Benmak

Benmak to lek złożony, który zawiera trzy składniki czynne: metamizol, witaminę B1 (tiaminę) i kofeinę. Metamizol jest nieopioidowym lekiem przeciwbólowym z grupy pochodnych pirazolonu, który działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i rozkurczowo na mięśnie gładkie. Lek jest stosowany w bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu, a także w gorączce, gdy inne leki są nieskuteczne lub przeciwwskazane. Benmak jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Benmak jest lekiem zawierającym substancję czynną nazywaną bendamustyny chlorowodorkiem (w dalszej części ulotki nazywaną bendamustyną).

Bendamustyna jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny).

Bendamustyna jest stosowana jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych:
• przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę,
• chłoniaki nieziarnicze, które nie reagowały lub reagowały zbyt krótko na wcześniejsze leczenie rytuksymabem,
• szpiczak mnogi, jeśli nie jest wskazana chemioterapia wysokodawkowa z autologicznym przeszczepem komórek macierzystych, talidomidem lub bortezomibem.

Skład

Substancją czynną leku jest bendamustyny chlorowodorek.

Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku
Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku

Po przygotowaniu 1 ml koncentratu zawiera 2,5 mg bendamustyny chlorowodorku.

Pozostały składnik to mannitol.

Dawkowanie

Lek Benmak podawany jest dożylnie przez 30-60 minut w różnych dawkach, albo jako jedyny lek (monoterapia) lub w skojarzeniu z innymi lekami.

Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli liczba białych krwinek pacjenta (leukocytów) spadła poniżej 3 000 komórek/μl lub jeśli liczba płytek krwi spadła poniżej 75 000 komórek/μl.

Lekarz będzie badał te parametry w regularnych odstępach czasu.

Przewlekła białaczka limfocytowa
Benmak 100 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała (wyliczone w oparciu o wzrost i masę ciała) W dniach 1.+2. cyklu leczenia
Powtórzyć cykl po 4 tygodniach

Chłoniaki nieziarnicze
Benmak 120 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała (wyliczone w oparciu o wzrost i masę ciała) W dniach 1.+2. cyklu leczenia
Powtórzyć cykl po 3 tygodniach

Szpiczak mnogi
Benmak 120 – 150 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała (wyliczone w oparciu o wzrost i masę ciała) W dniach 1.+2. cyklu leczenia

Prednizon 60 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała (na podstawie wzrostu i masy ciała) dożylnie lub doustnie W dniach 1.-4. cyklu leczenia
Powtórzyć cykl po 4 tygodniach

Należy zakończyć leczenie, jeśli liczba białych krwinek (leukocytów) i(lub) płytek krwi spadnie odpowiednio do wartości poniżej 3 000/μl lub poniżej 75 000/μl. Leczenie można kontynuować, jeśli liczba białych krwinek wzrośnie odpowiednio do wartości powyżej 4000/μl i płytek krwi do wartości powyżej 100 000/μl.

Zaburzenie czynności wątroby lub nerek
W zależności od stopnia zaburzenia czynności wątroby konieczne może być dostosowanie dawki (o 30% w przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby). Benmak nie powinien być stosowany w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby. W przypadku zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności dostosowywania dawki. Lekarz prowadzący zdecyduje czy potrzebne jest dostosowywanie dawki.

Sposób podawania
Leczenie lekiem Benmak powinno być podjęte jedynie przez lekarza doświadczonego w leczeniu nowotworów. Lekarz poda pacjentowi odpowiednią dawkę leku Benmak i zastosuje niezbędne środki ostrożności.

Lekarz prowadzący poda roztwór do infuzji po przygotowaniu zgodnie z zaleceniami. Roztwór podawany jest do żyły w postaci krótkotrwałego wlewu przez 30 – 60 minut.

Czas leczenia
Nie ustalono ogólnie obowiązującego limitu czasu trwania leczenia lekiem Benmak. Czas leczenia zależy od choroby i odpowiedzi na leczenie.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących leczenia lekiem Benmak należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Przedawkowanie

Lek podawany jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
W badaniach na zwierzętach wykazano, że lek Benmak może powodować uszkodzenia genetyczne oraz powodował wady rozwojowe. Lek Benmak nie powinien być stosowany w trakcie ciąży bez wyraźnego zalecenia lekarza. W przypadku konieczności leczenia, należy odbyć konsultację medyczną dotyczącą ryzyka wystąpienia możliwych działań niepożądanych u nienarodzonego dziecka, związanych z leczeniem. Zalecana jest także konsultacja genetyczna.

Płodność
Kobiety w okresie rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji przed i w trakcie leczenia lekiem Benmak. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę w trakcie leczenia, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza i odbyć konsultację genetyczną.

Mężczyźni nie powinni podejmować prób spłodzenia dziecka w okresie leczenia lekiem Benmak oraz w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu. Przed rozpoczęciem zaleca się zasięgnięcie porady na temat przechowywania nasienia ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej bezpłodności wywołanej lekiem

Karmienie piersią
Nie należy podawać leku Benmak w okresie karmienia piersią. Jeśli leczenie lekiem Benmak jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka Benmak

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Benmak (forum)

Stosujesz Benmak? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Benmak. Podziel się doświadczeniami na forum.