CAMPTO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA CAMPTO? – OPIS I WSKAZANIA

Substancją czynną leku CAMPTO jest irynotekan. Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek CAMPTO hamuje replikację DNA dzielących się komórek, dzięki czemu działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe prowadząc do ich zniszczenia.

Lek CAMPTO jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy):
– w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej;
– w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia 5-fluorouracylem;
– w skojarzeniu z cetuksymabem w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego, którego komórki wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego, którzy nie byli uprzednio leczeni z powodu raka jelita grubego z przerzutami lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu;
– w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym oraz bewacyzumabem jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy);
– w skojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy).

SKŁAD CAMPTO, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną leku jest irynotekan.

Inne składniki leku to: D-sorbitol, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.
1 fiolka o pojemności 2 ml zawiera:
irynotekanu chlorowodorek trójwodny 40,0 mg
D-sorbitol 90,0 mg
kwas mlekowy 1,8 mg
sodu wodorotlenek do pH 3,5
woda do wstrzykiwań do 2,0 ml
1 fiolka o pojemności 5 ml zawiera:
irynotekanu chlorowodorek trójwodny 100,0 mg
D-sorbitol 225,0 mg
kwas mlekowy 4,5 mg
sodu wodorotlenek do pH 3,5
woda do wstrzykiwań do 5,0 ml

JAKIE JEST DAWKOWANIE CAMPTO? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Lek CAMPTO będzie podawany wyłącznie pod kontrolą lekarza mającego kwalifikacje do stosowania leczenia przeciwnowotworowego, w oddziale szpitalnym wyspecjalizowanym w podawaniu cytostatyków.

Lek CAMPTO należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania i sposobu podawania przeznaczone dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia podano na końcu ulotki.Roztwór leku CAMPTO do infuzji podaje się do żyły obwodowej lub głównej. Lek stosuje się wyłącznie u dorosłych.

Zalecane dawkowanie
Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie leku CAMPTO stosowanego jako jedyny lek (monoterapia) lub jednocześnie z innymi lekami (terapia wielolekowa).

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI CAMPTO, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

W związku z tym, że lek będzie podawany pod ścisłą kontrolą medyczną, zastosowanie dawki większej niż zalecana jest mało prawdopodobne. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Brak danych.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ CAMPTO W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek CAMPTO nie powinien być stosowany u kobiet ciężarnych. Kobiety w wieku rozrodczym otrzymujące irynotekan powinny stosować skuteczną antykoncepcję. W razie zajścia w ciążę należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego leczenie.

Jeżeli lek CAMPTO jest stosowany w trakcie ciąży lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania tego leku, pacjentkę należy poinformować o zagrożeniu dla płodu.

Nie wolno karmić piersią podczas stosowania leku CAMPTO.

ULOTKA LEKU CAMPTO – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – CAMPTO CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - CAMPTO CENA, REFUNDACJA

CAMPTO OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here