Capecitabine medac

Capecitabine medac to lek przeciwnowotworowy, który jest stosowany w chemioterapii nowotworów. Substancją czynną preparatu jest kapecytabina, związek organiczny, pochodna fluoropirymidyny, będący prekursorem fluorouracylu. Lek jest wskazany w leczeniu raka okrężnicy (leczenie uzupełniające po operacji raka w stadium III), raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami, zaawansowanego raka żołądka (jako leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z preparatami zawierającymi platynę) oraz raka piersi. Capecitabine medac jest wydawany na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Capecitabine medac jest lekiem należącym do „cytostatyków” hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine medac zawiera kapecytabinę, która sama nie jest lekiem cytotostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny lek przeciwnowotworowy (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach).

Capecitabine medac stosuje się w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Co więcej, jest on przepisywany przez lekarzy w celu zapobiegania nawrotom raka okrężnicy po całkowitym chirurgicznym usunięciu guza.

Capecitabine medac może być stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami.

Skład

Substancją czynną leku jest kapecytabina.
Każda tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kapecytabiny.
Każda tabletka powlekana 300 mg zawiera 300 mg kapecytabiny.
Każda tabletka powlekana 500 mg zawiera 500 mg kapecytabiny.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, sodu kroskarmeloza, hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki (150 mg): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony (E 172), talk.
Otoczka tabletki (300 mg): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk.
Otoczka tabletki (500 mg): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony (E 172), talk.

Dawkowanie

Lek Capecitabine Accord może być przepisany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w zakresie stosowania leków przeciwnowotworowych.

Tabletki leku Capecitabine Accord powinny być połykane w całości z wodą, w ciągu 30 minut po posiłku.

Lekarz prowadzący ustala dawkę leku i sposób leczenia odpowiedni dla danego pacjenta. Dawka leku Capecitabine Accord została ustalona na podstawie powierzchni ciała. Tę ostatnią oblicza się na podstawie wzrostu i masy ciała. Dawka stosowana zazwyczaj u dorosłych wynosi 1250 mg/m2 powierzchni ciała dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Oto dwa przykłady: osoba o masie ciała 64 kg i wzroście 1,64m ma powierzchnię ciała 1,7 m2, w związku z czym powinna przyjmować 4 tabletki po 500 mg i 1 tabletkę 150 mg dwa razy na dobę. Osoba o masie ciała 80 kg i wzroście 1,80m ma powierzchnię ciała 2,00 m2 i powinna przyjmować 5 tabletek po 500 mg dwa razy na dobę.

Tabletki produktu Capecitabine Accord są zazwyczaj przyjmowane przez 14 dni, po czym następuje 7-dniowa przerwa (kiedy nie przyjmuje się żadnych tabletek). Ten 21-dniowy okres nazywa się jednym cyklem leczenia.

W skojarzeniu z innymi lekami zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych może być niższa od 1250 mg/m2 powierzchni ciała, oraz okres przyjmowania tabletek może być różny (np. codziennie, bez przerwy).

Lekarz określa jaką dawkę należy przyjmować, kiedy i jak długo kontynuować przyjmowanie tabletek.

Lekarz zaleca przyjmowanie kombinacji tabletek zawierających 150 mg, 300 mg i 500 mg leku na każdą dawkę.
• Należy przyjmować tabletki, w kombinacji i w dawkach przepisanych przez lekarza, rano i wieczorem.
• Należy przyjmować tabletki w ciągu 30 minut po zakończeniu posiłku (śniadanie i kolacja).
• Ważne jest, aby wszystkie leki przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przedawkowanie

W przypadku wzięcia większej ilości leku Capecitabine medac niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnej dawki.

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki kapecytabiny mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności lub wymioty, biegunka, zapalenie lub owrzodzenie jelit lub jamy ustnej, ból lub krwawienie z jelit lub żołądka, albo zahamowanie czynności szpiku kostnego (zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek krwi). Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek z tych objawów.

Jedzenie i picie (alkohol)

Lek Capecitabine medac powinno się przyjmować nie później niż 30 minut po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wolno przyjmować leku Capecitabine medac w ciąży lub jeśli istnieje podejrzenie ciąży.

W okresie leczenia lekiem Capecitabine medac nie wolno karmić piersią.

Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku pacjentka powinna zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Ulotka Capecitabine medac

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Capecitabine medac (forum)

Stosujesz Capecitabine medac? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Capecitabine medac. Podziel się doświadczeniami na forum.