Substancja czynna: Kabozantynib
lista leków

Kabozantynib to substancja będąca inhibitorem kinaz tyrozynowych związanych z receptorami dla naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu oraz dodatkowo hamującym kinazy MET i AXL, których aktywność odpowiedzialna jest za rozwój guza, proliferację komórek nowotworowych, inwazję oraz oporność na prowadzone leczenie. W przeprowadzonym badaniu klinicznym III fazy METEOR kabozantynib istotnie poprawił czas całkowitego przeżycia (w porównaniu z ewerolimusem), czas przeżycia wolnego od progresji choroby nowotworowej oraz odsetek obiektywnych odpowiedzi w populacji chorych pacjentów na zaawansowanego raka nerki.

Zapoznaj się z listą leków zawierających substancję czynną kabozantynib.