Blincyto

Blincyto to lek przeciwciał poliklonalnych, który zawiera substancję czynną blinatumomab. Jest stosowany w leczeniu dorosłych, młodzieży i dzieci po 1. roku życia z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B, która jest oporna na leczenie lub nawracająca. Lek jest również stosowany w leczeniu dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia i z ekspresją antygenu CD19 w 1. lub 2. całkowitej remisji ze stwierdzoną minimalną chorobą resztkową ≥0,1%. Blincyto jest wydawany na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Aktywnym składnikiem leku BLINCYTO jest blinatumomab. Blinatumomab należy do grupy leków zwanych lekami przeciwnowotworowymi, których docelowym miejscem działania są komórki nowotworowe.

Lek BLINCYTO stosowany jest w leczeniu osób dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną. Ostra białaczka limfoblastyczna jest nowotworem krwi, w którym dochodzi do niekontrolowanego rozrostu krwinek białych zwanych limfocytami B. Działanie leku polega na umożliwieniu układowi immunologicznemu organizmu atakowania i niszczenia tych nieprawidłowych krwinek białych.

Skład

– Substancją czynną leku jest blinatumomab. Każda fiolka proszku zawiera 38,5 mikrograma blinatumomabu. Po dodaniu wody do wstrzykiwań otrzymuje się roztwór blinatumomabu o stężeniu końcowym wynoszącym 12,5 mikrograma/ml.

– Pozostałe składniki proszku to: kwas cytrynowy jednowodny (E330), trehaloza dwuwodna, lizyny chlorowodorek, polisorbat 80 i sodu wodorotlenek.

– Roztwór stabilizujący zawiera kwas cytrynowy jednowodny (E330), lizyny chlorowodorek, polisorbat 80, sodu wodorotlenek i wodę do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Sposób podawania leku BLINCYTO
Lek BLINCYTO będzie podawany dożylnie nieprzerwanie przez 4 tygodnie za pomocą pompy infuzyjnej (jest to 1. cykl leczenia). Po tym czasie nastąpi dwutygodniowa przerwa, w czasie której wlew nie będzie podawany. Cewnik dożylny będzie założony na stałe w czasie każdego cyklu leczenia.

Lek BLINCYTO zazwyczaj podawany jest w 2 cyklach leczenia. Jeśli po 2 pierwszych cyklach pacjent odpowie na leczenie, lekarz może podjąć decyzję o podaniu maksymalnie 3 dodatkowych cykli leczenia. Liczba cykli leczenia podanych pacjentowi będzie zależała od tolerancji leczenia i odpowiedzi na lek BLINCYTO. Lekarz powie pacjentowi, jak długo będzie trwało leczenie. Leczenie może być także przerwane w zależności od tego, jak lek BLINCYTO będzie tolerowany przez pacjenta.

Zaleca się pozostanie pacjenta przez pierwszych 9 dni kuracji w szpitalu lub klinice pod nadzorem lekarza albo pielęgniarki mających doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Jeżeli u pacjenta występują lub występowały problemy neurologiczne zaleca się, aby leczenie przez pierwszych 14 dni było prowadzone w warunkach szpitalnych. Po pierwszym pobycie w szpitalu lekarz ustali z pacjentem, czy możliwe jest dalsze leczenie w domu. Pielęgniarka może zmieniać worki infuzyjne w trakcie leczenia.

Lekarz prowadzący ustali, kiedy należy zmieniać worki infuzyjne z lekiem BLINCYTO. Worki mogą być zmieniane codziennie, ale nie rzadziej niż co 4 dni. Wlew może być podawany z większą lub mniejszą prędkością, zależnie od częstości wymiany worków.

Pierwszy cykl leczenia
Zalecana dawka początkowa w pierwszym cyklu leczenia wynosi 9 mikrogramów na dobę przez 1 tydzień. Lekarz może następnie podjąć decyzję o zwiększeniu dawki do 28 mikrogramów na dobę w 2., 3. i 4. tygodniu leczenia.

Następne cykle leczenia
Jeśli lekarz uzna, że pacjent powinien ukończyć więcej cykli leczenia lekiem BLINCYTO, w pompie infuzyjnej zostanie ustawiona dawka wynosząca 28 mikrogramów na dobę.

