Substancja czynna: Jednowodny ibandronian sodu
lista leków