią
Nie wolno karmić piersią podczas przyjmowania tego leku oraz przez 7 dni po leczeniu. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/niemowląt.

Ulotka Carmustine Tillomed

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Carmustine Tillomed (forum)

Stosujesz Carmustine Tillomed? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Carmustine Tillomed. Podziel się doświadczeniami na forum.