Spis leków zawierających substancję: Kwas ibandronowy

Bondronat

Bondronat to lek zawierający substancję czynną kwas ibandronowy, który należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Stosuje się go w leczeniu chorób kości, działając na nie bezpośrednio i powodując, że są bardziej wytrzymałe na złamania. Lek jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie. Jest dostępny na receptę.

Bonefurbit

Bonefurbit to lek przeciwpadaczkowy, którego substancją czynną jest kwas ibandronowy. Lek ten należy do grupy bisfosfonianów i jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, w celu zmniejszenia ryzyka złamań kości.

Bonicid

Kwas ibandronowy, substancja czynna w leku Bonicid, jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których istnieje większe ryzyko złamań. Wskazany jest również w leczeniu hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową oraz w zapobieganiu zdarzeniom kostnym u pacjentów chorych na raka piersi z przerzutami do kości.

Bonviva

Bonviva to lek z grupy bisfosfonianów, który zawiera substancję czynną – kwas ibandronowy. Jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Działa poprzez hamowanie resorpcji kości, co prowadzi do zwiększenia masy kostnej. Lek jest dostępny na receptę.

Iasibon

Iasibon to lek zawierający kwas ibandronowy, który należy do grupy bisfosfonianów. Jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Wykazano, że zmniejsza ryzyko złamań kręgów, ale nie ustalono skuteczności w zapobieganiu złamaniom szyjki kości udowej. Lek jest dostępny na receptę.

Ibandronat Apotex

Ibandronat Apotex to lek zawierający kwas ibandronowy, który należy do grupy bisfosfonianów. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu aktywności osteoklastów, czyli komórek kościogubnych, mających zdolność rozpuszczania i resorpcji tkanki kostnej. Dzięki temu następuje stopniowy przyrost masy kostnej i tworzenie normalnej tkanki kostnej. Wskazaniem do stosowania ibandronianu jest leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Ponadto lek stosuje się zapobieganiu zdarzeniom kostnym (złamania patologiczne, powikłania kostne wymagające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u chorych na raka piersi z przerzutami do kości oraz w leczeniu hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową z przerzutami lub bez. Ibandronat Apotex jest dostępny na receptę.

Ibandronat Polpharma

Ibandronat Polpharma

Ibandronat Polpharma to lek na receptę, który zawiera substancję czynną – kwas ibandronowy. Należy on do grupy leków nazywanych bisfosfonianami, które wykazują duże powinowactwo do składników mineralnych kości. Stosuje się go w leczeniu chorób kości, działając na nie bezpośrednio i powodując, że są bardziej wytrzymałe na złamania. Lek jest wskazany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których występuje zwiększone ryzyko złamań.

Ibandronate Bluefish

Ibandronate Bluefish to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera substancję czynną – kwas ibandronowy. Należy on do grupy niehormonalnych leków nazywanych bisfosfonianami. Stosuje się go w leczeniu chorób kości, działając na nie bezpośrednio i powodując, że stają się one bardziej wytrzymałe na złamania. Wskazaniem do stosowania Ibandronate Bluefish jest leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Lek jest dostępny na receptę.

Ibandronian Actavis

Ibandronian Actavis to lek, który zawiera substancję czynną – kwas ibandronowy. Należy on do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Stosowany jest w leczeniu raka piersi, który przeniósł się do kości, co pozwala zapobiegać zmianom i złamaniom kości. Jest dostępny na receptę.

Ibandronic Acid Accord

Ibandronic Acid Accord to lek zawierający substancję czynną – kwas ibandronowy. Należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami, które działają bezpośrednio na kości, zwiększając ich masę, gęstość i wytrzymałość. Stosowany jest w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, co pomaga zmniejszyć ryzyko złamań. Jest to lek na receptę.

Ibandronic acid Alvogen

Ibandronic acid Alvogen to lek zawierający substancję czynną – kwas ibandronowy, który należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Stosuje się go w leczeniu chorób kości, działając na nie bezpośrednio i powodując, że są bardziej wytrzymałe na złamania. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do jego stosowania jest leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań.

Ibandronic Acid Aurovitas

Ibandronic Acid Aurovitas to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną – kwas ibandronowy. Należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Stosuje się go w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których zwiększone jest ryzyko złamań. Wykazano, że obniża ryzyko złamań, w tym złamań kręgów. Lek hamuje proces utraty kości i zwiększa masę kostną u leczonych kobiet.

Ibandronic acid Fresenius Kabi

Ibandronic acid Fresenius Kabi to lek zawierający kwas ibandronowy, który należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Stosuje się go w leczeniu chorób kości, działając na nie bezpośrednio i powodując, że są bardziej wytrzymałe na złamania. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Wykazano zmniejszenie ryzyka złamań kręgów; skuteczność w zapobieganiu złamaniom szyjki kości udowej nie została ustalona.

Ibandronic Acid Mylan

Ibandronic Acid Mylan to lek zawierający substancję czynną – kwas ibandronowy. Jest to związek z grupy bisfosfonianów, które są stosowane w leczeniu chorób kości. Lek ten jest wskazany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, co pomaga zmniejszyć ryzyko złamań. Jest dostępny na receptę.

