Konsultacja merytoryczna:

Bondronat

Bondronat, 2 mg; 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Bondronat zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Należy do grupy leków, zwanych bisfosfonianami.

Bondronat jest stosowany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który przeniósł się do kości (zwany „przerzutami do kości”).
•Pomaga zapobiegać złamaniom kostnym
•Pomaga zapobiegać powikłaniom kostnym, wymagającym leczenia chirurgicznego lub napromieniania.

Bondronat może być również przepisany w przypadku podwyższonego stężenia wapnia w surowicy spowodowanego nowotworami.

Działanie leku Bondronat polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości. To zapobiega osłabieniu kości.

Bondronat, 50 mg, tabletki powlekane
Bondronat zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Należy do grupy leków, zwanych bisfosfonianami.

Bondronat jest stosowany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który przenósł się do kości (zwany „przerzutami do kości”).
• Pomaga zapobiegać złamaniom kostnym
• Pomaga zapobiegać powikłaniom kostnym, wymagającym leczenia chirurgicznego lub napromieniania.

Działanie leku Bondronat polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości. To zapobiega osłabieniu kości.

Jaki jest skład Bondronat, jakie substancje zawiera?

Bondrona, 2 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
• Substancją czynną leku jest kwas ibandronowy. Jedna fiolka z 2 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 2 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli sodowej).

• Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas octowy, sodu octan oraz woda do wstrzykiwań.

Bondronat, 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
• Substancją czynną leku jest kwas ibandronowy. Jedna fiolka z 6 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli sodowej).

• Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas octowy, sodu octan oraz woda do wstrzykiwań.

Bondronat, 50 mg, tabletki powlekane
• Substancją czynną leku jest kwas ibandronowy. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli jednosodowej).

Pozostałe składniki to:
• rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, powidon, celuloza, mikrokrystaliczna, krospowidon, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna.
• powłoka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: , .

Dawkowanie preparatu Bondronat – jak stosować ten lek?

Bondrona, 2 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Stosowanie leku
• Lek Bondronat podawany jest przez lekarza lub personel medyczny, który ma doświadczenie w leczeniu raka
• Lek Bondronat podawany jest w postaci wlewu dożylnego

Lekarz może zlecać regularnie badania krwi podczas leczenia lekiem Bondronat. Badania są wykonywane, aby upewnić się, że dawka leku Bondronat jest właściwa.

Ile leku należy przyjąć
Lekarz określi ilość leku Bondronat, jaką pacjent będzie otrzymywał w zależności od choroby.

Jeśli u pacjenta stwierdzono raka piersi z przerzutami do kości, zalecana dawka to 3 fiolki (6 mg) co 3-4 tygodnie, w postaci wlewu dożylnego trwającego nie krócej niż 15 minut.

Jeśli z powodu nowotworu występuje zwiększone stężenie wapnia we krwi, zalecana dawka to 1 fiolka (2 mg) lub 2 fiolki (4 mg), zależnie od ciężkości choroby. Lek należy podać w postaci wlewu dożylnego trwającego ponad dwie godziny. Powtórzenie dawki może być rozważane w przypadku niedostatecznej skuteczności leczenia lub nawrotu choroby.

W przypadku pacjenta z chorobą nerek lekarz może zmodyfikować dawkę i czas trwania wlewu..

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Bondronat, 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Stosowanie leku
• Lek Bondronat podawany jest przez lekarza lub personel medyczny, który ma doświadczenie w leczeniu nowotworu
• Lek Bondronat podawany jest w postaci wlewu dożylnego

Lekarz może zlecać regularnie badania krwi podczas leczenia lekiem Bondronat. Badania są wykonywane, aby upewnić się, że dawka leku Bondronat jest właściwa.

Ile leku należy przyjąć
Lekarz określi ilość leku Bondronat, jaką pacjent będzie otrzymywał, w zależności od choroby.

Jeśli u pacjenta stwierdzono raka piersi z przerzutami do kości, zalecana dawka to 1 fiolka (6 mg) co 3-4 tygodnie, w postaci wlewu dożylnego trwającego nie krócej niż 15 minut.

Jeśli z powodu nowotworu występuje zwiększone stężenie wapnia we krwi, zalecana dawka to pojedyncze podanie 2 mg lub 4 mg, zależnie od ciężkości choroby. Lek powinien być podany w postaci wlewu dożylnego trwającego ponad dwie godziny. Powtórzenie dawki może być rozważane w przypadku niedostatecznej skuteczności leczenia lub nawrotu choroby.

W przypadku pacjenta z chorobą nerek lekarz może zmodyfikować dawkę i czas trwania wlewu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bondronat, 50 mg, tabletki powlekane
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Produkt Bondronat należy przyjmować co najmniej 6 godzin po ostatnim posiłku, napoju, przyjęciu innego leku lub suplementu, z wyjątkiem wody. Nie należy pić wody o wysokim stężeniu wapnia.

Jeśli istnieje obawa, że w wodzie z kranu jest duże stężenie wapnia (tzw. twarda woda), zaleca się stosować wodę o małej zawartości soli mineralnych.

Lekarz może zlecać regularnie badania krwi podczas leczenia lekiem Bondronat. Badania są wykonywane, aby upewnić się, że przyjmowana dawka leku jest właściwa.

Stosowanie leku
Jest ważne, by przyjmować lek Bondronat we właściwym czasie i we właściwy sposób.

Spowodowane jest to możliwością wystąpienia podrażnienia, zapalenia lub owrzodzenia przełyku.

Aby zmniejszyć ryzyko, należy przestrzegać poniższych instrukcji:
• Tabletkę należy przyjąć zaraz po wstaniu rano przed spożyciem pierwszego posiłku, napoju, przyjęciem innego leku lub suplementu diety
• Tabletkę należy przyjąć popijając wyłącznie pełną szklanką wody (około 200 ml). Nie należy przyjmować tabletki z jakimkolwiek napojem innym niż woda
• Tabletkę należy połknąć w całości. Nie wolno żuć, ssać, rozgniatać ani pozwolić, aby tabletka rozpuściła się w ustach
• Po przyjęciu tabletki należy odczekać co najmniej 30 minut. Wtedy pacjent może, przyjąć swój pierwszy posiłek, napój lub inny lek czy suplement diety
• Podczas przyjmowania tabletki należy być w pozycji spionizowanej (siedzącej lub stojącej) i pozostać w pozycji spionizowanej przez przynajmniej jedną godzinę (60 minut) po przyjęciu tabletki. W innym przypadku część leku może przemieścić się z powrotem do przełyku/ przewodu, którym przechodzi

Ile leku należy przyjąć
Zazwyczaj przyjmuje się jedną tabletkę leku Bondronat każdego dnia. W przypadku umiarkowanej niewydolności nerek lekarz może zmniejszyć dawkę do jednej tabletki co drugi dzień. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę do jednej tabletki w tygodniu.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Bondronat, 2 mg; 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Jak dotąd brak doświadczeń związanych z ostrym zatruciem produktem Bondronat w postaci koncentratu do sporządzania roztworów do infuzji. Ponieważ w badaniach przedklinicznych z zastosowaniem dużych dawek wykazano, że nerki i wątroba są narządami szczególnie narażonymi na działanie toksyczne leku, należy monitorować czynność nerek i wątroby. Jeśli wystąpi istotna klinicznie hipokalcemia, należy ją skorygować podając dożylnie glukonian wapnia.

Bondronat, 50 mg, tabletki powlekane
W przypadku omyłkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek, należy skontaktować się natychmiast z lekarzem lub zgłosić do szpitala. Przed wyjściem należy wypić pełną szklankę mleka. Nie należy wywoływać wymiotów. Nie należy się kłaść.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Bondronat – czy mogę spożywać alkohol?

Bondronat, 50 mg, tabletki powlekane
Nie należy stosować produktu Bondronat z jedzeniem lub z jakimikolwiek innymi napojami z wyjątkiem wody, gdyż Bondronat jest mniej skuteczny, jeśli przyjmuje się go z posiłkiem lub napojem.

