Kabozantynib

Leki zawierające kabozantynib

Kabozantynib to substancja będąca inhibitorem kinaz tyrozynowych związanych z receptorami dla naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu oraz dodatkowo hamującym kinazy MET i AXL, których aktywność odpowiedzialna jest za rozwój guza, proliferację komórek nowotworowych, inwazję oraz oporność na prowadzone leczenie. W przeprowadzonym badaniu klinicznym III fazy METEOR kabozantynib istotnie poprawił czas całkowitego przeżycia (w porównaniu z ewerolimusem), czas przeżycia wolnego od progresji choroby nowotworowej oraz odsetek obiektywnych odpowiedzi w populacji chorych pacjentów na zaawansowanego raka nerki.

Zapoznaj się z listą leków zawierających substancję czynną kabozantynib.

CABOMETYX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA CABOMETYX jest lekiem onkologicznym zawierającym substancję czynną o nazwie kabozantynib. Stosowany jest w leczeniu zaawansowanego etapu raka nerki zwanego rakiem nerkowokomórkowym, u dorosłych, którzy byli już wcześniej leczeni. CABOMETYX blokuje działanie białek zwanych receptorowymi kinazami tyrozynowymi (RTK), które biorą udział we wzroście komórek i tworzeniu nowych naczyń krwionośnych, które je odżywiają. Białka te mogą występować w dużych ilościach w komórkach nowotworowych, a ich zablokowanie przez CABOMETYX...

COMETRIQ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA COMETRIQ jest lekiem sotoswanym w leczeniu rdzeniastego raka tarczycy, rzadkiego typu raka tarczycy, którego nie można usunąć chirurgicznie, albo który rozprzestrzenił się do innych partii ciała. COMETRIQ może spowolnić lub zatrzymać rozrost rdzeniastego raka tarczycy. Może pomóc zmniejszyć nowotwory związane z tym typem raka. SKŁAD Substancją czynną leku jest (S)-jabłczan kabozantynibu. Kapsułki COMETRIQ 20 mg zawierają (S)-jabłczan kabozantynibu w ilości odpowiadającej 20 mg kabozantynibu. Kapsułki COMETRIQ 80 mg...