Ibandronic Acid Noridem

Ibandronic Acid Noridem to lek z grupy bisfosfonianów, który jest stosowany w leczeniu chorób kości. Działa bezpośrednio na kości, zwiększając ich wytrzymałość na złamania. Wskazany jest do stosowania w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Lek jest dostępny na receptę.

Ibandronic acid Sandoz

Ibandronic acid Sandoz to lek z grupy bisfosfonianów, który wykazuje duże powinowactwo do składników mineralnych kości. Silnie i wybiórczo hamuje aktywność osteoklastów, nie wywierając bezpośredniego wpływu na proces syntezy kostnej oraz nie wpływając na mobilizację osteoklastów. Stosowany jest w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których zwiększone jest ryzyko złamań. Wykazano zmniejszenie ryzyka złamań kręgów; nie ustalono skuteczności w zapobieganiu złamaniom szyjki kości udowej. Jest dostępny na receptę.

Ibandronic acid Stada

Ibandronic Acid Stada to lek z grupy bisfosfonianów, który działa bezpośrednio na tkankę kostną, zwiększając jej masę, gęstość i wytrzymałość. Jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, aby zmniejszyć ryzyko złamań. Lek jest dostępny na receptę.

Ibandronic acid Synthon

Ibandronic acid Synthon to lek zawierający substancję czynną – kwas ibandronowy, który należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Stosuje się go w leczeniu chorób kości, działając na nie bezpośrednio i powodując, że są bardziej wytrzymałe na złamania. Lek jest dostępny na receptę.

Ibandronic Acid Teva

Ibandronic Acid Teva to lek z grupy bisfosfonianów, który wykazuje duże powinowactwo do składników mineralnych kości. Silnie i wybiórczo hamuje aktywność osteoklastów, nie wpływając bezpośrednio na proces syntezy kostnej oraz nie wpływając na mobilizację osteoklastów. Stosowany jest w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Wykazano, że obniża ryzyko złamań, w tym złamań kręgów. Jest dostępny na receptę.

Ibandronic Acid Teva Pharma

Ibandronic Acid Teva Pharma to lek, który zawiera substancję czynną – kwas ibandronowy. Należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami, które działają bezpośrednio na kości, czyniąc je bardziej wytrzymałymi na złamania. Stosowany jest w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Lek jest dostępny na receptę.

Ivadron

Ivadron to lek zawierający kwas ibandronowy, który jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie. Działa poprzez hamowanie osteolizy i działanie osteoklastów, co prowadzi do zmniejszenia resorpcji kości i zwiększenia masy kostnej. Ivadron jest dostępny na receptę.

Kefort

Kefort to lek z grupy bisfosfonianów, który hamuje resorpcję kości. Jest stosowany w leczeniu osteoporozy. Preparat zawiera substancję czynną – kwas ibandronowy. Lek jest dostępny na receptę.

Kwas ibandronowy liconsa

Kwas ibandronowy, dostępny pod nazwą handlową Liconsa, jest lekiem z grupy bisfosfonianów. Stosuje się go w leczeniu chorób kości, działając na nie bezpośrednio i powodując, że są bardziej wytrzymałe na złamania. Lek jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Jest dostępny na receptę.

Nucodran

Nucodran to lek zawierający substancję czynną kwas ibandronowy, który należy do grupy niehormonalnych leków nazywanych bisfosfonianami. Stosuje się go w leczeniu chorób kości, działając na nie bezpośrednio i powodując, że są bardziej wytrzymałe na złamania. Lek jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie i u mężczyzn szczególnie narażonych na złamania. Nucodran jest dostępny na receptę.

Numeta

Numeta to lek stosowany w żywieniu pozajelitowym noworodków urodzonych w terminie i dzieci do 2 lat, w przypadkach, gdy odżywianie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane. Lek dostępny jest na receptę. Składa się z roztworu glukozy, roztworu aminokwasów dla dzieci wraz z elektrolitami oraz emulsji tłuszczowej. Dawkowanie zależy od wydatku energetycznego, masy ciała, wieku i stanu klinicznego pacjenta, możliwości metabolizowania składników preparatu oraz od dodatkowych składników energetycznych lub białek podawanych doustnie/dojelitowo.

Osagrand

Osagrand to lek, który zawiera substancję czynną – kwas ibandronowy. Jest to związek z grupy bisfosfonianów, który działa wybiórczo na tkankę kostną, hamując aktywność osteoklastów bez wpływania bezpośrednio na proces syntezy kostnej. Lek jest wskazany do leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Osagrand jest dostępny na receptę.

Ostone

Ostone to lek, który zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Jest to lek z grupy bisfosfonianów, które wykazują duże powinowactwo do składników mineralnych kości. Silnie i wybiórczo hamuje aktywność osteoklastów, nie wywierając bezpośredniego wpływu na proces syntezy kostnej oraz nie wpływając na mobilizację osteoklastów. U pacjentek po menopauzie lek wzmacnia strukturę masy kostnej i zmniejsza częstość złamań. Jest dostępny na receptę.

Quodixor

Quodixor to lek z grupy bisfosfonianów, który działa wybiórczo na tkankę kostną. Jest zalecany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie w celu zapobiegania złamaniom. Lek ten nie zawiera hormonów. Quodixor jest dostępny na receptę.