Cisplatin Mylan


Działanie i wskazania

Cisplatyna (substancja czynna leku Cisplatin Mylan) należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków, czyli leków stosowanych w leczeniu raka. Choć Cisplatyna może być stosowana jako jedyny lek, częściej jest ona stosowana w połączeniu z innymi cytostatykami.

Cisplatyna może niszczyć komórki w organizmie, które mogą powodować niektóre rodzaje raka (guzów jądra, guzów jajnika, guzów pęcherza moczowego, guzów okolicy głowy i szyi, raka płuca oraz – w połączeniu z radioterapią – raka szyjki macicy).

Skład

Substancją czynną jest cisplatyna.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg cisplatyny.

Jedna fiolka 50 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg cisplatyny.
Jedna fiolka 100 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg cisplatyny.

Inne składniki leku to: sodu chlorek, kwas solny (do dostosowania pH), sodu wodorotlenek (do dostosowania pH) i woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Dawkowanie i sposób podawania
Cisplatyna powinna być podawana wyłącznie przez lekarza specjalistę w leczeniu nowotworów. Koncentrat rozcieńcza się roztworem chlorku sodu który może także zawierać glukozę.

Cisplatynę podaje się wyłącznie dożylnie (w postaci wlewu dożylnego). Przygotowany roztworu do infuzji powinien być podawany we wlewie dożylnym trwającym od 6 do 8 godzin. Nie należy dopuszczać do kontaktu cisplatyny z jakimikolwiek materiałami zawierającymi aluminium.

Cisplatyna jest zalecana w leczeniu dzieci i dorosłych

Zalecane dawkowanie cisplatyny zależy od samopoczucia pacjenta, spodziewanych efektów leczenia oraz tego, czy cisplatyna jest podawana jako jedyny lek przeciwnowotworowy (monoterapia) czy w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi (chemioterapia wielolekowa, czyli skojarzona).

Cisplatin Mylan w monoterapii:

Zalecane dawkowanie:
– dawka pojedyncza od 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała co 3 do 4 tygodni;
– od 15 do 120 mg/m2 powierzchni ciała na dobę przez 5 dni, co 3 do 4 tygodni.

Cisplatin Mylan w skojarzeniu z innymi cytostatykami (chemioterapia wielolekowa, czyli chemioterapia skojarzona):
Zalecana dawka to 20 mg/m2 powierzchni ciała lub więcej, co 3 do 4 tygodni.

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku jeżeli pacjent ma problemy z nerkami lub szpikiem kostnym.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatyna stosowana jest w połączeniu z radioterapią.
Zwykle stosowana dawka leku to 40 mg/m2 powierzchni ciała raz w tygodniu przez 6 tygodni.

Aby uniknąć problemów z nerkami lub ograniczyć je do minimum, pacjentowi zaleca się picie dużych ilości wody przez okres 24 godzin po otrzymaniu leku cisplatyny.

Przedawkowanie

Lekarz dopilnuje, aby pacjentowi została podana dawka leku odpowiednia dla schorzenia, na które cierpi. W przypadku przedawkowania u pacjenta mogą pojawić się nasilone działania niepożądane, które mogą obejmować niewydolność nerek, niewydolność wątroby, głuchotę, zaburzenia widzenia, zmniejszenie ilości krwinek i stany, takie jak nudności, wymioty i zapalenie nerwów. Lekarz może wówczas zalecić pacjentowi leczenie objawów tych działań niepożądanych. Jeśli pacjent sądzi, że otrzymał zbyt dużą dawkę cisplatyny, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Podczas leczenia tym lekiem nie ma potrzeby stosowania specjalnej diety.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Cisplatyny nie wolno stosować podczas ciąży, chyba że lekarz bezwzględnie to zalecił. Podczas leczenia lekiem Cisplatin Strides oraz przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia należy stosować skuteczną antykoncepcję.

Podczas leczenia cisplatyną nie należy karmić piersią.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Weryfikacja ceny w aptece, dostępność

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here