Campto

Substancją czynną leku CAMPTO jest irynotekan. Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek CAMPTO hamuje replikację DNA dzielących się komórek, dzięki czemu działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe prowadząc do ich zniszczenia.

Lek CAMPTO jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy):
– w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej;
– w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia 5-fluorouracylem;
– w skojarzeniu z cetuksymabem w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego, którego komórki wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego, którzy nie byli uprzednio leczeni z powodu raka jelita grubego z przerzutami lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu;
– w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym oraz bewacyzumabem jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy);
– w skojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy).

Jaki jest skład Campto, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest irynotekan.

Inne składniki leku to: D-sorbitol, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.
1 fiolka o pojemności 2 ml zawiera:
irynotekanu chlorowodorek trójwodny 40,0 mg
D-sorbitol 90,0 mg
kwas mlekowy 1,8 mg
sodu wodorotlenek do pH 3,5
woda do wstrzykiwań do 2,0 ml
1 fiolka o pojemności 5 ml zawiera:
irynotekanu chlorowodorek trójwodny 100,0 mg
D-sorbitol 225,0 mg
kwas mlekowy 4,5 mg
sodu wodorotlenek do pH 3,5
woda do wstrzykiwań do 5,0 ml

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Campto – jak stosować ten lek?

Lek CAMPTO będzie podawany wyłącznie pod kontrolą lekarza mającego kwalifikacje do stosowania leczenia przeciwnowotworowego, w oddziale szpitalnym wyspecjalizowanym w podawaniu cytostatyków.

Lek CAMPTO należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania i sposobu podawania przeznaczone dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia podano na końcu ulotki.Roztwór leku CAMPTO do infuzji podaje się do żyły obwodowej lub głównej. Lek stosuje się wyłącznie u dorosłych.

Zalecane dawkowanie
Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie leku CAMPTO stosowanego jako jedyny lek (monoterapia) lub jednocześnie z innymi lekami (terapia wielolekowa).

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W związku z tym, że lek będzie podawany pod ścisłą kontrolą medyczną, zastosowanie dawki większej niż zalecana jest mało prawdopodobne. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Campto – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Campto w okresie ciąży i karmienia piersią?

Lek CAMPTO nie powinien być stosowany u kobiet ciężarnych. Kobiety w wieku rozrodczym otrzymujące irynotekan powinny stosować skuteczną antykoncepcję. W razie zajścia w ciążę należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego leczenie.

Jeżeli lek CAMPTO jest stosowany w trakcie ciąży lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania tego leku, pacjentkę należy poinformować o zagrożeniu dla płodu.

Nie wolno karmić piersią podczas stosowania leku CAMPTO.

Ulotka Campto – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

CAMPTO, 20 mg/ ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Irinotecani hydrochloridum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Campto m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

CAMPTO, 20 mg/ ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Irinotecani hydrochloridum)

Opinie o Campto - forum pacjentów

Stosujesz Campto? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz