Cometriq

Cometriq to lek na receptę, który zawiera substancję czynną kabozantynib. Jest stosowany w leczeniu postępującego, przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy. Rekomenduje się go również w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego oraz raka wątrobowokomórkowego u pacjentów leczonych wcześniej sorafenibem.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

COMETRIQ jest lekiem sotoswanym w leczeniu rdzeniastego raka tarczycy, rzadkiego typu raka tarczycy, którego nie można usunąć chirurgicznie, albo który rozprzestrzenił się do innych partii ciała.

COMETRIQ może spowolnić lub zatrzymać rozrost rdzeniastego raka tarczycy. Może pomóc zmniejszyć nowotwory związane z tym typem raka.

Skład

Substancją czynną leku jest (S)-jabłczan kabozantynibu.
Kapsułki COMETRIQ 20 mg zawierają (S)-jabłczan kabozantynibu w ilości odpowiadającej 20 mg kabozantynibu.
Kapsułki COMETRIQ 80 mg zawierają (S)-jabłczan kabozantynibu w ilości odpowiadającej 80 mg kabozantynibu.

Pozostałe składniki:
– Zawartość kapsułki: celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, glikolan skrobi sodowy, krzemionka koloidalna bezwodna, i stearynowy kwas
– Powłoka kapsułki: żelatyna, i tytanu dwutlenek (E171)
– Kapsułki 20 mg zawierają również żelaza tlenek czarny (E172)
– Kapsułki 80 mg zawierają również żelaza tlenek czerwony (E172)
– Tusz nadruku: politura szelakowa, żelaza tlenek czarny (E172), i glikol propylenowy

Dawkowanie

Przyjmowanie leku należy kontynuować do momentu, w którym lekarz zadecyduje o zakończeniu leczenia. Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie działanie niepożądane, lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawki lub zakończeniu leczenia przed czasem. Lekarz określi, czy konieczne jest dostosowanie dawki, zwłaszcza podczas pierwszych tygodni leczenia lekiem COMETRIQ.

Lek COMETRIQ powinien być przyjmowany raz dziennie. W zależności od przepisanej dawki, ilość kapsułek, które należy przyjąć, jest następująca:
– 140 mg (1 kapsułka pomarańczowa 80 mg i 3 szare kapsułki 20 mg)
– 100 mg (1 kapsułka pomarańczowa 80 mg i 1 szara kaspułka 20 mg)
– 60 mg (3 szare kapsułki 20 mg)

Lekarz określi właściwą dla pacjenta dawkę.

Kapsułki znajdują się w blistrze, z zawartoscią odpowiednią do przepisanej dawki. Każdy blister zawiera kaspułki w ilości wystarczającej na siedem dni (jeden tydzień) przyjmowania. Kapsułki są również dostępne w opakowaniu 28-dniowym, zawierającym wystarczającą ilość kapsułek na 28- dniową terapię. W opakowanie 28-dniowe znajdują się 4 blistry zawierające zapas kaspułek na siedem dni.

Każdego dnia, należy przyjąć wszystkie kaspułki z jednego rzędu. Więcej informacji o blistrach, w tym także o tym, ile kapsułek będzie przyjmowanych oraz jaka jest łączna liczba kaspułek w każdym blistrze opisano poniżej w punkcie 6 załączononej ulotki. Aby zapamiętać wielkości dawki, należy zapisać datę przyjęcia pierwszej dawki w miejscu obok kapsułek. Aby wyjąć kapsułki do przyjęcia dawki należy:
1. Wcisnąć zakładkę
2. Oderwać pasek papieru
3. Wycisnąć kapsułkę przez folię

Lek COMETRIQ nie powinien być przyjmowany z pokarmem. Nie należy spożywać pokarmów na 2 godziny przed przyjęciem dawki leku COMETRIQ i przez 1 godzinę po jego zażyciu. Kapsułki należy połykać pojedynczo, popijając wodą. Nie otwierać kapsułek.

Przedawkowanie

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku COMETRIQ, należy niezwłocznie poradzić się lekarza lub udać się do szpitala z kapsułkami i niniejszą ulotką.

Jedzenie i picie (alkohol)

Leku COMETRIQ nie należy przyjmować z jedzeniem. Należy powstrzymać się od spożywania pokarmu przez co najmniej 2 godziny przed przyjęciem leku COMETRIQ i przez 1 godzinę po jego zażyciu. Należy unikać spożywania produktów zawierających grejpfruty przez cały okres przyjmowania tego leku, jako że może to zwiększyć poziom leku COMETRIQ we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

W trakcie leczenia lekiem COMETRIQ należy unikać zajścia w ciążę. Jeśli istnieje możliwość, że w trakcie leczenia pacjentka lub partnerka pacjenta zajdą w ciążę, należy stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne przez cały ten okres oraz przez co najmniej 4 miesiące po zakończeniu leczenia. Należy poradzić się lekarza jakie metody antykoncepcji będą właściwe podczas przyjmowania leku COMETRIQ.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjentka lub partnerka pacjenta zajdzie w ciążę lub zamierza zajść w ciążę w trakcie leczenia lekiem COMETRIQ.

Należy skonsultować się z lekarzem PRZED rozpoczęciem przyjmowania leku COMETRIQ jeśli pacjentka lub partnerka pacjenta rozważają lub planują zajście w ciążę po zakończeniu leczenia. Istnieje możliwość, że leczenie lekiem COMETRIQ będzie miało wpływ na płodność.

Kobiety przyjmujące lek COMETRIQ nie powinny karmić piersią w trakcie leczenia oraz przez co najmniej 4 miesiące po zakończeniu leczenia, ponieważ kabozantynib i (lub) jego metabolity mogą przenikać do mleka matki i być szkodliwe dla dziecka.

Ulotka Cometriq

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Cometriq (forum)

Stosujesz Cometriq? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Cometriq. Podziel się doświadczeniami na forum.