Bendamustine Sandoz GmbH

Działanie i wskazania

Bendamustine Sandoz GmbH jest lekiem stosowanym w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów (jest to lek cytotoksyczny).

Lek Bendamustine Sandoz GmbH stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych:
– przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę,
– chłoniaki nieziarnicze (chłoniaki non-Hodgkin), które nie reagowały lub reagowały zbyt krótko na wcześniejsze leczenie rytuksymabem,
– szpiczak mnogi, jeśli niewskazana jest terapia z zastosowaniem talidomidu lub bortezomibu.

Bendamustine Sandoz GmbH cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Bendamustine Sandoz GmbH:

  • cena leku Bendamustine Sandoz GmbH (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Bendamustine Sandoz GmbH z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Bendamustine Sandoz GmbH - cena leku.

Skład

Substancją czynną leku jest bendamustyny chlorowodorek.
Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku (w postaci bendamustyny chlorowodorku jednowodnego)
Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku (w postaci bendamustyny chlorowodorku jednowodnego).

Po przygotowaniu 1 ml koncentratu zawiera 2,5 mg bendamustyny chlorowodorku.

Pozostały składnik to mannitol.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Leczenia nie należy rozpoczynać, jeśli liczba białych krwinek pacjenta (leukocytów) i (lub) liczba płytek krwi zmniejszyła się do nieoznaczalnych wartości. Lekarz będzie sprawdzał liczbę tych komórek w regularnych odstępach czasu.

Zobacz tabelę dawkowania.

Leczenie należy przerwać, jeśli liczba białych krwinek (leukocytów) i (lub) płytek krwi zmniejszyła się do nieoznaczalnych wartości.

Leczenie można wznowić, gdy liczba krwinek białych i płytek krwi zwiększy się.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek
Zależnie od stopnia zaburzenia czynności wątroby konieczne może być zmniejszenie dawki (o 30% u pacjentów z zaburzeniami o nasileniu umiarkowanym). Zaburzenia czynności nerek nie wymagają modyfikacji dawki. Lekarz prowadzący zdecyduje, czy zmiana dawki jest konieczna.

Sposób podawania
Leczenie lekiem Bendamustine Sandoz GmbH powinien podejmować tylko lekarz z doświadczeniem w leczeniu nowotworów. Lekarz poda pacjentowi odpowiednią dawkę leku Bendamustine Sandoz GmbH i zastosuje niezbędne środki ostrożności.

Lekarz prowadzący poda roztwór do infuzji po przygotowaniu go zgodnie z zaleceniami. Roztwór podawany jest do żyły w krótkotrwałej infuzji przez 30 do 60 minut.

Czas trwania leczenia
Nie ustalono ogólnie obowiązującego limitu czasu trwania leczenia lekiem Bendamustine Sandoz GmbH. Czas leczenia zależy od choroby i odpowiedzi na leczenie.

Przedawkowanie

Lek podawany jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Lek Bendamustine Sandoz GmbH może powodować uszkodzenia genetyczne, a w badaniach na zwierzętach wykazano, że powoduje wady rozwojowe. Leku Bendamustine Sandoz GmbH nie należy
stosować w trakcie ciąży bez wyraźnego zalecenia lekarza. Jeśli leczenie jest konieczne, należy odbyć konsultację medyczną dotyczącą ryzyka niepożądanego wpływu leku na płód. Zalecana jest także konsultacja genetyczna.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia lekiem Bendamustine Sandoz GmbH. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę podczas leczenia, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza i odbyć konsultację genetyczną.

Karmienie piersią
Nie wolno podawać leku Bendamustine Sandoz GmbH w okresie karmienia piersią. Jeśli leczenie lekiem Bendamustine Sandoz GmbH jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek Bendamustine Sandoz GmbH ma znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy lub brak koordynacji, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Bendamustine Sandoz GmbH - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here