Leki podawane przed każdym cyklem leczenia lekiem BLINCYTO
Przed rozpoczęciem leczenia lekiem BLINCYTO pacjentowi zostaną podane inne leki (premedykacja) zmniejszające ryzyko wystąpienia reakcji na infuzję i innych potencjalnych działań niepożądanych. Do tych leków można zaliczyć kortykosteroidy (np. deksametazon).

Cewnik naczyniowy do infuzji
Osoby, którym założono cewnik do infuzji, bezwzględnie powinny utrzymywać skórę wokół miejsca wkłucia w czystości; w innym przypadku może dojść do zakażenia. Lekarz lub pielęgniarka pokażą, jak należy dbać o miejsce wprowadzenia cewnika.

Pompa infuzyjna i zestaw do przetoczeń
Nie wolno zmieniać ustawień pompy,
nawet jeśli pojawi się problem lub włączy się alarm pompy. Wszelkie zmiany ustawień pompy mogą spowodować podanie zbyt dużej lub zbyt małej dawki leku.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli:
• pojawi się problem z pompą lub włączy się alarm pompy;
• pacjent uzna, że mógł otrzymać większą dawkę leku BLINCYTO niż powinien, np. jeśli worek infuzyjny opróżni się przed wyznaczonym terminem wymiany worka;
• pompa infuzyjna nieoczekiwanie zatrzyma się. Nie należy podejmować prób wznowienia pracy pompy.

Lekarz zdecyduje, kiedy należy podać następną dawkę leku BLINCYTO.

Lekarz lub pielęgniarka doradzą, jak można wykonywać codzienne czynności, uwzględniając konieczność podłączenia do pompy infuzyjnej. W przypadku pytań należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Przedawkowanie

Odnotowano przypadki przedawkowania produktu BLINCYTO, w tym u jednego pacjenta, który w krótkim czasie otrzymał lek w dawce przekraczającej 133-krotnie zalecaną dawkę terapeutyczną. Po przedawkowaniu występowały działania niepożądane odpowiadające objawom obserwowanym u osób przyjmujących produkt w zalecanej dawce terapeutycznej, takie jak gorączka, drżenie i ból głowy. W razie przedawkowania należy wstrzymać podawanie leku w infuzji i monitorować stan pacjenta.

Należy rozważyć wznowienie leczenia produktem BLINCYTO we właściwej dawce terapeutycznej po ustąpieniu wszystkich objawów toksyczności, ale nie wcześniej niż 12 godzin po przerwaniu podawania wlewu dożylnego.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna zwrócić się po poradę do lekarza lub pielęgniarki przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Zapobieganie ciąży
Kobiety w wieku rozrodczym powinny podczas leczenia stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Jest to również konieczne przez 48 godzin po podaniu ostatniej dawki leku. Należy zapytać lekarza lub pielęgniarkę o odpowiednie metody antykoncepcji.

Ciąża
Nie jest znane działanie leku BLINCYTO u kobiet w ciąży, ale w oparciu o znajomość mechanizmów działania, BLINCYTO może mieć niekorzystne działanie na nienarodzone dziecko. Nie powinno się stosować BLINCYTO podczas ciąży, chyba że lekarz uważa że jest to najlepszy lek dla pacjentki.

Należy powiadomić lekarza lub pielęgniarkę w przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia lekiem BLINCYTO. Lekarz poinformuje pacjentkę o wymaganych środkach ostrożności związanych z podaniem szczepionek dziecku.

Karmienie piersią
Nie wolno karmić piersią w czasie leczenia i co najmniej przez 48 godzin po podaniu ostatniej dawki leku. Nie wiadomo, czy lek BLINCYTO jest wydzielany do mleka kobiecego, ale nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego dziecka.

Ulotka Blincyto

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Blincyto (forum)

Stosujesz Blincyto? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

8 komentarzy do “Blincyto”

  1. Ja się zastanawiam dlaczego te leki są takie drogie??? one powinny być dostępne bo ratują życie, i to jest hipokryzja całego systemu farmakologicznego, te leki powinny być dla ludzi, a tak naprawdę są dla koncernów, które zarabiają miliardy na tragedii ludzkiej… na koniec jak się uda to sukces i trzeba to rozdmuchiwać aby inni tez wydawali na to kasę, ale jak nie wyjdzie no to cóż, wtedy powiedzą no takie były koszty i nikt nic nie gwarantował…. dziadostwo!!!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Blincyto. Podziel się doświadczeniami na forum.