Etoposid-Ebewe

Etoposid-Ebewe jest wskazany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu guzów złośliwych jądra oraz drobnokomórkowego raka płuc.

Jaki jest skład Etoposid-Ebewe, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest etopozyd. Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg etopozydu.

Pozostałe składniki leku to: alkohol benzylowy, etanol (96%), kwas cytrynowy bezwodny, makrogol 300, polisorbat 80.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Etoposid-Ebewe – jak stosować ten lek?

Etoposid-Ebewe może być podawany wyłącznie pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami lekarza z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu chemioterapii.

Dawkę leku ustala lekarza w zależności od stanu pacjenta, jego masy ciała, schematu podawania (monoterapia lub podawanie w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi), a także czynności szpiku kostnego i ważnych narządów wewnętrznych.

Lek Etoposid-Ebewe stosuje się zazwyczaj w dawce od 60 do 120 mg/m2 pc. podawanych dożylnie przez 5 kolejnych dni. Cykle leczenia powtarza się nie częściej niż co 21 dni.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: ciężkie zapalenie błon śluzowych i zahamowanie czynności szpiku kostnego. U chorych otrzymujących dawki etopozydu większe niż zalecane występowała kwasica metaboliczna i przypadki ciężkiego działania toksycznego na wątrobę.

W razie wystąpienia powyższych objawów lub podania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Etoposid-Ebewe – czy mogę spożywać alkohol?

Podczas stosowania tego leku nie wolno pić alkoholu.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Etoposid-Ebewe w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Leku Etoposid-Ebewe nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Etoposid-Ebewe należy unikać zajścia w ciążę. Jeśli jednak w trakcie leczenia pacjentka zajdzie w ciążę, musi niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Kobiety w wieku rozrodczym oraz mężczyźni powinni podczas leczenia i przez okres do 6 miesięcy po jego zakończeniu stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Pacjenci, którzy planują posiadanie dzieci po zakończeniu leczenia, powinni zgłosić się na konsultację
do poradni genetycznej.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy etopozyd przenika do mleka kobiecego. Ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych u dziecka karmionego mlekiem matki, lekarz podejmie decyzję o przerwaniu przez pacjentkę karmienia piersią lub o przerwaniu stosowania leku Etoposid-Ebewe.

Ulotka Etoposid-Ebewe – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

ETOPOSID-EBEWE, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Etoposidum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Etoposid-Ebewe m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

ETOPOSID-EBEWE, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Etoposidum)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Etoposid-Ebewe - forum pacjentów

Stosujesz Etoposid-Ebewe? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz