Etoposid-Ebewe

Działanie i wskazania

Etoposid-Ebewe jest wskazany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu guzów złośliwych jądra oraz drobnokomórkowego raka płuc.

Skład

Substancją czynną leku jest etopozyd. Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg etopozydu.

Pozostałe składniki leku to: alkohol benzylowy, etanol (96%), kwas cytrynowy bezwodny, makrogol 300, polisorbat 80.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Etoposid-Ebewe może być podawany wyłącznie pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami lekarza z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu chemioterapii.

Dawkę leku ustala lekarza w zależności od stanu pacjenta, jego masy ciała, schematu podawania (monoterapia lub podawanie w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi), a także czynności szpiku kostnego i ważnych narządów wewnętrznych.

Lek Etoposid-Ebewe stosuje się zazwyczaj w dawce od 60 do 120 mg/m2 pc. podawanych dożylnie przez 5 kolejnych dni. Cykle leczenia powtarza się nie częściej niż co 21 dni.

Przedawkowanie

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: ciężkie zapalenie błon śluzowych i zahamowanie czynności szpiku kostnego. U chorych otrzymujących dawki etopozydu większe niż zalecane występowała kwasica metaboliczna i przypadki ciężkiego działania toksycznego na wątrobę.

W razie wystąpienia powyższych objawów lub podania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Podczas stosowania tego leku nie wolno pić alkoholu.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Leku Etoposid-Ebewe nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Etoposid-Ebewe należy unikać zajścia w ciążę. Jeśli jednak w trakcie leczenia pacjentka zajdzie w ciążę, musi niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Kobiety w wieku rozrodczym oraz mężczyźni powinni podczas leczenia i przez okres do 6 miesięcy po jego zakończeniu stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Pacjenci, którzy planują posiadanie dzieci po zakończeniu leczenia, powinni zgłosić się na konsultację
do poradni genetycznej.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy etopozyd przenika do mleka kobiecego. Ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych u dziecka karmionego mlekiem matki, lekarz podejmie decyzję o przerwaniu przez pacjentkę karmienia piersią lub o przerwaniu stosowania leku Etoposid-Ebewe.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Ocena i opinie pacjentów - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
(2 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...

PODZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIAMI NA TEMAT STOSOWANEGO PRODUKTU

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here