Ceplene

Ceplene to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML), którzy osiągnęli remisję po chemioterapii. Lek ten jest używany do zapobiegania nawrotom choroby. Wskazany jest dla pacjentów, którzy nie są kandydatami do przeszczepienia szpiku kostnego.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Ceplene należy do grupy leków zwanych lekami immunomodulującymi. Leki te pomagają zwalczać takie choroby jak nowotwory dzięki wzmocnieniu naturalnych funkcji układu immunologicznego.

Substancją czynną leku Ceplene jest dichlorowodorek histaminy identyczna, jak substancja występująca naturalnie w organizmie. Lek stosowany jest łącznie z interleukiną-2 (IL-2) w małej dawce. IL to również lek wspomagający układ immunologiczny w zwalczaniu takich chorób jak nowotwory.

Ceplene stosowany jest jednocześnie z IL-2 w leczeniu pewnego rodzaju białaczki zwanej ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukaemia, AML), czyli raka komórek układu krwiotwórczego umiejscowionych w szpiku kostnym. Lek stosowany jest w celu podtrzymania remisji (okres, w którym objawy choroby są niewykrywalne lub inne niż ciężkie). Ceplene w skojarzeniu z IL-2 pomaga układowi immunologicznemu niszczyć komórki rakowe pozostałe po wcześniejszym leczeniu przeciwnowotworowym.

W trakcie leczenia lek Ceplene zawsze będzie podawany z IL-2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących leku Ceplene czy IL-2 należy zwrócić się do lekarza.

Skład

Substancją czynną leku jest dichlorowodorek histaminy. Jedna fiolka zawiera 0,5 mg dichlorowodorku histaminy w 0,5 ml roztworu.
• Pozostałe składniki to: woda do wstrzykiwań i sodu chlorek; produkt może zwierać również sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny do ustalenia pH.

Dawkowanie

Leczenie powinien zalecić i nadzorować lekarz posiadający wiedzę na temat ostrej białaczki szpikowej.

Dawkowanie
Ponieważ stosowane będzie leczenie skojarzone Ceplene i IL-2, poniżej podano informacje dotyczące dawkowania obu leków:

Interleukina 2 (IL-2)
IL-2 podaje się w zastrzykach podskórnych (w tkankę leżącą tuż pod skórą) dwa razy na dobę 1 do 3 min. przed podaniem Ceplene. Dawkę wylicza się na podstawie masy ciała pacjenta. Lekarz ustali indywidualną dawkę dla każdego pacjenta i poinformuje, w jaki sposób należy wykonywać zastrzyki.

Zazwyczaj dawka Ceplene wynosi 0,5 ml roztworu podawane powoli dwa razy na dobę w zastrzykachpodskórnych (w warstwę tkanki leżącą tuż pod skórą).

Ceplene należy podać 1 do 3 min. po zastrzyku IL-2.

Obydwa leki podaje się dwa razy na dobę, przy czym odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić minimum 6 godzin.

Okresy leczenia i przerwy w leczeniu:

Leczenie skojarzone Ceplene i IL-2 trwa 81 tygodni i jest stosowane cyklicznie.
• Pierwszych 18 tygodni leczenia: IL-2 i Ceplene podaje się codziennie przez 3 tygodnie, po czym następuje 3-tygodniowa przerwa (bez leków).
• Kolejnych 63 tygodni leczenia: IL-2 i Ceplene podaje się codziennie przez 3 tygodnie, po czym następuje 6-tygodniowa przerwa (bez leków).

Samodzielne wykonywanie zastrzyków Ceplene
Lekarz może stwierdzić, że samodzielne wykonywanie zastrzyków IL-2 i Ceplene będzie wygodniejsze dla pacjenta.

Lekarz lub pielęgniarka pokażą, w jaki sposób należy wykonywać zastrzyki. Pacjent nie powinien próbować samodzielnie wykonywać zastrzyków, o ile nie zostanie wcześniej przeszkolony przez wykwalifikowany personel medyczny.

Zaleca się, aby podczas wykonywania zastrzyków zawsze ktoś towarzyszył pacjentowi. Może to być na przykład dorosły członek rodziny, przyjaciel lub opiekun, który może udzielić pomocy w razie zasłabnięcia lub omdlenia.

Dodatkowe instrukcje dotyczące samodzielnego wykonywania zastrzyków podano w punkcie „INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZASTRZYKÓW CEPLENE” na końcu ulotki.

Lekarz może zalecić stosowanie pompy wstrzykiwacza w celu kontrolowania procedury podawania leku. Pacjenci używający pompy wstrzykiwacza powinny zapoznać się z instrukcją przygotowaną

Przedawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku niezamierzonego zastosowania większej niż zalecona dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie ma żadnych dostępnych informacji dotyczących interakcji leku Ceplene z jedzeniem, piciem i alkoholem. Ceplene podawany jest w iniekcjach podskórnych, tak żeby STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM) nie miało wpływu na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma informacji dotyczących stosowania Ceplene u kobiet w ciąży.
Z tego względu nie należy podawać Ceplene i IL-2 kobietom w ciąży.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni leczeni Ceplene i IL-2 powinni stosować środki antykoncepcyjne, ponieważ poczęcie dziecka w trakcie leczenia jest niewskazane.

Nie wiadomo, czy lek Ceplene przenika do mleka kobiecego. Dlatego nie należy podawać Ceplene i IL-2 w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ulotka Ceplene

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Ceplene (forum)

Stosujesz Ceplene? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Ceplene. Podziel się doświadczeniami na forum.