Carmustine Accordpharma

Carmustine Accordpharma to lek zawierający karmustynę, substancję z grupy leków przeciwnowotworowych, znanych jako pochodne nitrozomocznika. Działają one poprzez spowolnienie wzrostu komórek nowotworowych. Lek ten jest stosowany w połączeniu z innymi chemioterapeutycznymi produktami leczniczymi, z napromienianiem całego ciała lub bez niego, jako leczenie kondycjonujące przed autologicznym przeszczepem komórek macierzystych układu krwiotwórczego w przypadku chłoniaków, takich jak choroba Hodgkina i chłoniak nieziarniczy. Jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Carmustine Accordpharma jest lekiem zawierającym karmustynę. Karmustyna należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych pochodnymi nitrozomocznika, które działają poprzez spowolnienie wzrostu komórek nowotworowych.

Carmustine Accordpharma jest wskazana w skojarzeniu z innymi chemioterapeutycznymi produktami leczniczymi, z napromienianiem całego ciała (ang. total bone marrow irradiation, TBI) lub bez niego, jako leczenie kondycjonujące przed autologicznym przeszczepem komórek macierzystych układu krwiotwórczego (ang. haematopoietic progenitor cell transplantation, HPCT) w chłoniakach (choroba Hodgkina i chłoniak nieziarniczy).

Skład

Substancją czynną leku jest karmustyna.
Carmustine Accord, 50 mg
Jedna 20 ml fiolka proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji zawiera 50 mg karmustyny.
Jedna 5 ml fiolka rozpuszczalnika zawiera 3 ml etanolu bezwodnego.

Carmustine Accord, 300 mg
Jedna 100 ml fiolka proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji zawiera 300 mg karmustyny.
Jedna 10 ml fiolka rozpuszczalnika zawiera 9 ml etanolu bezwodnego.
Po rekonstytucji z dołączonym rozpuszczalnikiem i dalszym rozcieńczeniu z wodą do wstrzykiwań, 1 ml roztworu będzie zawierał 3,3 mg karmustyny.

Substancje pomocnicze:
– Proszek: Brak substancji pomocniczych.
– Rozpuszczalnik: Etanol bezwodny.

Dawkowanie

Lek Carmustine Accordpharma będzie zawsze podawany przez personel medyczny mający doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Osoby dorosłe
Dawkowanie zależy od stanu zdrowia, powierzchni ciała i odpowiedzi na leczenie. Zalecana dawka produktu leczniczego Carmustine Accordpharma podawanego dożylnie w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami przed przeszczepieniem komórek macierzystych układu krwiotwórczego wynosi 300 mg/m2 pc. do 600 mg/m2 pc.

Aby uniknąć toksycznego wpływu na szpik kostny morfologia krwi będzie często badana, a dawka będzie dostosowywana w razie konieczności.

Droga podania
Po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu lek Carmustine Accordpharma podaje się dożylnie w kroplówce (we wlewie dożylnym) w ciągu jednej do dwóch godzin, chroniąc go przed światłem. Czas trwania wlewu nie powinien być krótszy niż jedna godzina – w przeciwnym razie może wystąpić pieczenie i ból w miejscu podawania leku. Miejsce podawania leku będzie obserwowane w trakcie wlewu.

Czas trwania leczenia zostanie określony przez lekarza i może być różny u poszczególnych pacjentów.

Przedawkowanie

Ponieważ lek będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, zastosowanie niewłaściwej dawki jest mało prawdopodobne. Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę w przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących otrzymanej ilości leku.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ilość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zmieniać działanie innych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub planuje zajście w ciążę, powinna zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża i płodność
Leku Carmustine Accordpharma nie należy stosować podczas ciąży, ponieważ może on mieć szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko. Dlatego z reguły nie należy podawać tego leku kobietom w ciąży. W przypadku stosowania podczas ciąży pacjentka musi mieć świadomość możliwych zagrożeń dla nienarodzonego dziecka. Kobiety zdolne zajścia w ciążę należy poinformować o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji w celu zapobiegania ciąży podczas leczenia tym lekiem i przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.
Mężczyźni powinni stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne podczas leczenia lekiem Carmustine Accordpharma oraz przez co najmniej 6 miesięcy po leczeniu, aby zapobiec ciąży u ich partnerek. Leczenie lekiem Carmustine Accordpharma może zaburzać płodność u mężczyzn. Należy zalecić pacjentom uzyskanie porady w zakresie płodności i (lub) planowania rodziny przed rozpoczęciem leczenia lekiem Carmustine Accordpharma.

Karmienie piersią
Nie wolno karmić piersią podczas przyjmowania tego leku oraz przez 7 dni po leczeniu. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i niemowląt.

Ulotka Carmustine Accordpharma

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Carmustine Accordpharma (forum)

Stosujesz Carmustine Accordpharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Carmustine Accordpharma. Podziel się doświadczeniami na forum.