Produkt Bondronat należy przyjmować co najmniej 6 godzin po ostatnim posiłku, napoju, przyjęciu innego leku lub suplementu (np. produktu zawierającego wapń (mleko), glin, magnez i żelazo), z wyjątkiem wody. Po zażyciu tabletki, należy odczekać co najmniej 30 minut. Następnie można spożyć pierwszy posiłek i napój, a także przyjmować leki lub suplementy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Bondronat w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Bondronat u kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę oraz u kobiet karmiących piersią.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ulotka Bondronat – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

BONDRONAT, 2 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (kwas ibandronowy)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 7 razy

Rozmiar plku 145.60 KB


BONDRONAT, 50 mg, tabletki powlekane (kwas ibandronowy)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 5 razy

Rozmiar plku 123.45 KB


BONDRONAT, 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (kwas ibandronowy)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 155.34 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Bondronat m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

BONDRONAT, 2 mg; 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (kwas ibandronowy)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 290.01 KB

Cena - ile kosztuje Bondronat?

Cena Bondronat i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Bondronat.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Bondronat? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz

BL Market - Kupuj produkty w zaufanej aptece

Filters Sort results
Reset Apply

Zastosowanie Gynoxin Optima 200mg kapsułki dopochwowe (Opakowanie: 3 )Gynoxin Optima 200mg kapsułki dopochwowe (Opakowanie: 3 ) to lek stosowany w leczeniu infekcji grzybiczych pochwy i sromu, a także w przypadku zakażeń mieszanych pochwy.

Forma kapsułek dopochwowych przyspiesza działanie produktu i koncentruje go na miejscu dolegliwości.

Lek na infekcje grzybicze pochwy Gynoxin Optima może być stosowany u kobiet od 16 roku życia.Efekt działania Gynoxin Optima 200…

35.38 

Zastosowanie Gripex Hot Max saszetki (Opakowanie: 8 )Gripex Hot Max saszetki (Opakowanie: 8 ) to lek w formie proszku przeznaczonego do stworzenia roztworu doustnego, który niweluje objawy grypy i przeziębienia.
Produkt zalecany jest dla osób doświadczających objawów gorączkowych czy bólowych.
Preparat może być przyjmowany przez osoby borykające się z problemem kataru spowodowanego osłabieniem organizmu.
Efekt działania Gripex Hot Max saszetki (Opakowanie: 8 )…

19.99 

Zastosowanie Lacidar tabletki (Opakowanie: 20 )Lacidar tabletki (Opakowanie: 20 ) to suplement diety zawierający 3 szczepy liofilizowanych kultur bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus, który sprawdza się w trakcie i po antybiotykoterapii jako dodatkowa ochrona dla organizmu, zwłaszcza dla układu pokarmowego, w tym jelit, przy zmianie diety – także podczas podróży ze zmianami klimatycznymi, przy biegunkach. Produkt można stosować zawsze, gdy stwierdzona zostanie konieczność zastosowania suplementacji w celu wzmocnienia mikroflory…

15.44 

Lioton 1000 (Opakowanie: 30 g) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

23.95 

Zastosowanie La Roche Posay Kredka do oczu wrażliwych (Opakowanie: 1 szt.)La Roche Posay Kredka do oczu wrażliwych (Opakowanie: 1 szt.) zapewnia intensywną i precyzyjną linię na powiekach, bez efektu rozmycia. Dla osób o wrażliwych oczach i noszących soczewki kontaktowe.
La Roche Posay Kredka do oczu wrażliwych (Opakowanie: 1 szt.) została przetestowana na kobietach o wrażliwych oczach i noszących soczewki kontaktowe.SkładCAPRYLIC/CAPRIC…

54.99 

Szukasz innego produktu? Sprawdź w BL Market.

Popularne wyszukiwania w 2022 roku:

polprazol, ozempic odchudzanie, saxenda opinie, mysimba opiniewelbox, neurovit opinie, dorminox opinie, pitamet, structum opinie, pramolan opinie, trittico opinie, aklief