Crisantaspase Porton Biopharma

Crisantaspase Porton Biopharma to lek zawierający 10 000 IU kryzantaspazy (L-asparaginazy pochodzącej z Erwinia chrysanthemi) w każdej fiolce. Jest to proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji. Lek jest stosowany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów, głównie dzieci, z ostrą białaczką limfoblastyczną, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na asparaginazę pochodzącą z E. coli albo pegylowaną asparaginazę pozyskiwaną z E. coli. Jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Jakie jest działanie leku Crisantaspase Porton Biopharma?
Lek Crisantaspase Porton Biopharma jest stosowany w leczeniu nowotworu krwi oraz należy do grupy leków zwanych „lekami przeciwnowotworowymi i immunomodulującymi”. Jego działanie polega na zmniejszeniu stężenia asparaginy (aminokwasu) w organizmie. Asparagina to substancja, której komórki nowotworowe potrzebują do przeżycia.

W jakim celu stosuje się lek Crisantaspase Porton Biopharma?
Lek ten jest stosowany głównie w leczeniu dzieci z nowotworem krwinek białych (ostrą białaczką limfoblastyczną), u których wystąpiła reakcja alergiczna na inne podobne produkty lecznicze.
Lek ten jest stosowany jednocześnie z innymi metodami leczenia.

Skład

– Substancją czynną leku jest kryzantaspaza (L-asparaginaza pochodząca z Erwinia chrysanthemi). – Każda fiolka zawiera 10 000 IU kryzantaspazy.

– Pozostałe składniki to: sodu chlorek, glukoza jednowodna, sodu wodorotlenek, kwas octowy lodowaty.

Dawkowanie

Lekarz obliczy powierzchnię ciała pacjenta wyrażoną w metrach kwadratowych (m²) i na jej podstawie określi właściwą dawkę.

Zazwyczaj stosuje się dawkę 25 000 IU leku Crisantaspase Porton Biopharma na metr kwadratowy.

Ilość przyjmowanego leku może się zmieniać w zależności od stężenia asparaginazy (substancji czynnej tego leku) we krwi pacjenta, które będzie mierzone w trakcie leczenia.

Sposób podawania
Ten lek będzie podawany na jeden z następujących sposobów:
a) do żyły w postaci infuzji (podanie dożylne);
b) do mięśnia w postaci wstrzyknięcia (podanie domięśniowe).

Ten lek powinien być podawany przez lekarza albo pielęgniarkę w postaci wstrzyknięcia albo infuzji. Przed podaniem wstrzyknięcia albo infuzji, proszek zostaje bardzo dokładnie rozpuszczony (w roztworze soli fizjologicznej).

Leczenie pacjenta będzie prowadzone w sposób ciągły. Jeśli zaistnieje konieczność przerwania leczenia, będzie można je wznowić z zastosowaniem mniejszej dawki.

Czas trwania leczenia
Pacjent będzie przyjmować wstrzyknięcia trzy razy w tygodniu przez dwa tygodnie. W zależności od nowych wyników uzyskanych w badaniach klinicznych ten schemat może ulec zmianie.

Przedawkowanie

Jeśli pacjent uzna, że przyjął większą niż zalecana dawkę leku Crisantaspase Porton Biopharma, musi natychmiast skontaktować się z lekarzem albo innym pracownikiem fachowego personelu medycznego.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, albo karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
• Nie należy stosować tego leku w ciąży, o ile nie jest to absolutnie konieczne. Jeśli pacjentka jest w ciąży, zajdzie w ciążę w trakcie leczenia z zastosowaniem tego leku albo planuje zajść w ciążę w najbliższej przyszłości, powinna natychmiast powiadomić o tym lekarza.
• W trakcie leczenia z zastosowaniem tego leku nie należy karmić piersią.

Płodność i planowanie rodziny
Nie można wykluczyć możliwości negatywnego wpływu na płodność u mężczyzny.
W stosownych przypadkach zarówno mężczyźni, jak i kobiety, muszą stosować antykoncepcję przed leczeniem z zastosowaniem leku Crisantaspase Porton Biopharma i przez pewien czas po jego zakończeniu.

Ulotka Crisantaspase Porton Biopharma

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Crisantaspase Porton Biopharma (forum)

Stosujesz Crisantaspase Porton Biopharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Crisantaspase Porton Biopharma. Podziel się doświadczeniami na forum.